fbpx

Zveřejněno: 10. 9. 2017

Devadesát procent seniorů umírá v pečovatelských domovech nebo nemocnicích. Podle průzkumu nadace Krása pomoci jich chce ale stejné procento dožít doma. Proč to nejde? A jak seniorům pomoci?

Podle odborníků v našem prostředí rodina a vztahy k nejbližším znamenají stále méně. Děti nemají čas se o své rodiče starat a navštěvují je čím dál méně. Navíc jsou se staršími lidmi starosti.

Existují neziskové organizace, které ale zkušenosti seniorů oceňují. Například nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci se snaží, aby senioři zůstávali co nejdéle v pracovním prostředí, aby si zkrátka přišli užiteční. Senioři mají těm mladším předávat letité zkušenosti. Nadace přitom pomáhá i dalším neziskovkám, které o seniory pečují. A věnuje se i osvětové činnosti v zahraničí.

seniori nadace tana

Nadace Táni Kuchařová pomáhá seniorům, aby žili aktivní život

Například projekt Doma bez obav cílí na seniory, kteří žijí samostatně, objeví se u nich zdravotní problém a v tom momentě potřebují podporu, aby nadále, jak jen to bude možné, mohli žít v domácím prostředí. "Může se na nás obrátit i rodina, která třeba žije jinde a vnímá, že senior už není tak samostatný," vysvětluje pro Flowee ředitelka nadace Krása pomoci Michaela Stachová.

Užiteční senioři

Podle jejích slov chce velká většina starých lidí dožít doma. "Devadesát procent jich ale bohužel umírá v ústavní péči nebo v nemocnicích. Proto za seniory domů dochází i naši dobrovolníci," říká Stachová.

"Před devíti lety, kdy naše nadace vznikala, jsme začali podporovat domácí sociální služby, a jak jsme získávali zkušenosti z terénu, začali jsme si uvědomovat, kde je slepý bod," popisuje Michaela Stachová. "Přišli jsme na to, že jsou mezi námi staří lidé, kteří chtějí žít doma, potřebují se ale dostat ke službám. Existuje sice třeba pečovatelská služba, osobní asistent nebo dovážka jídla, neexistuje ale platforma, na základě které by měl člověk, kterému je například osmdesát let a špatně se pohybuje, vědět, že je taková služba k dispozici," říká ředitelka nadace.

Přínos projektu Doma bez obav je podle ní právě v tom, že propojuje služby s klienty. "Ke každému z nich přistupujeme individuálně. Zmonitorujeme jejich problémy a požadavky, zjistíme, co potřebují. Pak můžeme účinně pomoci. Naše pracovnice chodí na úřady, vyzvedávají kompenzační pomůcky a podobně," doplňuje Stachová. Za služby nadace senior samozřejmě nic neplatí.

Skloubit péči s prací

Nadace pomáhá také těm, kteří o seniory pečují doma. "Radíme jim, jak mají domácí péči o seniory skloubit s prací. Poskytujeme komplexní poradenství a provádíme je celým procesem tak, aby vše zvládli," dodává Michaela.

Během praxe nadace se samozřejmě neustále vyskytují nějaké systémové problémy. Koordinátor péče podpůrných služeb například není registrovanou sociální službou, zákon o sociálních službách na tuto činnost nepamatuje. "Bylo by fajn, kdyby tato pozice v novém zákoně byla, propojovat služby s klienty je důležité," říká Stachová.

Nadace nepomáhá jen ve svém sídle. Mimo její prostory v Perucké ulici existují i kontaktní místa ve čtyřech nemocnicích - v Ústřední vojenské nemocnici, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici v Motole a Nemocnice na Homolce - a také na Úřadu městské části Praha 2. "Máme s tím skvělou zkušenost, pomáháme s přechodem pacientů z nemocniční do domácí péče, v nemocnici se na nás mohou obrátit pacienti, jejich příbuzní i personál. Pokud senior žije sám, utrpí úraz a chce se vrátit domů, už v nemocnici můžeme řešit, jak vše zvládnout," přibližuje ředitelka nadace.

Stařešina do každé korporace

Další projekt Stařešina do každé korporace má podle Stachové za cíl osvětlit firmám, že když jsou týmy složeny z různých lidí, vytvářejí kreativní věci. "Jsou tam různé úhly pohledů, starší člověk tam vnáší klid a zkušenosti, student zase drive," říká. 

Nadace ve firmách prezentuje kupříkladu videa s příklady dobré praxe. Třeba jak starší brašnářka Dana ve výrobě obohacuje mladé kolegy svými zkušenostmi a oni ji zase tím, že se může nadále věnovat oboru, ve kterém pracovala celý život, a o její práci je zájem.

“I zde jsme narazili na možnosti systémových řešení, třeba v podobě daňové úlevy pro firmy zaměstnávající seniory. Nechceme, aby lidé pracovali do smrti a věnovali tomu veškerou energii, uvědomujeme si ale, že činnost člověku prodlužuje aktivní život. Proto bychom uvítali větší možnosti flexibilních úvazků – polovičních, home office, sdílených pracovních míst a podobně. To by pomohlo třeba i studentům nebo matkám na rodičovské," doplňuje Stachová.

foto: Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci, zdroj: Krása pomoci

Tipy redakce

Severní magnetický pól se hýbe a pohyb se pořád zrychluje. To ohrožuje Zemi

Severní magnetický pól se hýbe a pohyb se pořád zrychluje. To ohrožuje Zemi

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...

Objevila se nová planeta v naší galaxii? Taky je možné, že jde jen o černou díru

Objevila se nová planeta v naší galaxii? Taky je možné, že jde jen o černou díru

Aby nějaký astronom objevil novou planetu v naší sluneční soustavě, to je věc...