fbpx

Zveřejněno: 8. 11. 2017

Výzkum nadace Wellcome Trust, který se zabývá nakažlivostí smíchu, má docela zajímavé závěry. Prokázal, že smích není nakažlivý jen kvůli tomu, že mozek vstřebává a napodobuje mimiku a gesta toho, kdo se směje. Náš mozek reaguje také na emotivní zvuky smíchu. Hlasitým smíchem tedy poměrně snadno naladíte druhé na svoji vlnu. A pozor, pokud se vám to nepodaří, možná máte co do činění s psychopatem.

Skupině dobrovolníků byly puštěny nejrůznější emotivní zvuky, jako je smích, fandění, utěšování, žvýkání či křik, zatímco aktivita jejich mozku byla sledována prostřednictvím magnetické rezonance. Všechny vyslechnuté zvuky vyvolaly reakci v mozku.

Slyšet a smát se

Nejvíce se tak dělo v takzvané předmotorové kortikální oblasti, která ovládá obličejové svaly. Nejsilnější reakce mozku, a tím pádem i výrazné zrcadlení v obličejových svalech, byly zaznamenány u zvuků, které sami dobrovolníci vyhodnotili jako příjemné.

Nejpůsobivější byl zvuk smíchu, který u posluchačů vyvolal úsměv nebo nedobrovolný smích, dále fandění, které se propsalo do nadšeného výrazu tváře dobrovolníků. Naopak zvuky, které byly hodnoceny negativně, například žvýkání, vyvolaly jen slabou odezvu mozku, a tím i nulové zrcadlení.

shutterstock 115992457

Občas smích prostě nenapodobíte, ale zasmějete se i tak.

Na smíchu lze stavět vztah

Zajímavé je, jakým způsobem dobrovolníci nevědomky rozdělovali zvuky na příjemné a nepříjemné. Jako příjemné byly vyhodnoceny zvuky, které nějak souvisely s mezilidskými vztahy. „Obvykle se setkáváme s pozitivními situacemi, jako je smích nebo fandění ve skupině, ať už se díváme na komedii s rodinou nebo jsme na fotbale s přáteli,“ vysvětluje doktorka Sophie Scottová, vedoucí výzkumná pracovnice Ústavu kognitivní neurologie ve Wellcome Trust.

„Reakce mozku, která nás automaticky vede k úsměvu nebo smíchu, představuje způsob, jak zrcadlit chování druhých, což hraje důležitou roli v budování silných vztahů mezi jednotlivci ve skupině,“ doplňuje vědkyně.

Psychopati jsou imunní

Zrcadlení a nakažlivost smíchu jsou v komunikaci důležité ještě z jiného hlediska – částečně nám odhalují, s kým máme tu čest. Studie publikovaná v  Current Biology zkoumala nakažlivost smíchu u chlapců, kteří měli vysokou pravděpodobnost rozvoje psychopatie.

shutterstock 314929271

Někdy je potřeba se spolehnout na shovívavost partnera, případně partnerky.

Studie porovnávala reakce mozku na smích u dvou skupin ve věku 11 až 16 let. V první skupině byli chlapci s výraznými poruchami chování, zatímco v druhé skupině chlapci s bezproblémovým chováním. Ukázalo se, že v mozku problémových chlapců zvuk smíchu nespouští odpovídající reakce, které jsou základem prosociálního chování. Možná jde tedy i o návod, s kým (ne)budovat vztahy, a to nejen v kolektivu.

foto: Shutterstock, zdroj: Science Daily

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...