fbpx

G-servis Praha se svými službami orientuje na komunální, průmyslovou i soukromou sféru. Zajišťuje projektování, dodávky technologií, i následnou realizaci úpraven. Vyrábí rovněž mobilní úpravny vody.

Zveřejněno: 20. 3. 2021

Běžná „surová voda“, odebraná z vodního zdroje, ať již povrchového nebo podzemního, musí být pro hromadné používání upravena. Podobným procesem by však měla projít jakákoliv voda pro použití v podobě pitné vody, takže i voda ze soukromých studní. Úprava pitné vody zajišťuje vhodné mikrobiální, chemické a fyzikální vlastnosti vody. Díky úpravnám se užitková voda mění na vodu pitnou.

Technologické stupně úpravy vody

Úprava vody má čtyři technologické stupně. Nejdříve se voda čistí a sedimentuje pomocí přidaných chemikálií. Sražený sediment se pak odfiltruje. V druhém stupni se voda zbavuje pachů a nežádoucí barvy, k čemuž se obvykle používá aktivní uhlí. Ve třetí fázi se z vody odstraňuje železo, mangan, kyselina uhličitá, radon, rádium 226, dusičnany a amonné ionty. Upravuje se též tvrdost vody. Nakonec ve čtvrté fázi dochází k odstraňování mikroorganismů a zamezení jejich růstu. Používá se chlór, ozon a UV záření.

Úprava vody G-servis Praha

Firma G-servis Praha dodává na klíč kompletní projekt a technologie, které zajišťují všechny fáze úpravy pitné vody. Společnost používá léty osvědčené technologie, jež řeší jednoduché a běžné problémy s pitnou vodou, ale též složité procesy odstraňování polutantů, například arzenu či uranu. Technologie jsou neustále zdokonalovány.

Chemickou úpravu vody až po konečnou fázi, hygienické zabezpečení upravované vody, nabízí G-servis Praha firmám jako řešení pro obce, průmyslové podniky, ale též soukromníky. Speciální službou je zajištění mobilní úpravny vody, jež se využívá v různých výjimečných stavech či při haváriích. Ve zkratce nabízí firma úpravu vody, její odželezování a odmanganování, filtraci, změkčování vody (iontovýměna), sorpční procesy, ultrafiltraci, reverzní osmózu, chemickou úpravu vody, mobilní úpravu vodu a další speciální aplikace na základě speciální poptávky zákazníků.

 

Galerie

Tipy redakce

Objevila se nová planeta v naší galaxii? Taky je možné, že jde jen o černou díru

Objevila se nová planeta v naší galaxii? Taky je možné, že jde jen o černou díru

Aby nějaký astronom objevil novou planetu v naší sluneční soustavě, to je věc...

Severní magnetický pól se hýbe a pohyb se pořád zrychluje. To ohrožuje Zemi

Severní magnetický pól se hýbe a pohyb se pořád zrychluje. To ohrožuje Zemi

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...