fbpx

Zvuk motorů především odvádí mláďata od dospělých ryb

Zveřejněno: 2. 7. 2018

Proč ubývá v mořích ryb? Není to jen kvůli znečištění vod. Studie odborníků z univerzity v Exeteru tvrdí, že dospělé ryby plaší hluk z motorových člunů. Ryby pak na útěku zanechávají o samotě svoje mladé, kteří se o sebe nedokážou sami postarat. Nemají totiž potravu a nikdo je nechrání před predátory.

Související…

Bude do roku 2050 v oceánu víc plastů než ryb?
Milada Kadeřábková

Podle výzkumů vědců z Exeteru, jejichž výsledky zveřejnil web Science Daily, roste právě úmrtnost mladých ryb. Vědci vlivy na mladé ryby testovali pomocí nahrávek hluků motorových člunů a zároveň prostřednictvím zvuků z přírodního útesu. Dvanáct dní takto zkoumali 38 hnízdících ryb. U 19 druhů ryb se přitom jasně projevilo, že před hlukem unikají a zanechávají své mladé svému osudu, u šesti druhů z těchto 19 přitom vědci zaznamenali kompletní úhyn.

Studie je významná především proto, abychom mohli regulovat 100 000 motorových člunů, které se po celém světě používají v blízkosti korálových útesů.

Vědci celkově zvuk z lodí, které se pohybují na mořích či oceánech, označili za stejné nebezpečí, jako je „globální znečišťující látka“. Hluk totiž ryby rozptýlí ve vodách a ty nemůžou před predátory bránit nejen mláďata, ale i sebe samotné. Podle názorů vědců by se tedy motorové čluny měly používat tak, aby při jejich provozování byla zohledněna populace ryb a neměly negativní dopad na rybolov.

„Studie je významná především proto, abychom mohli regulovat 100 000 motorových člunů, které se po celém světě používají v blízkosti korálových útesů,“ říká Steve Simpson, odborník na dopad hluku na mořský život z univerzity v Exeteru. „Teď zvažujeme zavedení klidných akustických zón. Přitom zkoumáme, jak může vývoj motoru a vrtule snížit důsledky tohoto globálního problému,“ dodává Simpson.

Hluk zabíjí

Výzkumníci z exeterské univerzity varují, že hluk může mít zásadní dopad i na zcela odlišné druhy živočichů, nikoli jen na ryby. Negativní vliv může mít dokonce na savce a ptactvo.  „Péče rodičů o mláďata je v živočišné říši rozšířená. Takže hluk by mohl mít velké následky pro celé populace živočichů,“  říká Sophie Nedelecová z exeterské univerzity.

Hluk z lodí se podle vědců nese po větru několik kilometrů daleko. Stejně tak jej ryby slyší na kilometry i pod vodou.

Podle ní bylo prokázáno, že hluk z lodí ovlivňuje celkové chování ryb, savců, ptáků a také bezobratlých. Může je například přinutit i ke změně svého přirozeného prostředí. Živočichové sice hledají místa daleko od hluku, ale kvůli tomu se jim například snižuje šance, aby si našli vhodného partnera. Takové druhy živočichů se pak podle Nedelecové pomalu stávají ohroženými, aniž bychom si to my lidé uvědomovali. Hluk z lodí se podle vědců nese po větru několik kilometrů daleko. Stejně tak jej ryby slyší na kilometry i pod vodou.  

Agresivita samců

Především samci ryb, které plaší hluk z motorových člunů, místo ochrany mladých začínají pronásledovat jiné ryby, které s hlukem nemají nic společného. Studie mluví doslova o agresivním chování vůči ostatním živočichům. Za vše nejspíš může stres, který kvůli nepříjemnému hluku vzniká. Ryby jsou navíc při hluku zmatené a chovají se nepřirozeně. I proto se také samci oddělují od mláďat. Dospělé ryby pak v hluku tráví mnohem méně času krmením mladých. Zvuk motorů může stejně tak narušit tření ryb. 

Zvuky motorových člunů jsou přitom podle vědců pro ryby ze všech nejhorší. Vadí jim mnohem víc než jiné hlasité zvuky, které ovšem mají odlišnou frekvenci. „Zdá se, že rodičovská péče ryb se v hlučných podmínkách zhoršuje a zároveň je pak pro dravce snazší ulovit rybí potomky,“ doplňuje Nedelecová.

foto: Shutterstock, zdroj: ScienceDaily.com

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...