fbpx

Společnost Husqvarna představila na konferenci Living City spolu s odborníky na biodiverzitu vlastní řešení, které má v budoucnu monitorovat, zachovat a navzdory rostoucí urbanizaci také rozšiřovat městskou biodiverzitu. Ta je z hlediska udržitelnosti života ve velkých aglomeracích zásadní. Hlavní roli budou v této výzvě hrát vyspělé moderní technologie, robotika i umělá inteligence, jak ukazují projekty švédského technologického lídra s názvem Strix a HUGSI.green.

Zveřejněno: 11. 12. 2023

Ubývání biodiverzity ve městech představuje jeden ze závažných problémů současnosti - kvůli rozsáhlé urbanizaci dochází v metropolích k významnému poklesu některých druhů rostlin i živočichů. Odhaduje se, že expanze měst povede do roku 2100 ke ztrátě 11–33 milionů hektarů přirozeného prostředí. Ačkoliv je tento pokles často zastíněn růstem městské infrastruktury, jeho důsledky mohou být pro naši společnost alarmující.

Již v roce 2022 se z toho důvodu v rámci COP 15 zavázali světoví lídři podniknout do konce dekády kroky k zastavení a zvrácení ztráty biologické rozmanitosti ochranou 30 % planety a obnovením 30 % ekosystémů. V reakci na to založila Husqvarna Mezinárodní poradní sbor odborníků na biodiverzitu. Tato strategická iniciativa si ve snaze zachovat biologickou rozmanitost klade za cíl podporovat výměnu znalostí a přitom vzdělávat nejen své zákazníky, ale také společnost o ochraně a obnově biodiverzity.

Koncept Strix převezme díky AI starost o městskou zeleň

Vedle týmu expertů nyní Husqvarna přichází s revolučním konceptem Strix. Ambiciózní projekt chce do deseti let vyplnit mezeru po chybějící pracovní síle a zároveň zvýšit produktivitu v údržbě městských zahrad, parků i dalších zelených ploch.

husqvarna strix press picture 1 1 min

Sady autonomních zařízení vybavených umělou inteligencí s názvem Strix budou umět sbírat a analyzovat data pod zemí, ze země i nad ní. Robot má například senzor vidění ve vzduchu a vzdušný zvukový radar shromažďující údaje o zeleném prostoru nad zemí. Pozemní snímače umístěné vpředu, po stranách a vzadu zachycují pro změnu informace o druzích a vlhkosti na povrchu, zatímco sada podzemních senzorů shromažďuje data o pH půdy, její textuře, rychlosti infiltrace, obsahu vlhkosti a obsahu humusu v půdě. Díky 360stupňovému senzoru vidění umí Strix rozpoznat také živočichy, spadlou větev nebo návštěvníka parku odpočívajícího na dece.

Za pomoci nasbíraných dat a umělé inteligence následně zařízení vyhodnotí stav půdy i rostlin a podle jejich individuálních potřeb nabídne řešení na míru, například sečení, mulčování, setí, identifikaci invazivních druhů nebo hnojení. Díky tomu bude v budoucnu možné predikovat kvalitu zeleného prostoru i zdraví měst za účelem optimalizace péče, produktivity, odolnosti a biologické rozmanitosti. To by časem mohlo zahrnovat i předpověď hladiny oxidu uhličitého, ochlazovací účinky, hospodaření s vodou nebo stanovení zdraví stromů.

Sledování biodiverzity ve městech prostřednictvím HUGSI

Města navíc díky nové digitální službě od Husqvarny získají vhled do svých ekosystémů, díky čemuž mohou připravit cestu pro zelenější, zdravější a udržitelnější budoucnost. Nová funkce Biodiversity Alert v rámci on-line platformy HUGSI usnadní městům vytipovat oblasti, které je třeba za účelem zvýšení městské biodiverzity chránit a dále rozvíjet.

hugsi biodiveristy paris 2023 min

„Pomocí AI analýzy satelitních snímků budeme schopni posoudit potenciál biodiverzity a propojenosti ve městech na makro úrovni. Vše bude dostupné v naší službě monitorování městské zeleně s názvem HUGSI.green už na konci listopadu,“ říká Erik Swan, ředitel Digital Business Exploration ve společnosti Husqvarna.

Tato a další navrhovaná řešení tak umožní městům nejen předvídat a reagovat na výzvy spojené s urbanizací, ale také aktivně přispívat k udržitelnější a zdravější budoucnosti pro všechny jejich obyvatele.

Související…

První let na bioodpad. Opravdu budeme letadla pohánět tukem a cukrem?
Tereza Hermochová

foto: Husqvarna, Shutterstock, zdroj: Husqvarna

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...