fbpx

Terapeutka Oldřiška Kališová: Tvé tělo je tvým nejlepším duševním zázemím 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Tělo je domovem vědomí. Sídlí v něm láska jako tvořivá síla

Zveřejněno: 1. 3. 2023

Vše, co se ve tvém životě stalo, je zkušenost. Přestože se něco nepodařilo, dnes z toho můžeš těžit v podobě poznání, uvědomění a nově nabyté moudrosti. Vše, co se děje, bylo vytvořeno na základě předešlé volby.

Jak se nenechat strhnout neklidem, jehož příčinou jsou obavy o hmotné zabezpečení a strach o budoucnost? Odpověď zní: Uvolni se. Dovol si odložit zneklidňující myšlenky, neboť v uvolnění přichází řešení a uzdravení. Uzdravit situaci a tělo je jedna a tatáž věc, nic neexistuje odděleně. Každá část ve vašem těle je částí sebevědomí. 

Vědomá volba

Vše je energie. Když se ti něčeho nedostává, byla to tvoje volba zažít nedostatek, ve kterém jsi však na druhé straně načerpal/a dostatek zkušeností, které ti nyní pomohou učinit nové rozhodnutí a upravit představu, jak by tvůj život a jeho prožívání mohly vypadat jinak. Nemyslím si, že se musíme mít špatně, abychom se poučili. Mít se dobře a v tom jednat moudře vyžaduje často větší bdělost. 

Ženy bývají ve společnosti zatěžovány očekáváními, co všechno musí udělat pro klid v rodině. Blaho rodiny leží „na jejich bedrech“ a zahrnuje také naplňování mužských požadavků na soužití. Jakmile ale žena začne ztrácet sebe samu, jakmile se jí nedostává pozornosti, ocenění a lásky, rodina nemůže fungovat v harmonii. Žena potřebuje, aby byl brán ohled na to, že potřebuje být o samotě, ve které čerpá sílu, ze které potom dává, a potřebuje cítit, že je skutečně milována. A jestli po něčem prahnou děti, pak je to láska a klid. Psychická chudoba je pro ně mnohem hůře snesitelná než ta hmotná.

Jakmile ve vyhrocené situaci vyslovíš: „Nejde mi o nic,“ pak najdeš v sobě klid, aniž bys ho požadoval/a od svého protějšku. Zastav se, vytřepej z paží a nohou napětí, vydechuj.

Kde je tma a násilí, nedochází k pokoře. Pokora není o pokoření, nýbrž o rovnocennosti. Muž se nedočká úcty, pokud dochází k falešnému vyznání lásky ženě v podobě manipulace či lhostejnosti na základě prostého „má dáti-dal“.

Odvážná slova a činy mohou vést ke kritice vycházející z nepochopení. Je načase, abychom komunikovali otevřeně a pravdivě. Není čas na jitřivé emoce, je čas jít do středu srdce, kde je místo pro porozumění. Když se nedaří ve vztazích matka-dítě nebo žena-muž, znamená to, že na sebe dotyční nejsou naladěni. Účinným prostředkem, jak porozumět tomu, o co ve skutečnosti v jakémkoliv vztahu jde, je dech, podporující naladění se na sebevědomí. Stačí se několik minut denně zastavit, přiložit dlaň na hruď a zátylek a uklidnit instinktivní mozek, aby ustaly reakce typu „útoč nebo uteč“.

V každé situaci i člověku je něco dobrého a optimálního. Minimálně poučení. Pokud máš dojem, že je to hodně zlé, máš možnost podívat se na člověka a situaci z jiného úhlu pohledu a následně, pokud to vyžaduje dlouhotrvající stav, učinit novou svobodnou volbu. Již samotná změna úhlu pohledu hodně pomáhá. Nadhled reguluje mentální pochody, biologické procesy, cirkulaci krve a reakce nervové soustavy.

Opři dlaň o hruď a dýchej. S každým výdechem vypusť těžkost, s každým nádechem vnímej změnu v pocitech. Uvolni se v těle v místech, kde cítíš napětí.

Pěstuj klid, vždyť ticho léčí. Nemyslím tím ticho před bouří, kdy agrese vře pod povrchem. Je tím míněno mírumilovné ticho. Z této pozice jednoduše sdělíš, o co ti jde, co ti chybí nebo jak celou situaci prožíváš. Samotné sdělení toho, jak se cítíš, vede ostatní k naslouchání bez hodnocení a odsuzování.

Jediná láska a síla

Láska nemá přívlastek. Neexistuje bolavá láska, buď jde o bolest, nebo o lásku. Neexistuje klamavá láska, existuje buď (z)klamání, nebo láska. A ztracená láska také neexistuje, jde o ztrátu spojení. Stává se, že v životě někoho ztratíme – pak zažíváme ztrátu, ze které vyrostla lítost, strach a žal. Láska je čistá, bez předsudků, láska léčí.

Tělo poskytuje lásce, harmonii a radosti to nejlepší zázemí. Buď vytrvalá/ý v péči o vnitřní bohatství. Opravdová hojnost je o tom, jak jsi život prožil/a a jak bohatě jsi užil/a to, co máš. Člověk je zdroj, málokdo si to však uvědomuje. Budeš-li myslet láskou, zažiješ bohatství volnosti, vnitřní svobody a inspirace na posun vpřed.

Oldřiška Kališová

Od dětství měla svobodné smýšlení a vnitřní vhledy, v dospělosti vize. Po zásadní události v roce 2000 v sobě objevila jasnozřivé schopnosti. Díky nim, daru empatie a vědomostem v oblasti péče o vědomí i tělo se nyní věnuje energo-informační medicíně. Pomáhá klientům dosáhnout vnitřního klidu a otevřít se intuici, získat lehkost na těle i na duchu, naučit se odreagovat mysl a ulevit tělu. Publikuje v časopisech i na internetu, vydala knihy Řeka života a Moře života.

Z pozice klidu nacházíme nové odhodlání, probouzí se vitální síla jako jaro po zimě. Praktikuj dech a protahovací cvičení. Doplňuj tekutiny v podobě čisté vody, je to jedinečný mezibuněčný čistič. Měj na paměti kontakt s vědomím sebe, onen vnitřní prostor v těle, opíraje dlaň o hruď  vyslovuj mantru pro každý den: „JSEM“.

Když jsem já sama byla ve hmotné a energetické krizi, vždy mi pomohlo opřít se o prostor v přírodě a víru ve vyšší princip. Vždy jsem si uvědomovala, že existuje-li něco skutečně důležitého, je to potřeba mít v mysli lásku a tvořit. Když myslíte na lásku, váš prostor přestanou ohrožovat negativní myšlenky a emoce. Každé ráno proto pozvi lásku do svého srdce – dostaví se vědomý pocit, že překonáš cokoliv, aniž by bylo třeba na to příliš tlačit. Při velkém nátlaku přivíráš dveře možnosti řešení a ztrácíš spojení se sebou. 

Realizuj se tam, kde to má smysl, ať zbytečně neztrácíš životní sílu. Na volbě záleží.

Související…

Spisovatelka a terapeutka Oldřiška Kališová: Život mezi nádechy a výdechy
Nový Fénix

foto: archiv Oldřišky Kališové (se svolením), Shutterstock, zdroj: Oldřiška Kališová, Nový Fénix

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...