eduin logo

Kdo jsme:

EDUin je obecně prospěšná společnost založená roku 2010 Tomášem Feřtkem, Zdeňkem Slejškou a Lucií Slejškovou. Jejím hlavním cílem je, aby byla veřejnost informovanější a schopnější o vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu jak ve své škole, tak i ve městě či regionu.

Co děláme:

Věnujeme se otázce vzdělávání a naší snahou je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité. Nabízíme široké veřejnosti srozumitelnou a zajímavou formou dostupné informace o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se učíme my, nejen naše děti. Podporujeme odborníky z různých oborů, kteří se tématu vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů věnují a mají podnětné myšlenky. Propagujeme výsledky výzkumů a studií a seznamujeme s nimi poutavě a srozumitelně širokou veřejnost.

Jak to děláme:

Naše nezávislá organizace usiluje o nestrannost a otevřenost. Spolupracujeme s lidmi, kteří mají chuť o tématu vzdělávání přemýšlet a není jim lhostejné, co se u nás ve vzdělávání děje. S odborníky z různých oblastí od pedagogiky přes psychologii, média, sociologii, PR až po specialisty na rozvoj lidských zdrojů a manažery firem. Také se můžeme pochlubit velkým portfoliem dobrovolníků, kteří mají zájem o toto téma. 

Zkuste se zamyslet. Pokud by vám dali ve škole vybrat, zda udělat pro děti armádní show, kde se dozvědí o „důležitosti armády ČR pro udržování...

Řada rodičů řeší dilema, kdy poslat dítě do školy. Míra tzv. školní zralosti je určována v jednom okamžiku na jednom místě a vliv náhody je tak...