fbpx

Následující rok bude výjimečný. Dochází v něm k významné konjunkci Jupitera, Saturna a Pluta na rozhraní zemského znamení Kozoroha a vzdušného znamení Vodnáře. Dají se proto očekávat velké společenské změny, které je dobré sledovat a rychle na ně reagovat

Zveřejněno: 1. 1. 2020

Čeká nás rok plný velkých i malých změn, které se budou týkat jak jednotlivců, tak celé společnosti. Bude to období, ve kterém vystoupí na povrch ty nejlepší i ty nejhorší lidské vlastnosti, protože mnoho lidí bude stát před důležitými rozhodnutími, která se budou týkat zásadních životních otázek. Nejvíce změn se dá očekávat v oblasti kolegiálních vztahů, což ovlivní i politické strany a možná i klíčové vztahy mezi jednotlivými státy. Někteří lidé se budou pokoušet udržet svou „iluzorní moc“ a ti moudřejší se přizpůsobí neviditelným silám, které se již uvádí do pohybu.

Rok 2020 bude výjimečný. Dochází v něm k významné konjunkci Jupitera, Saturna a Pluta na rozhraní zemského znamení Kozoroha a vzdušného znamení Vodnáře. Dají se proto očekávat velké společenské změny, které je dobré sledovat a rychle na ně reagovat. Můžete z nich hodně získat, nebo i hodně ztratit, pokud budete lpět na starých postupech a zlozvycích. Vezměte odpovědnost do svých rukou, měňte svůj život k lepšímu a odevzdávejte životu vše, co již ve svém životě nepotřebujete. Máte šanci svůj život zcela přebudovat, a proto buďte odvážní a důslední.

Jaké je vaše poslání?

V tomto roce si uvědomte, zda děláte opravdu práci, která vás naplňuje. Pokud to tak není, budete výrazně ztrácet motivaci a možná si uvědomíte nesmyslnost svého počínání. Ve vašem vědomí dojde k určitému završení nebo takzvanému „poslednímu soudu“.

Nebojte se začít znovu, protože tento rok ukazuje na velký konec jednoho časového cyklu a začátek nového.

Možná si vzpomenete na své dřívější dětské sny, které budou v přímém rozporu s tím, čemu se momentálně věnujete, přestože váš původní záměr byl dobře zamýšlen. Nebojte se začít znovu, protože tento rok ukazuje na velký konec jednoho časového cyklu a začátek nového. Naučte se pozorovat změny a reagujte na příznivé nabídky, které se jejich vlivem před vámi náhle ocitnou.

S kým vylepšit život na Zemi?

Během tohoto roku budete zřejmě svědky velkého pohybu lidí z jednoho pracovního místa na jiné. Lidé se budou hledat. Lépe řečeno, budou hledat své spřízněné duše v práci, která jim dává smysl. Znamení Vodnáře vládne různým skupinám, stranám a hnutím. A tak se lidé budou spojovat, odpojovat a zkoušet se navzájem.

Nemějte strach, že o něco přijdete, ale těšte se na začátek nového mocenského uspořádání, které vám přinese nečekané možnosti.

Během tohoto roku na ničem nelpěte, protože lidé budou vrtkaví a může se jim radikálně měnit osud. Tyto osudové vlivy budou nadosobní, a tak některé odchody lidí z vašeho zaměstnání budou zapříčiňovat zcela nepravděpodobné důvody. Nejlépe uděláte, když se budete řídit jedním starým zenovým pořekadlem: „Když přichází, vítáme ho. Odchází-li, necháme ho jít.“

Nepodléhejte strachu

Každá změna v sobě zpočátku přináší nádech nejistoty, která je mnoha lidem nepříjemná. Hlavně těm, kteří rádi kontrolují ostatní lidi z určité mocenské pozice. Jakákoliv snaha o udržení moci, bude v následujících letech stejně zpochybněna. Nemějte strach, že o něco přijdete, ale těšte se na začátek nového mocenského uspořádání, které vám přinese nečekané možnosti.

Dochází k přerozdělení moci, které bylo výsledkem snah minulosti, ale i vlivem nových trendů z budoucnosti, ke kterým se nevyhnutelně přibližujeme. Tento rok je důležitým průsečíkem vlivů minulých a budoucích, a proto se nám teď otevírá mnoho dveří, jejichž klíč sídlí ve vašem odvážném srdci.

Doporučené otázky pro tento rok:

  • Naplňuji svou životní vizi?
  • S kým chci v životě spolupracovat?
  • Bojím se změn, nebo se těším na tvoření nového?
  • Kdo jsem a kým jsem byl?

Doporučené činnosti pro tento rok:

  • Nic neodkládejte a vrhněte se do velkých životních změn.
  • Buďte mazaní, ale ne proradní.
  • Důvěřujte životu a buďte odvážní.
  • Odevzdejte životu vše, o čem víte, že již ve svém životě nepotřebujete.

Související…

Novoluní v Kozorohu: Uvědomte si, na co se chcete v roce 2020 zaměřit, radí astrolog
Robert Policar

foto: Shutterstock

Tipy redakce

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...

Kdy u lidí nastává smrt? Odpověď přinesly pokusy s prasečím mozkem

Kdy u lidí nastává smrt? Odpověď přinesly pokusy s prasečím mozkem

Je smrt něco nezvratného? A kdy vlastně nastává? Všechny vyspělé státy mají ve...