fbpx

Následující rok bude výjimečný. Dochází v něm k významné konjunkci Jupitera, Saturna a Pluta na rozhraní zemského znamení Kozoroha a vzdušného znamení Vodnáře. Dají se proto očekávat velké společenské změny, které je dobré sledovat a rychle na ně reagovat

Zveřejněno: 1. 1. 2020

Čeká nás rok plný velkých i malých změn, které se budou týkat jak jednotlivců, tak celé společnosti. Bude to období, ve kterém vystoupí na povrch ty nejlepší i ty nejhorší lidské vlastnosti, protože mnoho lidí bude stát před důležitými rozhodnutími, která se budou týkat zásadních životních otázek. Nejvíce změn se dá očekávat v oblasti kolegiálních vztahů, což ovlivní i politické strany a možná i klíčové vztahy mezi jednotlivými státy. Někteří lidé se budou pokoušet udržet svou „iluzorní moc“ a ti moudřejší se přizpůsobí neviditelným silám, které se již uvádí do pohybu.

Rok 2020 bude výjimečný. Dochází v něm k významné konjunkci Jupitera, Saturna a Pluta na rozhraní zemského znamení Kozoroha a vzdušného znamení Vodnáře. Dají se proto očekávat velké společenské změny, které je dobré sledovat a rychle na ně reagovat. Můžete z nich hodně získat, nebo i hodně ztratit, pokud budete lpět na starých postupech a zlozvycích. Vezměte odpovědnost do svých rukou, měňte svůj život k lepšímu a odevzdávejte životu vše, co již ve svém životě nepotřebujete. Máte šanci svůj život zcela přebudovat, a proto buďte odvážní a důslední.

Jaké je vaše poslání?

V tomto roce si uvědomte, zda děláte opravdu práci, která vás naplňuje. Pokud to tak není, budete výrazně ztrácet motivaci a možná si uvědomíte nesmyslnost svého počínání. Ve vašem vědomí dojde k určitému završení nebo takzvanému „poslednímu soudu“.

Nebojte se začít znovu, protože tento rok ukazuje na velký konec jednoho časového cyklu a začátek nového.

Možná si vzpomenete na své dřívější dětské sny, které budou v přímém rozporu s tím, čemu se momentálně věnujete, přestože váš původní záměr byl dobře zamýšlen. Nebojte se začít znovu, protože tento rok ukazuje na velký konec jednoho časového cyklu a začátek nového. Naučte se pozorovat změny a reagujte na příznivé nabídky, které se jejich vlivem před vámi náhle ocitnou.

S kým vylepšit život na Zemi?

Během tohoto roku budete zřejmě svědky velkého pohybu lidí z jednoho pracovního místa na jiné. Lidé se budou hledat. Lépe řečeno, budou hledat své spřízněné duše v práci, která jim dává smysl. Znamení Vodnáře vládne různým skupinám, stranám a hnutím. A tak se lidé budou spojovat, odpojovat a zkoušet se navzájem.

Nemějte strach, že o něco přijdete, ale těšte se na začátek nového mocenského uspořádání, které vám přinese nečekané možnosti.

Během tohoto roku na ničem nelpěte, protože lidé budou vrtkaví a může se jim radikálně měnit osud. Tyto osudové vlivy budou nadosobní, a tak některé odchody lidí z vašeho zaměstnání budou zapříčiňovat zcela nepravděpodobné důvody. Nejlépe uděláte, když se budete řídit jedním starým zenovým pořekadlem: „Když přichází, vítáme ho. Odchází-li, necháme ho jít.“

Nepodléhejte strachu

Každá změna v sobě zpočátku přináší nádech nejistoty, která je mnoha lidem nepříjemná. Hlavně těm, kteří rádi kontrolují ostatní lidi z určité mocenské pozice. Jakákoliv snaha o udržení moci, bude v následujících letech stejně zpochybněna. Nemějte strach, že o něco přijdete, ale těšte se na začátek nového mocenského uspořádání, které vám přinese nečekané možnosti.

Dochází k přerozdělení moci, které bylo výsledkem snah minulosti, ale i vlivem nových trendů z budoucnosti, ke kterým se nevyhnutelně přibližujeme. Tento rok je důležitým průsečíkem vlivů minulých a budoucích, a proto se nám teď otevírá mnoho dveří, jejichž klíč sídlí ve vašem odvážném srdci.

Doporučené otázky pro tento rok:

  • Naplňuji svou životní vizi?
  • S kým chci v životě spolupracovat?
  • Bojím se změn, nebo se těším na tvoření nového?
  • Kdo jsem a kým jsem byl?

Doporučené činnosti pro tento rok:

  • Nic neodkládejte a vrhněte se do velkých životních změn.
  • Buďte mazaní, ale ne proradní.
  • Důvěřujte životu a buďte odvážní.
  • Odevzdejte životu vše, o čem víte, že již ve svém životě nepotřebujete.

Související…

Novoluní v Kozorohu: Uvědomte si, na co se chcete v roce 2020 zaměřit, radí astrolog
Robert Policar

foto: Shutterstock

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...