fbpx

Výstava Století českých zednářů představí historii i současnost zednářství 1 fotografie
zdroj: VLCR

Zednářská veliká lóže České republiky (VLČR) letos slaví 100. výročí svého založení

Zveřejněno: 25. 9. 2023

K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo. Výstava se koná v Novoměstské radnici v Praze od 27. září do 26. listopadu 2023.

Seriózní gentlemani v černých oblecích, kteří si předávají tajemná znamení a při chatrném osvětlení plamenů svící bádají nad skrytými mysterii, úzkostlivě přitom střežíce svoji identitu… To je romantický obrázek svobodného zednáře. České, resp. československé zednářství je v naší společnosti hluboce zakořeněno již celé jedno století. Za tu dobu překlenulo mnohé propasti, odolalo tlaku hnědé i rudé totality. Stále čerpá ze své bohaté historie, je aktivní v přítomnosti a s důvěrou hledí k budoucnosti. Čeští zednáři jsou bytostmi z masa a kostí, jsou živými lidmi se vším, co je člověku vlastní. A mohou si také dovolit, alespoň jednou za sto let, poodhrnout cíp opony a dát do svého světa na okamžik nahlédnout i ostatním,“ říká k výročí současný Velmistr Řádu Petr Komárek.

Veliká Lóže České republiky (www.vlcr.cz), v jejímž čele Velmistr stojí, je největší zednářskou jurisdikcí, svazem lóží, u nás. Počet jejích členů nedávno překročil 600. Je zednářskou organizací, která patří k hlavnímu proudu světového zednářství a udržuje přátelské styky se Spojenou Velikou Lóží Anglie. Taková obedience může být podle těchto pravidel na daném území pouze jedna. Navíc se vzájemně uznává s více než 200 Velikými Lóžemi po celém světě.

Představujeme české a slovenské zednářství

V rozsáhlé expozici poprvé představí všech svých 28 aktivních lóží z celé České republiky jejich bohatou historii a významné osobnosti jednotlivých lóží. Kromě Prahy působí lóže v Brně, Ostravě, Plzni, Mariánských Lázních, Hradci Králové, Olomouci, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Lóže pracují v pěti jazycích, vedle češtiny jsou to němčina, angličtina, francouzština, italština a od roku 2022 také španělština. I z tohoto důvodu je výstava dvojjazyčná, veškeré informace a popisky jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce.

„Expozice prezentuje autentické zednářské předměty i repliku zednářské dílny. Místnost, ve které se scházejí zednářské lóže k rituálním pracím, je připravena co nejvíce autenticky včetně zednářských symbolů a předmětů, jako je originál vitráže „Měsíc, Delta, Slunce“. Zároveň bude možné nahlédnout do “komůrky rozjímání”, malé místnosti, kde se uchazeč o vstup do řádu připravuje na své zasvěcení,“ uvedl kurátor výstavy Jan Dvořák.

Představeny budou i další „vyšší“ či „vedlejší“ stupně, které se souhlasem VLČR působí na našem území. Konkrétně se jedná o Skotský Ritus Starý a Přijatý (www.scottishrite.cz), skotskou Kapitulu Královské Klenby, Starý a Primitivní Ritus Memphis a Misraim a Francouzskou Kapitulu. 

Expozice informuje také o slovenském zednářství, neboť slovenské lóže byly až do založení samostatné Veliké Lóže Slovenska (www.vls.sk) v roce 2009 součástí VLČR.

VLČR je přímou pokračovatelkou Národní Veliké Lóže Československé (NVLČs), založené v roce 1923. Od tohoto roku je také mezinárodně uznávaná kontinuita její existence. Hlásí se rovněž k tradici německé Veliké Lóže „Lessing u tří prstenů“ („Lessing zu den drei Ringen“), která působila na území Československa až do roku 1938. Třetí tradicí, na niž VLČR navazuje, jsou české a moravské zednářské lóže 18. století. Nešlo o vývoj kontinuální, ale pravidelně přerušovaný kvůli nesouhlasu panovníků a přímým zákazům ze strany nacistického a komunistického režimu.

„Z individuálního pohledu českého svobodného zednáře bylo založení Veliké Lóže roku 1923 významným milníkem na cestě k upevnění jedinečného, osvícenského Řádu v domácím prostředí. O sto let později nám výroční rok 2023 nejen dokazuje, že započatá cesta byla úspěšná, ale stává se především smělým pozváním do dalšího století společného naplňování humanistických vizí a výzev současnosti. Svobodné zednářství má dobrou perspektivu,“ dodává Velmistr Petr Komárek.

Výstavu zednáři připravili ve spolupráci s Novoměstskou radnicí (NR) v Praze, v jejíž sedmi sálech galerie a suterénních gotických prostorách se koná. "Novoměstská radnice s radostí hostí výstavu ke 100. výročí založení Veliké Lóže České republiky už proto, že již historicky se toto místo s příběhem zednářů protíná alespoň v symbolické rovině. Nádherná gotická klenba Mázhausu Novoměstské radnice totiž odkazuje na umění středověkých kamenických hutí, ke kterým se pak vztahuje zednářská symbolika jako taková," doplňuje ředitel radnice, Albert Kubišta.

Datum konání výstavy: 27. 9. – 26. 11. 2023

Čas: úterý–neděle, 10–18 hodin (mezi 12–13:30 polední pauza)

Místo: Galerie v přízemí a suterénní prostor Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2

Vstupné: plné 149 Kč, snížené 80 Kč

Související…

Josef Čáp: Lidstvo se bude muset mentálně přeladit, menhiry jsou naší poslední nadějí
Nový Fénix

foto: VLCR, zdroj: VLCR

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...