fbpx

Recyklace, tedy opětovné využívání odpadů, je velmi odlišná ve velkých a malých městech. Američané sice recyklují více než kdy jindy, ale mohli by být mnohem efektivnější. To, že Čína už jejich odpady nechce, je spíš jen výmluva

Zveřejněno: 30. 12. 2019

V 70. letech, kdy byl poprvé oficiálně uznán Den Země, Američané recyklovali jen 7 % odpadu. Dnes znovu využívají až 35 %. Ačkoliv toto číslo ukazuje jasné zlepšení, podává zároveň i informaci, která příliš optimistická není: Že téměř dvě třetiny položek, které Američané používají a z nichž by většina mohla být kompostována nebo recyklována, končí bez dalšího využití v přeplněných koších.

Podle nových dat výzkumné společnosti Simmons Consumer Research většina lidí po celých Státech i přesto tvrdí, že pravidelně recykluje. Že nikdy nerecykluje odpad ze skla, papíru, kovu a plastu, přiznává jen čtvrtina americké populace. Tak jak je možné, že dvě třetiny používaných položek končí bez využití na dně (či na vrchu – podle toho, v jaké fázi zaplnění se tam dostanou) odpadkových košů a kontejnerů?

Není to jen Čínou

Magazín Gizmodo tvrdí, že v zoufalé situaci je aktuálně celý americký recyklační systém. Svůj vliv na to prý má především změna čínské politiky. V důsledku rozhodnutí omezit přijímání pevného odpadu z jiných zemí přestala Čína v roce 2018 přijímat většinu položek, které tam byly USA zvyklé odesílat, jako je smíšený papír a většina plastů. Městské programy se na novou situaci pokoušely adaptovat, všude se to však nepodařilo, což se odrazilo primárně na venkovských oblastech a malých městech.

Projekt Amerických komunit využívá data a zprávy z 15 typů komunit ke studiu kulturních, socioekonomických a politických změn. Díky tomu přišli výzkumníci na to, že v rámci jednotlivých komunit existují významné recyklační rozdíly.

Nerecyklují mladí a ti z Jihu

Předměstské komunity podle údajů Simmons Consumer Research recyklují „velmi často“, zatímco lidé ve velkých městech mají tendenci hlásit recyklaci pouze „někdy“. Na druhé straně obyvatelé některých venkovských komunit s větší pravděpodobností uvedou, že recyklují. Respondenti průzkumu z jihoamerických komunit, ale i z těch, kde je vysoká koncentrace mladých pod 18 let (pohybuje se kolem 29 %), hlásí, že nerecyklují „nikdy“.

V mladých enklávách jen třetina lidí uvádí, že recykluje skleněné nápojové obaly.

Vezměme si jako příklad sklo. Na předměstích více než polovina (51 %) lidí tvrdí, že recykluje skleněné nápojové obaly velmi často, a více než třetina (39 %) lidí hlásí recyklaci jiných typů skla velmi často. V mladých enklávách však jen třetina lidí (přesně 33 %) uvádí, že recykluje skleněné nápojové obaly, a 28 % zmiňuje častou recyklaci jiných typů skla.

Recyklovat můžou všichni

Projekt American Communities uvádí, že plných 94 % americké populace má přístup k nějakému recyklačnímu programu. Nedávný průzkum výzkumného střediska Pew Research Center však ukázal, že asi sedm z deseti lidí žijících v městských a příměstských komunitách hlásí recyklaci „základního typu“, což znamená, že velká většina domácího odpadu končí ve směsných popelnicích.

Je jasné, že se v amerických směsných koších stále hromadí recyklovatelné láhve, tašky, plechovky a krabice.

Průzkum neziskové organizace Recyklační partnerství zase ukazuje, že více než polovina Američanů, zejména mladých lidí a lidí s nízkými příjmy, má pocit, že nemají přístup k recyklačním programům. Což, jak víme z výše uvedeného, prostě mají. Každopádně je jasné, že (ať už kvůli nedostatku „recyklačních zdrojů“, ale spíše osobním preferencím) se v amerických směsných koších stále hromadí recyklovatelné láhve, tašky, plechovky a krabice. Takže to asi nebude úplně tak Čínou, ale spíš nezájmem.

Související…

Nakupujete zbytečné věci? Dejte si pravidlo 30 dnů, radí Martina Destexhe
Kateřina Hájková

foto: Shutterstock, zdroj: American Communities Project

Tipy redakce

Pohyb severního magnetického pólu se pořád zrychluje. To ohrožuje celou planetu

Pohyb severního magnetického pólu se pořád zrychluje. To ohrožuje celou planetu

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...