fbpx

Jaký je rozdíl mezi biotopem a obyčejným rybníkem? A je bezpečné koupat se ve Vltavě? Zeptali jsme se mluvčího pražských hygieniků Zbyňka Boublíka

Zveřejněno: 24. 7. 2019

Trendem doby jsou „biotopy“, tedy přírodní koupaliště, která můžeme najít na Lhotce nebo třeba v Radotíně. Jak se vlastně takové koupaliště definuje a čím se liší od obyčejného upraveného rybníku? „Jedná se o nádrž určenou ke koupání se systémem přírodního čištění vody,“ vysvětluje Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Kontroly provádíme v cyklu 14 dnů hlavně kvůli náchylnosti koupališť na výskyt sinic. Odběry si provádějí vlastně provozovatelé sami.

„Rozdíl je především v tom, že zde kontrolovaně probíhá přírodní čištění vody, a také v charakteru zdroje vody, kterým je nádrž napouštěna. V případě biotopu se jedná o zdroj podzemní vody, nikoli tedy o vodu povrchovou, jak je tomu u klasických přírodních koupališť.“

Kdo u biotopů zodpovídá za kvalitu vody? Je to majitel areálu, nebo je to na vlastní nebezpečí?

Provozovatel biotopu, tedy přírodního, ale i umělého koupaliště, je povinen zajistit, aby lidé, kteří se v jeho areálu koupou, nebyli kvůli znečištění vody vystaveni zdravotním rizikům.

Velká diskuze se rozproudila okolo jezírek ve Stromovce, ve kterých se často koupají děti. Jaký je názor hygieniků?

Vzhledem k tomu, že se nejedná o oficiální koupací místa, tak tato místa Hygienická stanice hlavního města Prahy nedozoruje. Koupání na takových místech je opravdu na vlastní odpovědnost jednotlivců.

biotop 0254583091

Biotop v Radotíně je velice populární. A kvalitu vody by tu hygienici měli kontrolovat každé dva týdny

Jaká je dnes kvalita vody na venkovních koupalištích v Praze? Jak často se vlastně voda kontroluje a jak stíháte měnit data na webu s aktuálním stavem koupališť?

Vzorky vody odebíráme každých 14 dní. Její kvalitu na přírodních koupalištích v Praze během sezóny průběžně ovlivňuje víc faktorů, takže hodnocení probíhá na základě monitorovacího kalendáře, který jako hygienická stanice vydáváme. No a mezi ty termíny vkládáme i výsledky hodnocení ze státního zdravotního dozoru, který naše stanice vykonává podle plánu kontrolní činnosti.

Jak se venkovní koupaliště čistí? Přece jen do nich lezou lidé namazaní krémy…

Na přírodních koupalištích samozřejmě nedochází k žádné chemické úpravě, takže je ten proces otázkou přirozených samočistících vlastností vody. Ty kontroly provádíme v cyklu 14 dnů hlavně kvůli náchylnosti koupališť na výskyt sinic. Odběry si provádějí vlastně provozovatelé sami. Naši zaměstnanci pak provádějí takzvanou supervizi.

Jaká zásadní pravidla platí pro provozovatele venkovních koupališť? A snaží se je provozovatelé nějak obcházet?

Požadavky a povinnosti provozovatelů koupališť jsou dány platnou legislativou, konkrétně zákonem o ochraně veřejného zdraví a také vyhláškou, kterou se definují požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Provozovatelé tyto povinnosti a požadavky zpravidla dodržují.

I tak, která koupaliště jsou nejohroženější?

Většinou se jedná o přírodní koupaliště, jehož zdroj povrchové vody je obohacen o živiny, které přispívají k růstu zelených mikroorganismů, jako jsou právě sinice. Popřípadě takové koupaliště ohrožuje jak charakter okolí, tak třeba i způsob využití vodní plochy. A ohrozit ho může například i intenzivní zemědělská činnost v okolí.

Na co by si měli dát lidé pozor, pokud se chtějí koupat v přírodních koupalištích? Teď nemyslím nebezpečí typu „neskákejte do vody, kterou neznáte“, myslím z vašeho, tedy hygienického hlediska.

Z hlediska hygieny se v letních měsících jedná opravdu převážně o zvýšený výskyt sinic, jejichž toxiny mohou nejen u citlivých jedinců vyvolat alergické reakce. Dále ale mohou být zdravotní problémy spojeny s mikrobiologickým znečištěním převážně po povodních či intenzivních srážkách, kdy může docházet ke splachování nežádoucích mikroorganismů do vody.

Je bezpečné koupání ve Vltavě? Například Žluté lázně? Existují rozdíly mezi určitými místy na řece?

Co se týká řeky Vltavy, tak ta je pod správou a dohledem státního podniku Povodí Vltavy. Vltava není zařazena mezi seznam sledovaných míst. Patří mezi takzvané ostatní vodní plochy. Můžete se koupat v podstatě kdekoli, kde to není zakázáno. Tomu se říká obecné užívání vod. Koupání v jakékoli povrchové vodě probíhá na vlastní riziko a člověk by se měl každopádně chovat obezřetně.

Související…

Sedm přírodních pražských koupališť, kde se vyhnete davům i chlóru
Milada Kadeřábková

zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...