fbpx

Ačkoliv někteří odborníci doporučují, aby vláda zavřela fabriky úplně, stát se situaci zatím snaží řešit příkazem povinného testování ve firmách nad 50 zaměstnanců. S tím ale pro zaměstnavatele souvisí mnoho dalších starostí, musejí se potýkat především s nedostatkem testů, jejich vysokou cenou i s případným nezájmem zaměstnanců. Jak v takové situaci jednat? O tom jsme si povídali s advokátkou Terezou Lukášovou

Zveřejněno: 11. 3. 2021

Podle toho, co řekl v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT ministr průmyslu Karel Havlíček, tak malé i velké firmy, ale i úřady a další instituce čeká více než čtvrt roku povinného testování zaměstnanců. Ve středu 10. března s tím měly začít velké společnosti nad 250 zaměstnanců, od pátku se nařízení týká i středních podniků nad 50 zaměstnanců. Od posledního březnového týdne by se potom povinnost testovat zaměstnance měla týkat i malých firem do 50 pracovníků a právě i úřadů. S povinným testováním ve firmách ovšem souvisí řada otázek. Tedy i kromě těch, kde mají vzít firmy testovací sady, které na trhu nejsou. Na co se zaměstnavatelé ptají nejčastěji a jak mají jednat třeba v případě, že zaměstnanec testování odmítne? A může zaměstnavatel zaměstnance, který nemůže pracovat z domu, k testování nějak donutit? Nejen o tom jsme si povídali s advokátkou Terezou Lukášovou z advokátní kanceláře Lukáš, Ďopan, Lukášová, která pro klienty tuto problematiku aktuálně zpracovává.

Může podle aktuálních vládních nařízení zaměstnanec odmítnout testování? A může s tím zaměstnavatel případně něco dělat?

Zaměstnanec testování odmítnout bez pracovněprávních důsledků nemůže. Není to opatření vládní, ale mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. A tohle opatření o povinném testování pro firmy alespoň jednou týdně neukládá povinnost pouze zaměstnavatelům, kteří mají testování zajistit, ale i zaměstnancům, kteří se mu mají podrobit. Podle tohoto závazného právního předpisu je tedy adresátem povinností, které z něho plynou, jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.

Zaměstnanci navíc podle nového pandemického zákona bude hrozit pokuta až do výše 50 tisíc korun, pokud se odmítne podrobit testování bez vážného zdravotního důvodu.

Ta opatření tedy výslovně stanovují, že zaměstnavatel umožní zaměstnanci přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že se testování podrobí. Pokud tedy zaměstnanec odmítne z vlastní vůle test podstoupit, zaměstnavatel mu nesmí umožnit výkon práce. V tomto případě se ale jedná o překážku v práci na straně zaměstnance, a to bez náhrady mzdy.

Takže se dá odmítnutí testování během těchto opatření považovat za porušení pracovních povinností zaměstnance?

Rozhodně ano. Odmítnutím testování zaměstnanec poruší povinnost plynoucí z předpisu, který se vztahuje k práci, již vykonává. Vy jako zaměstnavatel tedy zaměstnanci nemůžete umožnit vstup na pracoviště a výkon práce. A ten důvod, že se nenechá testovat, je na jeho straně.

MGR. TEREZA LUKÁŠOVÁ

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získala v roce 2016 magisterský titul. Následně působila 3 roky jako advokátní koncipientka ve svém rodném městě Ústí nad Orlicí. Od roku 2020 je samostatnou advokátkou jako nejmladší člen týmu advokátní kanceláře Lukáš, Ďopan, Lukášová. O trestní právo se zajímala již během studií a i ve své advokátní praxi se ráda zaměřuje mimo jiné na obhajobu v trestním řízení.

Z hlediska zákoníku práce se pak bude jednat v podstatě o neomluvenou absenci. Další pracovněprávní postup by tedy měl být v podstatě shodný jako v případě neomluvené absence z jakéhokoliv jiného důvodu, což ze strany zaměstnavatele vede k podání výpovědi. Zaměstnanci navíc podle nového pandemického zákona bude hrozit pokuta až do výše 50 tisíc korun, pokud se odmítne podrobit testování bez vážného zdravotního důvodu.

Odmítnutí testování se tedy může stát i důvodem k podání výpovědi ze strany zaměstnavatele?

Pokud se pracovník i přes vaši výzvu k testování nedostaví, bude to podle mého názoru důvod k podání výpovědi za závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k práci, již zaměstnanec vykonává a k níž se nedostavil, a tudíž má neomluvenou absenci.

Problém je i v tom, že firmy objednávají testy na samotestování, které jsou těžko dostupné. Není tedy zaručené, že budou firmy testování vůbec schopny zajistit. Co bude pak?

Podle textu mimořádného opatření je zaměstnavatel povinen testování zajistit, a to včetně logistiky. Pokud tedy nezajistí testy včas, měl by provoz firmy přerušit, jinak mu hrozí postih.

Pokud tedy neseženu testy, tak bych měl jako majitel fabriku zavřít?

Je to tak. Pokud zaměstnavatel není schopen testy zajistit, nejbezpečnější cestou by skutečně bylo na nezbytně nutnou dobu provoz firmy zastavit. Pokud ovšem majitel zaměstnancům umožní výkon práce bez povinného testu, vystavuje se nebezpečí postihu, tedy konkrétně pokuty. A ta podle nového pandemického zákona může dosáhnout až výše půl milionu korun a může být udělena i opakovaně.

Související…

Přední čeští virologové: Zavřete fabriky, nebo aspoň pořádně testujte
Kateřina Hájková

foto: Shutterstock, zdroj: Nařízení o povinném testování zaměstnanců (MZČR)

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...