fbpx

Zaměstnanci považují Tesco za místo, kde mohou být sami sebou 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Společnost Tesco Stores Česká republika vydala svou druhou zprávu o diverzitě a inkluzi, ve které se věnuje řadě personálních témat souvisejících s různorodostí a začleňováním různých skupin do pracovního procesu. Vše dokládá příběhy svých zaměstnanců, kteří jsou ve zprávě citováni. Za pokroky v oblasti diverzity a inkluze již společnost získala řadu významných cen a uznání

Zveřejněno: 2. 12. 2022

V Tesco je každý vítán je výstižný název již druhého vydání zprávy, která shrnuje pokroky společnosti Tesco na poli diverzity a inkluze. Řetězec tak dává jasně najevo, že středobodem jeho zájmu jsou lidé – zaměstnanci i zákazníci. „Naším mottem je, že čím více různorodých skupin zaměstnanců budeme ve firmě mít, tím bohatší firemní kulturu budeme společně tvořit. A díky tomu dokážeme lépe obsloužit i široké spektrum našich zákazníků, pro které se stáváme ještě lepším partnerem,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

Trendy a inkluze

Zpráva shrnuje informace o strategii Tesco pro oblast diverzity a inkluze, statistiky a faktografické údaje a dále se podrobněji věnuje tématům podpory mladých talentů, zvyšování počtu žen na vyšších manažerských postech, začleňování osob se změněnou pracovní schopností do pracovního procesu, usnadnění návratu do práce po dlouhodobé pracovní neschopnosti, podpoře LGBT+ skupiny, uprchlické krizi v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a mnohému dalšímu.

Z letošních výsledků vyplynulo, že 86 % kolegyň a kolegů považuje Tesco za místo, kde mohou být sami sebou a bez obav z odsuzování a 87 % z nich by doporučilo Tesco jako skvělé místo pro práci. 

Samostatnou kapitolu tvoří představení nových zaměstnaneckých benefitů, které reflektují aktuální trendy v oblasti řízení lidských zdrojů. „V rámci naší společnosti provádíme dvakrát ročně rozsáhlý interní zaměstnanecký průzkum, abychom zjistili, jak se naše kolegyně a kolegové v práci cítí, jaké změny by uvítali a co můžeme učinit pro to, aby bylo Tesco ještě lepším místem pro práci.

Z letošních výsledků vyplynulo, že 86 % kolegyň a kolegů považuje Tesco za místo, kde mohou být sami sebou a bez obav z odsuzování a 87 % z nich by doporučilo Tesco jako skvělé místo pro práci. To jsou pro nás fantastické výsledky, kterých si velmi vážíme a současně pro nás představují obrovský závazek do budoucna, abychom přinášeli našim zaměstnancům ještě lepší podmínky pro výkon svých povolání,“ upřesňuje Katarína Navrátilová.

Základním pilířem pro vytváření inkluzivního pracovního prostředí je nastavení inkluzivní kultury, kterou si každý zaměstnanec vezme za svou. K tomu pomáhají v Tesco série školení, které musí zaměstnanci povinně absolvovat již po nástupu do společnosti. K dnešnímu dni tímto školením prošlo více než 7 200 zaměstnanců Tesco. Pro vedoucí pracovníky společnost připravila školení Jak být inkluzivním lídrem, které je povinné a ukazuje cestu manažerkám a manažerům, jak odbourávat předsudky a pracovat s lidmi v rámci svých lokálních i mezinárodních týmů. K vytváření inkluzivní kultury pomáhají i různá partnerství, která Tesco navazuje s organizacemi, které se zabývají problematikou diverzity a inkluze za účelem výměny zkušeností.

Za své aktivity v oblasti různorodosti a začleňování získalo Tesco již řadu významných ocenění. Tím posledním je cena Charty diverzity v rámci TOP Odpovědné firmy. Tesco získalo druhé místo a zařadilo se tak mezi vybranou společnost firem, které v oblasti podpory diverzity a inkluze v České republice udávají trend.

Zpráva o diverzitě a inkluzi je publikována ZDE.

Související…

S alergií na ořechy prý může pomoci nečekaný lék: Zubní pasta
Ivan Verner

foto: Shutterstock , zdroj: Tesco

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...