inkluze

Společnost Tesco Stores Česká republika dlouhodobě vyvíjí iniciativy a aktivity, kterými vytváří inkluzivní pracovní prostředí . Strategie...

V Tesco je každý vítán je výstižný název již druhého vydání zprávy, která shrnuje pokroky společnosti Tesco na poli diverzity a inkluze. Řetězec tak...

Češi rádi chodí do školy. Ne, to není překlep ani emotivní postoj – jde čistě o pragmatický přístup. Máme totiž v rámci OECD (Organizace pro...