fbpx
Zveřejněno: 6. 9. 2017

Řada významných světových pracovišť opět zkoumá potenciál, který se skrývá v látkách, jako je meskalin, LSD či psilocybin. Některé z těchto institucí mají však již dřívější zkušenost, a to z doby 50. a 60. let. Než byly tyto látky na dlouhou řádku let zakázány, patřilo na špici výzkumu Československo.

Jednou z významných osobností tehdejšího psychedelického hnutí je americký psycholog českého původu Stanislav Grof. Právě na jeho popud se uskuteční zářijová Mezinárodní transpersonální konference, jež proběhne v Praze. 

Lysergamid ve výrobě

50. a 60. léta nepatřila ani tak meskalinu, ale z převážné většiny diethylamidu kyseliny lysergogové, spíše známé pod zkratkou LSD. První vzorky této látky dorazily do Československa jako dar od basilejské farmaceutické firmy Sandoz (mateřské firmy LSD, kde byla roku 1943 poprvé syntetizována Albertem Hofmannem). V roce 1961 bylo LSD poprvé syntetizováno na domácí půdě Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii v Praze. Průmyslově se pak LSD chytl závod Spofa v Komárově u Opavy a pod názvem Lysergamid ho začal rozšiřovat po celé republice jako experimentální léčivo.

Samotný výzkum LSD probíhal od 50. do 70. let (přesněji od roku 1952 do roku 1974). Sezení s tzv. lysergovkou, jak se LSD lidově říkalo, proběhly tisíce. Na psychiatrickém oddělení v Sadské se uskutečnilo na 3000 léčebných sezení, kterých se účastnily i známé osobnosti, stejně jako v psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde se s LSD seznámili například Karel Gott nebo nedávno zesnulý herec a mim Boris Hybner. A na co se LSD experimentálně zkoušelo?

shutterstock 380926642

Experimenty s LSD rozšiřovaly odborné veřejnosti obzory, vyprávět mohou i některé naše celebrity

Přínos autoexperimentů

Psychology v souvislosti s LSD zajímala problematika optických a jiných poruch vnímání, poruchy myšlení, prožívání a odžívání událostí a traumat z ontogenetického vývoje jedince, testovaly se i genetické účinky LSD anebo vliv účinků látky na spermiogenezi. Výzkumy byly také cílené na nejrůznější skupiny, jako byly autistické děti, alkoholici, exhibicionisti, neurotici a psychotici.

Podstatné místo při experimentech měli zdraví jedinci a autoexperimenty psychologů, psychiatrů a dalších odborníků na lidskou duši. Přínos vlastního prožitku byl pro většinu z nich velmi podstatný pro pochopení psychického stavu jejich pacientů. To potvrzuje ve své knize vedoucí kolektivu na psychiatrické klinice Univerzity Karlovy Jiří Roubíček.

„Vlastní zkušenost s prožitím intoxikace, která představuje zhruba zkrácený psychotický stav, má nesmírnou cenu pro pracovníky v oblasti psychiatrie. Je tu možno, aby lékaři, psychologové, sociální pracovníci i ošetřovatelé na sobě samých prožili to, co denně sledují u svých nemocných, a lépe se tak vcítili do jejich zážitků."

Na tomto pracovišti, kde výzkum LSD probíhal jako první v celém Československu, nashromáždili od roku 1952 do roku 1961 130 experimentů na 76 dobrovolnících. Dávky se pohybovaly mezi 20 až 250 mikrogramy a podávaly se povětšinou právě odborníkům na duševní zdraví.

Experimenty armády

Dalším významným krokem v klinickém užívání psychedelik bylo založení Výzkumného ústavu psychiatrického v roce 1961. Na tomto ústavu, který se v současné době jmenuje Psychiatrické centrum Praha, pracoval také Stanislav Grof, který zde položil základ své teorie o perinatálním traumatu. 

Československo bylo každopádně jedním z prvních států, kde bylo LSD podřízeno státní kontrole. Řízená a kontrolovaná distribuce Lysergamidu Spofa přinesla pozitivní výsledky, nedocházelo tedy téměř ke zneužívání. S LSD dokonce experimentovala také armáda na Vojenské lékařské akademii pod vedením profesora Zdeňka Finka. I přes všechny pozitivní výsledky na československých pracovištích byla psychedelika roku 1974 přidána na zakázanou listinu a práce s nimi byla stejně jako na celém světě téměř na 20 let zastavena.

Znovuzrození psychedelik

Zákazy z let minulých dnes již každopádně neplatí a my můžeme doslova v přímém přenosu sledovat, jak se přístup k psychedelickým látkám mění. Díky velkému pokroku ve vědě jsou psychedelika seriózně studována a velmi často se o nich hovoří jako o lécích na duševní onemocnění.

Všechny dosavadní snahy o pochopení významu psychedelik a jejich možné roli v práci s vědomím směřují k již zmíněné Mezinárodní transpersonální konferenci, která si bere za cíl přehodnotit náš dosavadní pohled na svět ze všech možných úhlů pohledu. Psychedelika mohou v tomto procesu hrát důležitou roli. Chcete-li být u toho, tak neváhejte a na přelomu září a října přijeďte do Prahy.

foto: Shutterstock, zdroj: ITC Prague

Tipy redakce

Proč se písek krade z pláží? Je to podobně cenná komodita jako voda

Proč se písek krade z pláží? Je to podobně cenná komodita jako voda

Loni v létě zaplatil jeden britský turista na Sardinii pokutu 1 032 eur, když byl...

Profesor Jan Rak: Ráj na zemi nastane, až zjistíme, že si realitu vytváříme sami

Profesor Jan Rak: Ráj na zemi nastane, až zjistíme, že si realitu vytváříme sami

Je realita to, co vidíme? Nebo si ji každý z nás vytváří po svém? Co nám vlastně o...

Pokračováním v prohlížení těchto stránek souhlasíte s Podmínkami užití a Pravidly využití Cookies.