fbpx

Zveřejněno: 2. 9. 2017

Snad každý z nás si někdy položil otázku, co se děje po smrti. Odpověď nabízí americký filozof a psychiatr Raymond Moody, průkopník moderního výzkumu tohoto fenoménu. Popisem autentických zážitků lidí, kteří prožili klinickou smrt, Moody poukázal na to, že smrt možná neznamená konec, ale bránu k dalšímu životu. Jeho první kniha „Život po životě“ se stala v laickém i odborném světě senzací a vy se s ním nyní máte možnost potkat na Festival Evolution

Moodyho kniha Život po životě shrnuje vzpomínky lidí, kteří prožili klinickou smrt. Popisují v nich, že si uvědomovali jakýsi průchod, kterým vcházejí do uklidňujícího světla. Vidí, že na „druhé straně“ na ně čekají blízcí, přátelé či známí, kteří již umřeli. Pak zpětně sledují svůj život, ale ne jako jeho účastníci, ale spíše jako pozorovatelé – zvenčí. Pokud se jim promítne nějaká špatná věc z jejich života, cítí smutek nebo bolest, kterou svým konáním způsobili jiným. Naopak vidí-li něco dobrého, co vykonali, cítí radost, úlevu nebo smích, tedy pocity, které cítili ti, kterých se skutek týkal. Moody říká, že po těchto zážitcích se do života vrací jiní, nacházejí nový smysl života a nebojí se smrti.

druhy breh shutterstock 23104675

Ti, kteří prožili klinickou smrt, popisují, že procházeli do jakéhosi světla, na jehož konci čekali jejich blízcí.

Když umírá někdo blízký

V knize Doteky věčnosti: Zkoumání zážitků sdílené smrti se Moody zaměřil na okamžiky, kdy blízká osoba prožívá totéž, co umírající. Moody sepsal zkušenosti stovek lidí, kteří byli u svých blízkých, když umírali. Popisují, že viděli jasné světlo, sledovali, jak z těla umírajícího „vystoupila duše“, a někteří s nimi dokonce panoramaticky prožívali jejich život. Byli to lidé různého věku, sociálního postavení, vzdělání i náboženství a bylo mezi nimi i mnoho ateistů – stejně jako v knize Život po životě.

duse shutterstock 634635683

Někteří blízcí umírajících dokonce viděli, jak jejich duše opouští tělo.

Na ztrátu se nelze nikdy dopředu připravit

V češtině vyšel také titul Život po ztrátě, ve kterém se Moody zaměřil na to, jak lidé prožívají ztrátu někoho blízkého. Autor v knize hledá odpovědi na otázky, proč nám žal způsobuje tolik utrpení, jak překonat ztrátu nebo kdy žal skončí… Zkoumá také, jak pozůstalí po ztrátě mění své životy nebo kdy je zármutek funkční a kdy dysfunkční. Nechybí ani doporučení, jak přijmout a vyjádřit soucit nebo zmínky o pohřbech, rituálech či aktivních přístupech k překonávání ztrát, které mohou být nahlíženy odlišným způsobem. Kniha se tak může stát pomocníkem či rádcem pro truchlící.

Raymond Moody navštíví v září 2017 Prahu a Bratislavu. Setkat se s ním můžete v Praze 23. a 24. 9. 2017 na Festivalu Evolution.

Text: Redakce 

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...