fbpx

Zdá se, že ženy v USA začínají brát vážně otázky toho, jak často jsou jejich děti online. Jde o ztělesnění jejich úzkostí a obav ohledně šikany, řeší také téma vzdělávání za pomoci technologií a samozřejmě i vlivu obrazovek na zdraví dítěte

Zveřejněno: 14. 5. 2020

Odborné servery Mashable a What To Expect stojí za výzkumem, který zahrnuje odpovědi více než 1 700 matek a těhotných žen. Otázky se týkaly jejich vlastního času u obrazovek, jak mají nastavená pravidla pro děti a čeho se obávají v souvislosti s technologiemi teď a v budoucnu. Většina respondentek měla děti mladší než pět let, součástí výzkumu byly i budoucí matky.

Ve výzkumu 69 % matek s dětmi do pěti let uvedlo, že se cítí provinile při používání vlastního zařízení, a 68 % si zároveň přeje používat svoje telefony méně. Téměř polovina matek, které uvedly, že se cítí provinile za své vlastní používání technologií, uvedla, že se obávají zanedbávání svých rodinných příslušníků, a 29 % se prý cítí provinile, jelikož nebyly při používání svých zařízení produktivní.

„Pocit viny je součástí rodičovství,“ říká Sierra Filucciová z Common Sense Media. Jde o neziskovou organizaci, která se zabývá využíváním technologií dětmi a rodinou. „Nepřekvapuje mě, že rodiče mají pocit úzkosti, která se týká malých dětí a obrazovek. Nejsou si přitom jistí, proč přesně jsou ti špatní, ale vědí, že prostě špatní jsou.“

Rodiče by si měli dát pauzu

Respondentky také uvedly, že se obávají negativních účinků času u obrazovek na své děti, i když se cítily jistě, že budou schopny dodržovat oficiální pokyny týkající se přiměřeného množství času s obrazovkami. Filucciová doporučuje mít na paměti, že vztah mezi rodičem nebo pečovatelem a dítětem je nejdůležitější věcí, zejména pro děti mladší než pět let. V tomto kontextu, pokud máte pocit, že nejste „přítomni“ kvůli vašemu telefonu, je náznak, že byste si měli dát pauzu.

Děti do 18 měsíců by neměly sledovat jiné obrazovky než při videochatu. Od 18 do 24 měsíců by měly sledovat pouze kvalitní programy se svými rodiči.

Pokud jde o starosti s časem u obrazovek v případě dětí, uváděly matky ratolestí mladších pěti let obavy, které se týkaly vzniku možné závislosti na obrazovkách, obavy o zdraví dětí a o jejich vývoj v oblasti mezilidských vztahů. Maminky s dětmi mladšími než jeden rok uváděly výrazně vyšší obavy z mnoha negativních aspektů času dětí s obrazovkami. Při použití stupnice 1–7, přičemž 7 znamená „velmi znepokojena“, 58 % z těchto matek vybralo hodnocení 6 nebo 7. Čas u obrazovky podle těchto matek brání vývoji mozku dítěte nebo jeho schopnosti učit se. Naproti tomu pouze 32 % matek s dětmi ve věku jeden až dva roky hodnotilo své obavy z vývoje mozku šestkou nebo sedmičkou.

Jaká jsou doporučení

Když došlo na obavy z negativního ovlivnění zraku, spánkových návyků a úrovně fyzické aktivity, což vede k přetížení smyslů a zvýšení rizika dětské obezity, byla významně znepokojena jen polovina matek dětí ve věku jeden až dva roky. To možná znamená, že prožívaná zkušenost s rodičovstvím tyto úzkosti v průběhu času snižuje.

Jde o to, zkusit omezit používání elektronických zařízení v určitou dobu dne (například během rodinné večeře) či v určitých prostorech (například v ložnici).

Více než 40 % matek, které byly v průzkumu osloveny, bylo obeznámeno s pokyny pro čas trávený s obrazovkami vydanými Americkou akademií pediatrů. Ty byly aktualizovány v roce 2016 a uvolnily předchozí doporučení, aby děti do dvou let s obrazovkami netrávily čas vůbec žádný. Staré pokyny byly jasné, ale u rodičů vyvolávaly pocity viny, jelikož i nejmenší děti prostě někdy sledují televizi nebo se účastní videohovorů.

Nové pokyny amerických pediatrů jsou více škálovány. Děti do 18 měsíců by neměly sledovat jiné obrazovky než při videochatu. Od 18 do 24 měsíců by měly sledovat pouze kvalitní programy se svými rodiči a od dvou do pěti let je limitem jedna hodina kvalitního programu, sledovaného za účasti rodičů. Pro starší děti je doporučováno vytvořit speciální plán aktivit u obrazovek.

Polovina matek stanovila pravidla

V průzkumu 68 % matek s dětmi mladšími pěti let a 74 % těhotných žen uvedlo, že si myslí, že nové pokyny se jim budou snadno dodržovat. Pro rodiny se zájmem o vytvoření rodinného mediálního plánu doporučuje společnost Common Sense Media několik počátečních kroků.

Jde o to, zkusit omezit používání elektronických zařízení v určitou dobu dne (například během rodinné večeře) či v určitých prostorech (například v ložnici). Téměř polovina matek s dětmi ve věku jeden až dva roky podle průzkumu již stanovila pravidla, jež se týkají sledování televize, a 56 % stanovilo dětem pravidla pro používání mobilních telefonů.

Související…

Chytré telefony dětem do 11 let do rukou nepatří, říká hlavní pediatr Německa
Luboš Heger

foto: Shutterstock, zdroj: Mashable

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...