fbpx

Výzkum potvrzuje, že rozdíl mezi psychickým zdravím a nemocí tkví jen v tom, do jaké míry a zda vůbec dokáže mozek rozlišit mezi vnitřní řečí a zvuky, které k nám přicházejí zvenku

Zveřejněno: 9. 6. 2023

Výzkum provedený na Univerzitě Nového Jižního Walesu přinesl důležitá zjištění pro lepší pochopení skutečnosti, proč lidé trpící duševními chorobami, jako je schizofrenie, slyší v hlavě hlasy. Během studie se ukázalo, že všichni většinu času slyšíme svůj vnitřní projev. Rozdíl mezi psychickým zdravím a nemocí tkví podle článku Science Daily jen v tom, do jaké míry a zda vůbec dokáže mozek rozlišit mezi vnitřní řečí a zvuky, které k nám přicházejí zvenku. 

Na začátku studie byl odvážný předpoklad vedoucího autora studie profesora Thomase Whitforda, který se domníval, že sluchově-verbální halucinace, kterými trpí duševně nemocní lidé, jsou pouze abnormální podobou jejich vnitřního hlasu, tedy tichého vnitřního dialogu.

Zdravý mozek dokáže předvídat

Již dřívější výzkumy prokázaly, že v situaci, kdy se chystáme hovořit nahlas, náš mozek vytvoří jakousi kopii instrukcí, která následně řídí naše hlasové ústrojí. Tato kopie je poslána do oblasti mozku, která zpracovává zvuk a která následně dokáže předpovědět, co bude slyšeno.

Všichni ve svých hlavách slýcháme hlasy. Problém vzniká tehdy, když náš mozek není schopen určit, že jsme to my, kdo je produkuje.

To mozku dovoluje přesně rozlišovat mezi předvídatelnými zvuky, jejichž původci jsme my sami, a zvuky ostatními, které produkují jiní lidé. „Kopie tlumí reakci mozku na vlastní vokalizaci, protože tyto zvuky jsou pro něj předvídatelné,“ vysvětluje pro Science Daily Whitford.

Záměna vlastního a cizího hlasu

K bližšímu prozkoumání rozdílů ve vnímání vnitřního hlasu mezi duševně zdravými a nemocnými lidmi byla dobrovolníkům z obou skupin měřena jejich mozková aktivita pomocí elektroencefalografie (EEG). Vědci se soustředili zejména na změny aktivity mozku vyvolané vnitřními hlasy a myšlenkami, vlastní produkcí zvuků a poslechem zvuků, které produkují jiní lidé. Měření potvrdilo počáteční hypotézu, že reakce mozku zdravých lidí na vnitřní hlas či vlastní projev je výrazně utlumena.

Takové zvuky na mozek působí méně intenzivně, v důsledku čehož lidé dokážou přesně určit, že jde o jejich vlastní produkci. Naopak mozek psychicky nemocných jedinců na vlastní vnitřní projev reaguje jako na nepředvídatelný zvuk –  vnitřní hlas interpretuje obdobně jako zvuk přicházející zvenčí. To je pravděpodobně také hlavní důvod, proč lidé s psychickými nemocemi přisuzují hlasy, které slyší v hlavě, jiné osobě nebo osobám.

Konec utrpení?

„Tím, že jsme našli způsob, jak přímo a přesně měřit vliv vnitřního projevu na aktivitu mozku, jsme otevřeli dveře k lepšímu pochopení toho, jak může být vnitřní řeč u lidí s psychickými nemocemi, jako je schizofrenie, odlišná. Všichni ve svých hlavách slýcháme hlasy. Problém vzniká tehdy, když náš mozek není schopen určit, že jsme to my, kdo je produkuje,“ říká v článku Whitford, který doufá, že výsledky jeho výzkumu přispějí k lepšímu pochopení příznaků mnohých duševních nemocí.

Související…

Jak rozeznat intuici od běžných myšlenek a pocitů?
Milada Kadeřábková

foto: Shutterstock, zdroj: Science daily

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...