fbpx

Děti jsou ve školách vystavovány nadměrnému stresu. Pomoci může asistovaná psí terapie 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Britská studie ukázala, že žáci jsou ve školách negativně ovlivňováni stresem. Terapie za pomoci psů snižuje hladinu kortizolu a může jim tak pomoci.

Zveřejněno: 24. 6. 2023

To, že psi dokáží zlepšit náladu, vědí asi všichni milovníci těchto čtyřnohých chlupáčů. Nedávná studie britské psycholožky Kerstin Meintsové z University of Lincoln se proto zaměřila na to, zda psi mohou pomoci i se snížením stresu u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Asistovaná zvířecí terapie by mohla pomoci všem školákům

Meintsová spolu se svým týmem realizovala svůj výzkum ve čtyřech běžných školách a v sedmi školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro studii vědci využili 23 psů různých plemen. Míru stresu měřili na základě hladiny kortizolu ve slinách dětí a porovnávali stav před a po psí intervenci.  

Své výsledky poté shrnuli následovně: „Tento výzkum je prvním, který prokázal zprostředkující účinky asistované zvířecí terapie na hladinu kortizolu u dětí v průběhu školní docházky. Tyto účinky byly zjištěny jak u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), tak u dětí bez SVP. Studie je také průkopníkem ve zkoumání účinnosti individuálních a skupinových intervencí.“

Výsledky studie jsou alarmující

Vědci dále zjistili, že děti s SVP měly ve srovnání s dětmi bez speciálních potřeb výrazně vyšší průměrnou hladinu kortizolu na začátku studie, ale rozdíly mezi oběma skupinami žáků zmizely ke konci šestitýdenního období, protože hladina kortizolu u žáků bez SVP v průběhu studie stoupla.

Průzkum mezi učiteli ukázal nárůst stresu, úzkosti a záchvatů paniky u 78 procent základních škol, přičemž ředitelé škol také hlásili zvýšený strach ze studijního neúspěchu (75 procent) a deprese (55 procent) u svých žáků v období od roku 2014.

Toto nové a důležité zjištění ukazuje, že běžný stres spojený s pobytem ve škole zjevně ovlivňuje děti bez SVP, což výzkumníci považují za znepokojivé.

„Vzhledem k vědeckým důkazům o nepříznivém vlivu stresu na učení je toto zvýšení u typické populace alarmující. Nedávný průzkum mezi učiteli ukázal nárůst stresu, úzkosti a záchvatů paniky u 78 procent základních škol, přičemž ředitelé škol také hlásili zvýšený strach ze studijního neúspěchu (75 procent) a deprese (55 procent) u svých žáků v období od roku 2014.“ Uvedená data pocházejí z Velké Británie.

Obecně lze říci, že školáci zažívají různé formy stresorů a asistovaná zvířecí terapie pomocí psů jim dokáže poskytnout sociální podporu a zmírnit stres. Zaměříme-li se na celkový obraz, vědci poznamenávají, že jejich údaje poskytují důkazy o potřebě změn ve vzdělávacích postupech, které by posílily zdraví a pohodu dětí, a data z jejich studie jasně ukazují, že jde o pádné doporučení.

Můžeme jen doufat, že výsledky této a podobných studií povedou k zpříjemnění vzdělávání mladých lidí, pro které je to nesmírně náročné a stresující období.

Související…

Proč se psi tak často podobají svým majitelům? Odpověď hledejte v narcismu
Michal Švehla

 

foto: Shutterstock , zdroj: Psychology Today

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...