fbpx

Čím dřív si uvědomíte, že je někdo chytřejší, tím chytřejší ve skutečnosti jste. Jak to ale poznat?

Zveřejněno: 28. 1. 2023

Amos Tversky, slavný kognitivní a matematický psycholog, byl údajně tak chytrý, že inspiroval své akademické kolegy k vytvoření testu inteligence, jehož je sám součástí. Podstata testu je jednoduchá – čím dříve si uvědomíte, že Tversky je chytřejší než vy, tím chytřejší jste.

Zvládnout tento test bylo ve skutečnosti velmi snadné – alespoň pro ty, kteří byli natolik chytří, aby pochopili, jak moc chytrý Tversky opravdu je. Pro všechny ostatní byl neobyčejně obtížný. Proč? Protože jedním ze základních rysů inteligence je schopnost rozpoznat nejen svou nedostatečnost, ale také přednosti jiných lidí. To tvrdí doktor Tomas Chamorro-Premuzic, psycholog, který se zaměřuje na analýzu lidského chování, spolupracuje s univerzitami v Londýně i Kolumbii a je autorem knihy The Talent Delusion.

Inteligence jako výška

Chamorro-Premuzic přirovnává lidskou inteligenci k výšce. Říká, že někteří lidé jí zkrátka mají více než ostatní. Rozdíly v inteligenci jsou však mnohem hůře identifikovatelné než rozdíly ve výšce. Hlavním důvodem je, že na rozdíl od výšky není inteligence správně pochopena. Jedni ji vidí jako dovednost, druzí jako úspěch nebo schopnost. Toto nepochopení vysvětluje většinu sporů o to, zda je jedna osoba inteligentnější než druhá – lidé totiž často odkazují na různé atributy. Sčítají, jak se říká, jablka s hruškami.

Když se porovnáváme s ostatními, máme sklon hledat informace, které zpochybňují jejich inteligenci a vyzdvihují tu naši.

Slovo „inteligence“ je podle Tomase Chamorro-Premuziky sociálně a emocionálně založené, což samo o sobě výrazně ztěžuje jeho posuzování. Když se porovnáváme s ostatními, máme sklon hledat informace, které zpochybňují jejich inteligenci a vyzdvihují tu naši. Čím méně inteligentní jsme, tím houževnatěji to činíme. Což potvrzuje i Tverskyho test – jen ten, kdo je schopen uznat inteligenci jiných a malost vlastní, je ve skutečnosti chytrý. Hloupí lidé jsou nadutí a nedokáží to.

Zde je tedy první způsob, podle něhož poznáte, že je někdo chytřejší než vy: Nebojí se uznat, že není odborník na všechno. Nestydí se přiznat, že něco neví – jako Sokrates, který tvrdil, že jediná dokazatelná pravda je obsažena ve výroku: „Vím, že nic nevím.“

Jak je poznáte?

Na webu Fast Company profesor Chamorro-Premuzic nastiňuje další dva způsoby, jak poznáte, že někdo dostal do vínku více inteligence než vy. Ve své podstatě se inteligence týká schopnosti zpracovávat nejen jasně definované problémy, ale i abstraktní pojmy. Jedná se o míru duševního výkonu a schopnosti uvažovat.

Když odhalíte, že je někdo chytřejší než vy, neměli byste podle profesora propadat trudnomyslnosti.

Umí někdo z vašeho okolí odpovídat na obtížné otázky poměrně rychle? Nebo alespoň rychleji než vy? Při řešení situací je schopen odhalit jádro problému a zaměřit se na jeho rozklíčování? Umí sestavit logickou posloupnost, která vrátí chaos do pořádku? Učí se rychle? Pak poslyšte smutnou zprávu: Ten člověk bude zřejmě chytřejší než vy.

Uznání vlastních hranic

Když odhalíte, že je někdo chytřejší než vy, neměli byste podle profesora propadat trudnomyslnosti. Naopak – podle Tverskyho testu jste vlastně tím, že jste uznali vyšší inteligenci někoho jiného, potvrdili tu svou. A právě tato schopnost může podle Chamorro-Premuziky fungovat jako strategická výhoda při budování kariéry. Jen je třeba to posoudit včas.

Související…

Děti, jež se zapojují do her ve školce, mívají ve škole méně problémů s psychikou
Hana Průšová

foto: Shutterstock, zdroj: Fast Company

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...