fbpx

Rodinu si nevyberete. Jak z toho ven, když je ta vaše toxická? 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Slovo „rodina“ v nás může vyvolat celou řadu emocí, a to v závislosti na tom, jak jsme prožili dětství, jaká je v rodině situace aktuálně a podobně. Mohou být pozitivní, negativní nebo tak nějak od každého trochu

Zveřejněno: 24. 10. 2022

Pokud jste vyrostli v toxické rodině, možná ve vás její připomínka vyvolá pocity, pro které ani nebudete nacházet slova. Ona „toxicita“ se totiž těžko popisuje. A odhalit samotnou dynamiku toxických nebo dysfunkčních rodin je velmi složité. Obzvlášť, pokud v nich stále žijete. Podívejme se tedy na některé základní signály, které vám toxicitu ve vlastní rodině odhalit pomohou.

To, jak na nás v dětství působilo rodinné prostředí, jsme často schopni odhalit až s odstupem, tedy v dospělosti. Jsou-li vám následující situace povědomé, je pravděpodobné, že jste v toxické rodině vyrůstali.

1. Byly vám stanovovány nereálné cíle

Možná bylo vaší povinností mytí nádobí. Možná jste občas vypomáhali s hlídáním mladších sourozenců. To vše je v pořádku a běžné. Žádné povinnosti doma vám ale neměly bránit v plnění školních povinností, brát vám čas s kamarády nebo čas, který je určený k odpočinku a spánku. Pokud jste vyrůstali v toxické rodině, možná jste museli:

 • Mladší sourozence vychovávat a neustále hlídat.
 • Plnit povinnosti, kdy vám hrozilo nebezpečí úrazu, nebo jejichž plnění bylo pro vás fyzicky velmi obtížné.
 • Poskytovat příbuzným emocionální podporu, jako byste byli jejich partneři nebo přinejmenším, jako byste byli sami dospělí.

2. Byli jste ostře kritizováni

Většina rodičů své děti občas kritizovat musí. I kritika by ale v každém případě měla být konstruktivní a měla by se zaměřovat na chování, ne na osobu dítěte. Nikdy byste se neměli cítit méněcenní, nechtění nebo nemilovaní.

3. Vaše potřeby nebyly naplňovány

Nikdo není dokonalý. Možná se vaši rodiče občas zpozdili, když vás měli někde vyzvednout. Možná občas zapomněli včas zaplatit účet za váš telefon a pár dní jste nemohli telefonovat. Ale milující rodina by měla plnit vaše základní potřeby:

 • Nastavovat hranice
 • Vychovávat vás v láskyplném prostředí
 • Pečovat o vaše zdraví
 • Umožnit vám se vzdělávat
 • Poskytnout vám jídlo a čisté oblečení a obuv

Jak to v rodině vypadá nyní?

Pokud máte podezření, že se vás termín „toxická rodina“ osobně týká, zkuste si nejprve uvědomit, jak se po kontaktu s rodinou cítíte. Pokud se po setkání s určitými členy rodiny pravidelně cítíte špatně, je pro to pravděpodobně dobrý důvod a stojí za to se na něj blíže podívat. Nepřipomíná vám něco některá z následujících situací? Možná je znáte už z dětství.

1. Jste neustále pod kontrolou

Toxický člen rodiny se bude snažit kontrolovat váš život včetně vztahů a kariéry. Může naznačovat nebo přímo klást naplňování jeho představ o vašem životě jako podmínku jeho lásky k vám.

2. Necítíte lásku, respekt a podporu

Občasné spory mezi členy rodiny jsou přirozené a běžné. Tak či tak by se k sobě ale měli chovat s respektem a láskou. Toxický člověk však bude:

 • Zesměšňovat nebo znevažovat vaše rozhodnutí
 • Útočit na vaše slabá místa
 • Podrážet vaši sebedůvěru

Vaše rodina nemusí souhlasit se vším, co řeknete nebo uděláte, ale nemělo by to znamenat, že vás ve vašich rozhodnutích nebude podporovat.

3. Ve hře je užívání návykových látek

Člen rodiny, který se občas napije nebo užije jiné návykové látky, nemusí být nutně toxický. Nicméně závislost v jakékoli podobě může vést k pokřiveným vztahům. V rámci rodiny to platí dvojnásob.

I nonverbální násilí je násilí. Pokud se děje opakovaně, pravidelně a nikdy nedojde k řešení původního problému, může se jednat o toxický vztah

Následující jevy naznačují toxické vztahy:

 • Užívání návykových látek, které je příčinou změn nálad a chování
 • Psychické násilí jako důsledek intoxikace
 • Tajené užívání návykových látek

4. Zažíváte verbální, fyzické nebo psychické násilí

Jakékoliv násilí je toxické, neplatí to tedy pouze pro násilí fyzické. „Násilím“ jsou v tomto případě také:

 • Nevhodné doteky
 • Sexuální gesta nebo narážky
 • Poznámky o vás se sexuálním podtextem
 • Nadávky
 • Fyzické násilí
 • Sexuální zneužívání
 • Extrémní, ostrá kritika
 • Gaslighting, tedy veřejné pochybnosti o vaší osobě

Násilí je občas těžké odhalit. Například, pokud během hádky se sourozencem používáte vulgární nadávky. Nebo pokud po sobě házíte oblečení, boty… cokoliv. Přestože se pak omlouváte. Pokud se toto děje opakovaně, pravidelně a nikdy nedojde k řešení původního problému, může se jednat o toxický vztah.

5. Nefunkčnost je chronická

Čest výjimkám, ale ve většině rodin k problémům dochází. Neshody, sourozenecká rivalita, napjaté vztahy – to vše je ve vypjatých situacích nebo během náročných období běžné. Kdokoliv v rodině se může dočasně chovat toxicky v důsledku okolností vně rodiny. To vše by ale mělo být pouze dočasné.

Dotyčný by si své chování měl uvědomovat, omluvit se, vyjádřit lítost a pracovat na změně takového chování. Pokud to neučiní, jde opět i v tomto případě o toxické chování.

Jak na to reagovat

Neexistuje jediný správný způsob, jak s toxickými členy rodiny jednat a vycházet. Někdo se raději přestane s dotyčným stýkat úplně. Někdo se vytrvale snaží kritické situace řešit tak, že se na setkání s toxickou osobou předem připraví a stanoví si plán, jak se v konkrétních situacích bude chovat. Nabízíme několik tipů, jak zvládat situace, kterým se z různých důvodů nemůžete vyhnout.

1. Stanovte si priority

Nastavení hranic je důležité pro každý vztah. Zeptejte se sami sebe, co od daného vztahu očekáváte. To vám pomůže stanovit si hranice, jejichž překročení bude vyžadovat razantní řešení. Například, pokud rádi trávíte volné víkendy ve společnosti sourozence, který se ale vytrvale vyptává na váš milostný život, aby o něm pak mohl vyprávět pikantní historky přátelům, kteří by pak na vaši adresu trousili uštěpačné poznámky.

Pokud sourozenecký vztah chcete zachovat, řešením může být omezení návštěv a upozornění předem, že se o ničem ze svého soukromého života  bavit nechcete.

2. Dejte jasně vědět, o čem jste ochotni se bavit

Nemusíte s rodinou sdílet nic, co nechcete. Obzvlášť, pokud už máte zkušenost, že takto sdílené informace byly následně použity proti vám, ať už ve formě kritiky, zesměšnění nebo manipulace. Před setkáním si znovu uvědomte, jakým tématům se v konverzaci chcete vyhnout, a pokud možno, vymyslete způsob, jak v případě potřeby změnit téma hovoru nenásilně.

Samozřejmě vždy existuje možnost jednoduše říct „o tom se bavit nechci“ a konverzaci na dané téma ukončit.

3. Naučte se říkat ne

Nastavení vlastních hranic a schopnost říct ne v situacích, kdy hrozí, že tyto hranice budou překročeny, vám zvládání vztahu s toxickými lidmi velmi ulehčí. V případě rodinných příslušníků to nemusí být jednoduché, vždy totiž existuje riziko negativní reakce.

Pokud jste si vědomi situace, o které víte, že vám přinese stres, říci ne může být nejjednodušší způsob, jak se s ní vypořádat. Své ne můžete zdůvodnit, ale opět – není to vaše povinnost. Toxická osoba se může snažit změnit váš náhled na celou situaci pomocí manipulace. Stůjte si za svým, myslete na to, že tak činíte ve svém vlastním zájmu.

4. Nesnažte se nikoho změnit

Je běžné, že vztah s toxickou osobou trvá jen proto, že její protějšek doufá ve změnu. Můžete si donekonečna představovat a čekat na den, kdy se to stane, kdy si dotyčný či dotyčná uvědomí, jak vám ublížili a začnou na sobě pracovat.

Jistě, lidé se mohou měnit a mění se. Ale změna musí vycházet z nich samotných, nikdo jiný jí nemůže cíleně dosáhnout. Nemůžete dělat nic jiného než jasně vyjádřit, jak se cítíte, a požádat toxického člověka o to, aby vám naslouchal a případně navštívil odborníka. To je vše.

5. Nutná setkání plánujte

Převezměte kontrolu nad průběhem setkání. Můžete:

 • Rozhodnout, kde a kdy se setkáte. Setkání na veřejném místě může riziko konfliktu výrazně omezit
 • Zvažte, jestli se můžete vyhnout alkoholu. Alkohol může ve vypjatých situacích působit jako rozbuška, zvládnout toxického člověka pod vlivem alkoholu může být mnohonásobně náročnější
 • Dejte jasně najevo, kolik času máte. Například můžete říct: „Ano, pojďme na oběd, ale budu mít maximálně hodinu čas...“
 • Zajistěte si vlastní dopravu. Budete tak moci odejít, kdykoliv to bude potřeba

6. Svěřte se někomu

Ať už jste součástí toxické rodiny nebo se vyrovnáváte s následky dospívání v jedné z nich, svěřit se někomu vám může přinést úlevu a pomoc v podobě jiného pohledu na věc. To je důležité obzvláště v případě, kdy vás kritické situace nutí o sobě pochybovat.

Ideální je konzultace s odborníkem, ale pokud se raději svěříte někomu, koho znáte a komu důvěřujete, je to také cesta. Nemusíte se jim svěřit úplně se vším, někdy stačí situaci nastínit v hrubých obrysech.

Kdy se úplně odstřihnout

Někdy je jediným řešení úplné přerušení kontaktu, přestože se váš protějšek nesnaží vám záměrně uškodit. Pokud vám vztah přináší více zlého než dobrého, je to rozhodně možnost, která stojí za zvážení. Opět – v případě členů rodiny to může být extrémně náročné. Zvažte proto následující:

Pokud nerespektují vaše hranice

Pokud si nejste jisti, co je správné řešení, své potřeby a hranice protějšku jasně sdělte a dejte mu příležitost prokázat, že je ochoten a schopen je respektovat. Pokud i po několika pokusech zjistíte, že toho není schopen nebo není ochoten to dělat, může být úplné přerušení kontaktu to nejlepší, co můžete udělat sami pro sebe.

Pokud vás fyzicky nebo verbálně napadají

Obecně je nejbezpečnější zachovat si odstup od členů rodiny, kteří vám ubližují fyzicky. Pokud se s nimi setkat musíte, snažte se, aby se tak pokud možno dělo buď na veřejném místě, nebo před svědky.

Pokud vám pravidelně lžou nebo vámi pravidelně manipulují

Lidé, kteří lžou minimálně stejně často, jako mluví pravdu, vás mohou znejistět od základu. Při dlouhotrvajícím kontaktu můžete mít následně problém důvěřovat komukoliv, ať už v rámci rodiny nebo mimo ni. Pokud na takové chování upozorníte bez adekvátní reakce, může být úplné přerušení kontaktu jediným způsobem, jak se se situací vyrovnat.

Jak se odstřihnout

Ať už si potřebujete od toxického člověka jen na čas odpočinout nebo cítíte, že omezit kontakt je třeba na delší dobu, zkuste si ten proces naplánovat.

1. Zvolte si způsob, jak toho dosáhnete

Je pro vás snesitelná představa, že to uděláte z očí do očí? Pokud ne, není nic špatného na tom to udělat po telefonu nebo prostřednictvím zprávy.

Pamatujte na to, že máte možnosti, a kterou z nich zvolíte, záleží jen a jen na vás.

2. Připravte se

Pokud vám to pomůže, sepište si seznam hlavních důvodů pro vaše rozhodnutí přerušit s toxickým člověkem kontakt, který mu chcete sdělit.

3. Své rozhodnutí sdělte jasně

Jasně řekněte, že kontakt chcete úplně přerušit, nebudete se tedy s danou osobou nadále stýkat, nebudete přijímat hovory, odpovídat na zprávy atd. Můžete toxického člověka požádat, aby vás nekontaktoval, ale pokud to uděláte, nečekejte, že toto vaše přání bude respektovat.

Pokud není schopen nebo ochoten respektovat vaše potřeby a hranice, takové přání možná vůbec nebude vnímat. Pomoci může blokování telefonního čísla a účtů na sociálních sítích.

4. Připravte se na reakci

Interakce mezi vámi v minulosti vám o typu reakce na takové sdělení může hodně napovědět. Jste ve výhodě – můžete se připravit.

5. Připravte se i na to, co to udělá s vámi

Úplné přerušení kontaktu s toxickým členem rodiny vám může přinést úlevu. Nicméně není neobvyklé ani to, pokud byste poté cítili smutek nebo vinu. Využijte získaný čas výhradně pro sebe, věnujte jej setkávání s přáteli, čtení knih, studiu nebo třeba výletům. Vše podle vlastního uvážení a aktuální nálady.

6. Vyhledání pomoci

Dospívání v toxické rodině může být příčinou řady problémů v mezilidských vztazích v budoucnosti. Odborná pomoc vám je může pomoci lépe zvládnout. Pokud jste například byli obětí manipulace, můžete mít problém se samostatně rozhodovat. Můžete cítit úzkost, zažívat depresivní stavy. Dalšími negativními důsledky může být:

 • Pocit osamění, izolace
 • Nízké sebevědomí
 • Neschopnost navazovat vlastní funkční vztahy
 • Chronické pocity viny, bezcennosti
 • Posttraumatické potíže
 • Problémy s výchovou vlastních potomků

Nebojte se oslovit odborníka. Může vám pomoci identifikovat příčinu vašich potíží a pochopit, jak toxicita v původní rodině ovlivnila váš současný život. Jakmile tyto příčiny odhalíte a uvědomíte si je, můžete začít na řešení svých aktuálních problémů aktivně pracovat.

Sečteno a podtrženo

Dynamika toxických rodin může být jen těžko odhalitelná. Jakékoliv chování nebo situace, díky kterým se cítíte nechtění, nemilovaní nebo „jen“ nedostateční, jsou s velkou pravděpodobností toxické. Problémy se čas od času vyskytují ve všech rodinách, ale zdravé vztahy v rodině zahrnují bezpodmínečnou lásku, podporu a respekt. Naproti tomu v toxické rodině se můžete cítit nejistí, můžete cítit napětí a diskomfort.

Pokud jste si toxicity v rodině vědomi, zvažte odbornou pomoc. Kvalifikovaný terapeut vás může procesem vypořádání se s takovou situací účinně provést a naučit vás, jak vzniku obdobných situací do budoucna zabránit.

Související…

Ivana Königsmarková: Chybí nám polygenerační rodina
Jana Hemelíková

foto: Shutterstock, zdroj: Healthline

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...