fbpx

Sociální izolace zkracuje život. Osamělí lidé častěji podléhají infarktu i mrtvici 1 fotografie
foto: Shutterstock

Nová studie magazínu Journal of the American Heart Association ukazuje obří rizika. Čím víc si namlouváme, že je nám vlastně samotným dobře, tím spíš je větší riziko, že umřeme předčasně

Zveřejněno: 17. 8. 2022

Mezilidské vazby nám umožňují prosperovat a žít smysluplný život, přesto se mnozí z nás potýkají s pocity sociální izolace a osamělosti. Vědci z American Heart Association (Americká srdeční asociace) zjistili, že pocity osamělosti přímo souvisí se zvýšeným rizikem výskytu kardiovaskulárních chorob a s nimi spojených úmrtí.

Vědci již dlouho zkoumají, jak osamělost a pocit samoty poškozují fyzické zdraví člověka. I přes množství vědeckých prací však zůstává závažnost dopadů sociální izolace a osamělosti obtížně rozluštitelná. Tým vědců, který se rozhodl tyto dopady objasnit, nedávno provedl obsáhlou revizi dostupných výzkumů na toto téma. A zjistil, že sociálně izolovaní jedinci jsou vystaveni o 30 % vyššímu riziku infarktu a mozkové mrtvice a o 30 % vyššímu riziku úmrtí na ony choroby.

Být a cítit se osamělý zvyšuje pravděpodobnost srdečního infarktu a úmrtí na něj přibližně o 29 procent a pravděpodobnost mrtvice a úmrtí na ni přibližně o 32 procent. 

„Více než čtyřicet let trvající výzkum jasně prokázal, že sociální izolace i osamělost jsou spojeny s nepříznivými zdravotními následky,“ píše v tiskové zprávě jedna z výzkumnic Crystal Wiley Cenéová. „Vzhledem k tomu, že sociální izolace je v USA velmi běžná, je její dopad na veřejné zdraví poměrně významný.“ Citlivost vůči kardiovaskulárním problémům je v současné době tak rozšířená především kvůli osamělosti jako následku pandemie covidu-19. Z jednoho průzkumu dokonce nedávno vyšlo najevo, že až 36 procent lidí v USA pociťuje tváří v tvář pandemii pocity izolace a osamělosti „často, téměř stále či neustále“.

Izolací k pasivitě

Přestože výzkum odhalil souvislosti mezi sociální izolací, osamělostí a různými zdravotními komplikacemi, nejsilnější vazba se ukázala být mezi sociální izolaci, osamělostí a srdečním zdravím. Konkrétně si vědci uvědomili, že být a cítit se osamělý zvyšuje pravděpodobnost srdečního infarktu a úmrtí na něj přibližně o 29 procent a pravděpodobnost mrtvice a úmrtí na ni přibližně o 32 procent. 

„Sociální izolace a osamělost jsou také spojeny s horší prognózou u osob, které již srdeční onemocnění nebo mrtvici mají,“ dodává Cenéová. Podle ní se u izolovaných dospělých zvýšilo riziko opakovaných infarktů a mrtvic o 40 procent a u těch, kteří již srdečním onemocněním trpěli, se riziko úmrtí ve sledované studii trvající šest let zvýšilo o sto až dvě stě procent. Kromě toho tým zjistil, že izolovaní lidé se mnohem více vyhýbají fyzické aktivitě, což je pro srdce rovněž nezdravé.

Řešení hledejme v komunitách

Ačkoli izolace a osamělost mohou postihnout každého, vědci uvádějí, že někteří lidé jsou k nim náchylnější. Jde především o mladé lidi, seniory, sociálně slabé a lidi z vyloučených lokalit. Vědci přitom neobjevili žádný předchozí výzkum, který by se zabýval tím, jak se zlepšuje zdraví, pokud se lidé z osamění a izolace dostanou.

„Je naléhavě nutné vyvinout strategie, které by snížily negativní účinky sociální izolace a osamělosti na kardiovaskulární zdraví, zejména u rizikových skupin obyvatelstva,“ apeluje dále Cenéová. „Lékaři by se měli pacientů ptát na četnost jejich sociálních aktivit a na to, zda jsou spokojeni se svými interakcemi s přáteli a rodinou. Měli by být připraveni odkázat izolované lidi, zejména ty s anamnézou srdečního onemocnění nebo mrtvice, na komunitní centra, která jim pomohou navázat kontakt s lidmi.“

Související…

Tichý zabiják: Cholesterol dokáže zkrátit život až o deset let
Zdeněk Strnad

foto: Shutterstock, zdroj: Discover Magazine

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...