fbpx

Navzdory tomu, že v České republice jsou jedny z největších rozdílů ve mzdách mezi muži a ženami v Evropě. Přestože zastoupení žen ve vedoucích pozicích firem je v Česku mizerné. A navzdory malému podílu žen mezi politiky. Česko je prý nejlepší zemí pro pracující ženy. Tedy pro ty z ciziny

Zveřejněno: 25. 4. 2019

Bez peněz prý není nic, ale peníze zároveň nejsou všechno. A právě druhé jmenované potvrzuje žebříček magazínu Forbes, který zmapoval země podle toho, jaké nabízejí podmínky pro život pracujícím ženám-cizinkám. Ačkoli neustále slyšíme, jak je na tom Česká republika se mzdami žen, jejich zastoupením v politice nebo ve vedoucích pozicích firem špatně, je to právě naše země, která byla vyhodnocena jako země ženám zaslíbená.

Forbes vychází z průzkumu organizace InterNations, největší komunity expatů na světě, a jejího každoročního šetření Expat Insider Survey. Jeho autoři se zeptali bezmála devíti tisíc žen, které pracují mimo svou mateřskou zemi, například na kariérní růst a perspektivu, jak se jim daří sladit pracovní a soukromý (případně rodinný) život nebo na to, jak jejich pracovní místo chrání místní legislativa.

Ve zmíněném žebříčku se také vysoko umístily státy jako Norsko, Dánsko, Lucembursko nebo Nový Zéland.

„Česká republika soustavně šplhá žebříčkem vzhůru už několik let. Ještě v roce 2015 obsadila až šestadvacátou příčku,“ uvedla pro magazín Forbes Kathrin Chudoba, ředitelka oddělení komunikace v InterNations. „V současnosti se expatky v České republice cítí daleko šťastnější, respektive zdaleka nejšťastnější ze všech porovnávaných zemí,“ dodala.

Spokojenější než muži

Pro Českou republiku se vyslovilo 83 procent žen. Ty uvedly, že jsou s prací v Česku spokojeny. Z mužů-expatů se takto vyjádřilo jen 72 procent dotázaných. Ženy také výrazně lépe ohodnotily svou pracovní perspektivu v Česku než muži, a to v poměru 73 ku 63 procentům. Výrazný rozdíl byl také v tom, jak ženy nahlížejí na ochranu svého pracovního místa. Spokojenost jich vyjádřilo 78 procent, zatímco v případě mužů to byly jen dvě třetiny. Téměř shodně obě pohlaví hodnotila sladění soukromého a pracovního života (79 procent žen a 78 procent mužů).

Ve zmíněném žebříčku se také vysoko umístily státy jako Norsko, Dánsko, Lucembursko nebo Nový Zéland. „Tyto země jsou všechny v první desítce, a to v posledních čtyřech letech v řadě. Spokojenost expatek s jejich sladěním soukromého a pracovního života, počtem odpracovaných hodin nebo ochranou pracovního místa je v těchto zemích vysoce nadprůměrná,“ řekla Chudoba.

Čtvrtina expatek tvrdí, že jejich příjem je v Itálii výrazně nižší, než jakého dosahují domorodí muži na obdobných pracovních pozicích.

Pro mnohé může být překvapením, že se hned za Českou republikou umístil Bahrajn. Jenže ještě o rok dříve žebříčku dokonce vévodil. Na Bahrajnu si expatky nejvíce cenily sladění pracovního a soukromého života (77 procent) a ochrany pracovního místa (72 procent). S kariérní perspektivou vyslovily spokojenost dvě třetiny dotazovaných žen. Do první desítky se dostaly ještě Tchaj-wan, Nizozemí, Malta a Austrálie.

Kam se hrabou USA

Za pozornost stojí umístění Spojených států amerických. Ty obsadily až devětadvacátou příčku, a ocitly se tak prakticky v polovině sedmapadesátičlenné skupiny porovnávaných zemí. Z průzkumu vyplynulo, že jen 53 procent expatek je spokojeno s tím, jak USA chrání pracovní místa. To je o pět procentních bodů pod průměrem srovnávaných států. Rovněž spokojenost se sladěním pracovního a soukromého života je podprůměrná. Naopak nadprůměrně ženy hodnotily kariérní perspektivu.

Že ekonomická vyspělost nemusí nutně jít ruku v ruce se spokojeností expatek s pracovními podmínkami, dokazuje pohled na opačný konec zmiňovaného pořadí. Nejhůře bylo totiž vyhodnoceno Řecko a druhé nejhorší vysvědčení si odnesla Itálie. „Více než polovina žen v těchto dvou zemích oznámkovala svou kariérní perspektivu negativně,“ řekla Forbesu Chudoba.

V případě Řecka jde o setrvalý stav, neboť tato země se jako poslední umístila už počtvrté za sebou. Více než třetina dotázaných expatek ohodnotila kariérní perspektivu v Řecku nejhorší možnou známkou, zatímco průměrně nejhorší známky dalo jen deset procent respondentek. Čtyři pětiny dokonce uvedly, že za to může špatná hospodářská situace Řecka.

Související…

Je práce účel života? V Americe mají „workismus“ za nové náboženství
Kateřina Hájková

Druhá nejhorší Itálie na tom zase o tolik lépe než Řecko není. Celá třetina žen projevila nespokojenost se svou prací a polovina vyjádřila zklamání nad možnostmi sladit pracovní a soukromý život. Čtvrtina expatek tvrdí, že jejich příjem je v Itálii výrazně nižší, než jakého dosahují domorodí muži na obdobných pracovních pozicích. Také stav italské ekonomiky ovlivňuje negativně to, jak zde ženy vnímají své pracovní postavení.

foto: Shutterstock, zdroj: Expats.cz

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...