fbpx

Umět vyjmenovaná slova, jako když bičem mrská, nebo rozumět světu v souvislostech? Co je pro život důležitější?

Zveřejněno: 10. 1. 2019

Hrají v životě podstatnější roli znalosti, nebo umění je využít? Názory se různí a pohled na věc se vyvíjí ruku v ruce se změnami ve fungování společnosti. Něco ale už teď víme jistě – řadu dat, která museli naši prarodiče celý život držet v hlavě, dnes během několika vteřin najdeme na internetu. Přesto však učitelé i nadále učí do všech podrobností vše, co mají dané v rámci osnov, a při zkouškách vyžadují od dětí spoustu dat.

Hledáme souvislosti

Hodit za hlavu memorování i prohlubování znalostí a spoléhat se jen na technologické pomůcky se určitě nevyplácí. Abychom dokázali porozumět souvislostem mezi věcmi, je třeba mít o nich alespoň základní povědomí. Tušit, jak fungují nebo že vůbec existují. Ani alternativní školy, jako jsou třeba ScioŠkoly, které jsou známé spíše hledáním souvislostí než memorováním, faktické informace úplně neopomíjejí.

Na trhu jsou vyhledáváni a v práci ceněni hlavně ti, kteří mají týmového ducha, dokážou najít kompromis, jsou tvůrčí a empatičtí.

Na druhou stranu vše nasvědčuje tomu, že v reálném životě využijeme spíše takzvané měkké dovednosti (soft skills) než přesná data v hlavě. Průzkumy ukazují, že na trhu jsou vyhledáváni a v práci ceněni hlavně ti, kteří mají týmového ducha, dokážou najít kompromis, jsou tvůrčí a empatičtí a upřednostní zájmy celé skupiny před osobním ziskem. Takzvané tvrdé dovednosti (hard skills) jsou vždy zaměřeny na konkrétní činnosti a označují odborné schopnosti.

A na jaké dovednosti se soustředí právě ve ScioŠkolách?

 • Komunikační dovednosti
 • Schopnost týmové práce
 • Odvaha, ochota riskovat a nést zodpovědnost
 • Přizpůsobivost, flexibilita
 • Otevřenost, ochota učit se novým věcem
 • Vyjednávání a schopnost kompromisu
 • Analogické a strategické myšlení
 • Tvůrčí myšlení, kreativita
 • Logické a kritické myšlení
 • Asertivní jednání, respekt k druhým a jejich potřebám
 • Schopnost ovlivnit ostatní
 • Sebereflexe

Šest hodnot

Alternativní školy u nás i ve světě reflektují potřeby dospělých v pracovním životě a připravují na něj své žáky už od první třídy. Často ve srovnání s klasickými školami kladou velký důraz na lidské kvality a dovednosti, které ocení v pracovním životě a mezilidských vztazích všeobecně. ScioŠkoly se otevřeně hlásí k 6 hodnotám, které k rozvoji dovedností přispívají – svobodě, morálce, aktivitě, optimismu, odvaze a otevřenosti.

Související…

Škola nesmí v dětech zabíjet kreativitu, ta nás odlišuje od strojů
Jaromír Hasoň

Zaměření se na ně už v dětství bezesporu formuje spokojenější a vyrovnané jedince. Zaměřte se na to podstatné u dětí včas!

foto: Archiv ScioŠkoly, zdroj: ScioŠkoly

Tipy redakce

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...

Změní vesmírní chameleoni Einsteinovu teorii relativity?

Změní vesmírní chameleoni Einsteinovu teorii relativity?

Vesmír se rozpíná a zároveň zrychluje. O tom mezi vědci panuje v zásadě shoda....