fbpx

Nic není zadarmo a vzdělání už vůbec. Aneb proč poslat dítě studovat do zahraničí 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Kam poslat dítě na studia? Pokud chcete, aby mělo vzdělání z Ameriky nebo Nizozemska, připravte se na průvan v kapse. Ani tak ale není úplně snadné dostat dítě na světovou školu. Ty nejlepší instituce vyžadují vynikající studijní výsledky i mimoškolní úspěchy

Zveřejněno: 26. 10. 2023

U nás v Česku je studium na státní vysoké škole zatím stále zdarma, zatímco trend v Evropě a po celém světě je opačný. Vzdělání je bezplatné ve stále menším počtu zemí a zároveň je čím dál tím dražší. Rozhodování při výběru školy a dalšího vzdělání vašeho dítěte je velmi složité. Na co byste se měli připravit?

Doma, nebo v cizině?

Rozhodování o tom, kam poslat dítě do školy, je pro každou rodinu monumentální úkol. V dnešním globalizovaném světě se toto rozhodnutí netýká pouze akademických znalostí, ale zahrnuje celou řadu faktorů.

Pro rodiny v České republice je volba studia v zahraničí pro jejich dítě ne tak častá, i když čím dále více dětí po studiu v zahraničí touží. V posledních letech nejznámější a pravděpodobně i nejjednodušší možnost, jak v zahraničí studovat, je program Erasmus, který zaštiťuje Evropská unie. Není to ale samozřejmě jen Erasmus, existuje i mnoho dalších možností získání stipendia, anebo studium v zahraničí na vlastní pěst.

Tento článek proniká do složitostí rozhodovacího procesu a osvětluje vymoženosti a problémy spojené se studiem v zahraničí.

Vydejte se do zahraničí: výhodná, ale složitá volba

V České republice poznávají studenti živé akademické prostředí se zaměřením na praktické učení a obecně široký vědomostní přehled. České vysoké školy podporují úzký vztah mezi studenty a učiteli a nabízejí řadu mimoškolních aktivit.

Na druhé straně pak stojí americké a britské univerzity, jež rovněž kladou důraz na všestranné vzdělání, a zároveň podporují studenty, aby se před specializací věnovali různým oborům. Studentský život v těchto zemích často zahrnuje aktivní účast v klubech, sport a veřejně prospěšné práce, což podporuje komplexní rozvoj.

Studium v zahraničí má tedy jistě své kouzlo; poznání rozmanitých kultur, vyspělých vzdělávacích systémů a možnost širších kariérních příležitostí jsou jen některé z výhod. Při rozhodování však nejde jen o pohodlí, ale o nalezení vhodného řešení pro celou rodinu. Zahrnuje zvážení studijních potřeb dítěte, finanční situaci rodiny a celkové úpravy životního stylu, které s sebou mezinárodní vzdělávání přináší.

V zahraničí rodiče běžně svým dětem šetří na studium od narození, a bylo by proto dobré, abychom se toto naučili i u nás. Dlouhodobé spoření, byť při malých částkách, může připravit dítěti dobrý start jeho vysokoškolského života, ideálně pak dokonce zcela pokrýt jeho potřeby během celého studia.

Samozřejmě však nemusí jít pouze o vysokou školu, je možností vystudovat v zahraničí i školu střední. Zahraniční střední škola je pak mnohem větším krokem k úspěšnému a spokojenému životu než semestr nebo i celé studium na zahraniční univerzitě. A možná i proto je čím dál častější volbou i pro české studenty a studentky.

Zajímavý podcast, který vám může v rozhodování pomoci, si poslechněte zde: https://podcasters.spotify.com/pod/show/zahranice

České školy na světové scéně

České školy si získaly celosvětové uznání za své kvalitní vzdělávání. České univerzity, jako je Univerzita Karlova v Praze a Masarykova univerzita v Brně, jsou uznávanými institucemi, které jsou známé svými programy, zaměřenými na výzkum, a mimo to také kvalifikovanými vyučujícími. Pověst českého školství je zásadním faktorem, který je třeba vzít v úvahu, zejména při porovnávání s mezinárodními možnostmi.

Navíc i díky členství naší země v Evropské unii mají naši studenti tu výhodu, že v dalších zemích EU mají stejné šance na přijetí ke studiu jako uchazeči místní. Českému studentovi se tak nabízí možnost výběru ze stovek vysokých škol a tisíce různých oborů bakalářského nebo magisterského studia, jehož výsledkem je pak diplom s mezinárodní prestiží.

„V zahraničí jsem chtěla studovat už dávno, protože jsem hlavně chtěla studovat v angličtině. Zajímaly mě přírodní vědy a právě komunikací v angličtině jsem měla možnost osvojit si všechny odborné termíny v jazyce, ve kterém potom odborná obec komunikuje, a dostat jazyk na špičkovou úroveň,“ říká Jana Sedmihlavá (27), která nakonec vystudovala střední i vysokou školu v Británii, kde se usadila i natrvalo.

Orientace v labyrintu: jak se dostat na světové školy

Pokud se rozhodujete už o střední škole, máte například v Británii možnost vybrat si buď z internátní střední školy, nebo školy státní. Internátní školy, tzv. boarding schools, jsou soukromé střední školy zpravidla vysoké kvality, s moderním vybavením i přístupem k výuce. Jsou vynikající přípravou pro zahraniční vysoké školy a jsou obecně považovány za nejprestižnější a nejkvalitnější přípravu na světově známé vysoké školy zvučných jmen.

Na státní střední školu v zahraničí se pak dítě může zapsat dle libosti a zájmů. Většinou je studium spojeno s pobytem v hostitelských rodinách, zejména v Británii. Výhodou je, oproti českým středním školám, bohatší nabídka a větší volnost při výběru předmětů. 

České školy nabízejí silný základ vzdělání ve známém prostředí, často za přijatelnější cenu. Mezinárodní vzdělávání oproti tomu poskytuje globální perspektivu a příležitost k osobnímu růstu, ale je spojeno s vyšší cenou

Dostat dítě na světovou školu může být náročné. Světové instituce často vyžadují vynikající studijní výsledky, mimoškolní úspěchy a přesvědčivé osobní prohlášení. Kromě toho se proces podávání přihlášek liší v jednotlivých zemích, a někdy dokonce i v jednotlivých školách. Rodiny musí být připraveny investovat do přípravy přihlášky svého dítěte čas a úsilí, aby jeho šance na přijetí zvýšily.

„Měl jsem štěstí, že se mi povedlo vystudovat marketing a podnikový management v Německu, kde jsem ještě před promocí získal stáž a zkušenost v oboru, která v mém CV vypadala dobře,“ říká čtyřiadvacetiletý Dominik Čapla. „Nejvíce se mi líbilo, že jsem měl – kromě studia toho, co jsem chtěl studovat – možnost osvojit si zároveň i soft skills, jako prezentace, efektivní komunikaci a práci v týmu. Pro všechny tyto důvody jsem si pak připadal jako king na českém trhu práce a povedlo se mi získat prakticky ihned pěkné místo v jednom velkém korporátu s německým vlastníkem, samozřejmě v oboru.“

Finanční hledisko: Počítání nákladů

Jedním z významných faktorů, které rodiny zvažující mezinárodní vzdělávání musí vzít do úvahy, jsou náklady. České školy nabízejí silný základ vzdělání ve známém prostředí, často za přijatelnější cenu. Mezinárodní vzdělávání oproti tomu poskytuje globální perspektivu a příležitost k osobnímu růstu, ale je spojeno s vyšší cenou.

Studium v zahraničí může být finančně náročné, protože zahrnuje školné, ubytování, cestovné a životní náklady. Existují možnosti stipendií a finanční pomoci, ale prostředí je v tomto ohledu velmi konkurenční. Pochopení finančních důsledků a odpovídající plánování je pro rodiny, které chtějí svému dítěti poskytnout to nejlepší vzdělání, zásadní.

„Jednou z možností financování, které jsem pro své studium v Irsku využila, byla brigáda při studiu. Ale někteří moji spolužáci využívali možností financování z vládních grantů a půjček, což jim umožnilo si samostatně pokrýt velkou část nákladů,“ radí Martina Chromná, která vystudovala sociální vědy.

České školy vs. mezinárodní vzdělávání

Volba mezi českou školou a mezinárodním vzděláváním nakonec závisí na konkrétních okolnostech, možnostech a prioritách rodiny. V zahraničí rodiče běžně svým dětem šetří na studium od narození, a bylo by proto dobré, abychom se toto naučili i u nás. Dlouhodobé spoření, byť při malých částkách, může připravit dítěti dobrý start jeho vysokoškolského života, ideálně pak dokonce zcela pokrýt jeho potřeby během celého studia.

Už dnes se ozývají hlasy, volající po různých formách zpoplatnění pro mediky, a jiné rozšiřují návrhy pro všechny studenty. Zpoplatnění škol může být už jen otázkou odvahy některého budoucího ministra či ministryně školství a vlády.

Ani u nás ale není vysokoškolské vzdělání levné, zejména pokud žijete na koleji. Kromě nákladů spojených s životem v jiném městě  může rodinnou peněženku zatížit i samotné školné. I kdyby byly naše vysoké školy stále bezplatné, student i tak potřebuje finance na ubytování, stravu, dopravu, učebnice, peníze na různé administrativní poplatky a nějaké to kapesné.

Zahraniční studia jsou ale stále mnohem dražší, stejně jako se vyšplhají vysoko i životní náklady. Kvalitní vysoké školy se většinou nacházejí ve vyspělejším světě, v západní Evropě nebo v USA, který je pro nás jako pro Čechy dražší. Na většině zahraničních škol se za školné platí nemalé peníze.

Kam čeští studenti cestují za vzděláním?

Podle dotazování Flowee se ukazuje, že čeští studenti nejraději cestují za vzděláním do Spojených států, Německa, Rakouska, Belgie nebo Nizozemska. „Tyto blízké země mají výhodu ve snadné dostupnosti přímých a levných letů a mají kvalitní univerzity a dobrou životní úroveň,“ říká odbornice Jana Nekvasilová, konzultantka v oblasti vzdělávání. „Roční školné se v Belgii a na nizozemských školách pohybuje okolo 30 až 40 000 korun, plus další náklady kolem 250 000 korun za rok na studenta. Bakalářské studium tak stojí kolem 850 000 korun až milionu. To je stále nízká částka v porovnání se studiem na kvalitní škole v USA, které bez stipendia stojí od 1 400 000 do 2 000 000 korun ročně, včetně nákladů na život. Čtyřleté studium jako obdoba bakalářského titulu může tedy stát i 8 000 000 korun.“

Dostupnou a nejlevnější alternativou je pro nás sousední Slovensko, kde je studium zatím také zdarma. Pokud byste své dítě chtěli vyslat studovat na Slovensko, za rok zaplatíte v přepočtu kolem 95 000 Kč. I tato částka by se však zavedením školného mohla navýšit o desetitisíce, jak říká Jana Nekvasilová.

Neobvyklé není stále ani studium ve Velké Británii nebo poměrně levnějším Španělsku.

Zpoplatněná studia i u nás?

České rodiny stojí při zvažování vzdělávání svých dětí před významným rozhodnutím. Navíc je možné, že i u nás budeme brzy muset za studium na vysoké škole platit, protože vysokoškolské vzdělání u nás je více než zralé na reformy. Jednou z těch nejpalčivějších je pak právě financování.

Například jeden rok studia ve Velké Británii stojí jen na školném přibližně 250 000 korun. Dříve půjčovala evropským studentům  na školné  britská vláda, ale po Brexitu tato výhoda končí. Roční životní náklady ve Spojeném království dosahují pro studenta přibližně 300 000 korun, takže za tříleté studium můžete zaplatit i přes 1,5 milionu korun.

Jak uvádí odborníci, „už dnes se ozývají hlasy, volající po různých formách zpoplatnění pro mediky, a jiné rozšiřují návrhy pro všechny studenty. Zpoplatnění škol může být už jen otázkou odvahy některého budoucího ministra či ministryně školství a vlády.“

Zásadní je však pečlivé zvážení nákladů, preferencí a dostupných stipendií na zahraničních školách. Odborné poradenství může rodinám pomoci zorientovat se v tomto složitém procesu a zajistit, aby jejich dítě získalo to nejlepší vzdělání, které odpovídá jejich aspiracím a finančním možnostem.

Podle doktorky Nekvasilové je výběr správné vzdělávací instituce pro české rodiny stěžejním rozhodnutím. Je nezbytné zvážit individuální preference, finanční omezení a cíle dítěte. Stipendia mohou výrazně ulehčit finanční zátěž a otevřít dveře do prestižních institucí.

Individuální rozhodnutí

Rozhodnutí, kam poslat dítě do školy, ať už v České republice, nebo v zahraničí, je hluboce osobní. Zahrnuje pečlivé zhodnocení aspirací dítěte, finančních možností rodiny a dlouhodobých cílů. Ať už se rozhodnete poslat vaše dítě na zahraniční studia kamkoli, jistě je dobré využít pro pokrytí části nákladů stipendia, nebo brigády během studia. Lepší je ale vždy stát na vlastních nohách a nespoléhat se na stát či aktuální situaci na trhu práce.

Každá možnost, ať už se jedná o renomovanou českou univerzitu, nebo zahraniční instituci, nabízí jedinečné zkušenosti a výzvy. Důkladným prozkoumáním dostupných možností a pochopením jejich důsledků mohou rodiny učinit informované rozhodnutí, které bude v souladu s ambicemi jejich dítěte a celkovým blahobytem rodiny. Pamatujte, že správná volba je ta, která nejlépe odpovídá potřebám a aspiracím vaší rodiny a zajistí vašemu dítěti zářnou budoucnost ve světě vzdělávání.

Související…

Přemýšlíte o nové kariéře? Britské univerzity nabízí studium magie, designu luxusních jachet nebo budování nových světů
Michal Švehla

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...