fbpx

I rozvod může být dědičný. Už žádné štvaní dětí proti ex 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Pokud jste rozvedení, vaše děti mají vyšší riziko, že se jejich manželství také rozpadne. Můžete tomu ale zabránit

Zveřejněno: 24. 2. 2024

Souhlasíte s názorem, že děti jsou předurčeny k tomu, aby opakovaly chyby svých rodičů? Jak je to potom v případě rozvodu? Je u dětí rozvedených rodičů větší pravděpodobnost, že se také jejich manželství rozpadne? Podle výzkumů ano, ale riziko takzvaného mezigeneračního přenosu rozvodu je jen mírně zvýšené.

Proč se rozvod dědí?

Rozvody jsou složité a ovlivňují je různé faktory, jako je socioekonomický status, kvalita manželství, konflikty mezi partnery, věk manželů v době uzavření sňatku, vzdělání nebo příjem. Nelze proto říci, že rozvod rodičů je jedinou příčinou rozvodu jejich dětí. Koneckonců korelace neznamená příčinnou souvislost. Mnoho dětí rozvedených rodičů má zdravá a stabilní manželství a zároveň mnoho manželství lidí, vyrůstajících v úplných rodinách, se rozvádí.

Jak tedy rozumět onomu zvýšenému riziku mezigeneračního přenosu? Děti dospívající v rozvádějící se nebo rozvedené rodině jsou často vystaveny rodičovským konfliktům, stresu (finančnímu, emocionálnímu a psychickému) a nestabilitě. Pozorují a mohou se naučit nezdravé dynamice vztahů nebo špatným komunikačním dovednostem. Tyto děti mohou mít také nižší úroveň vzdělání v důsledku ekonomických potíží a mohou postrádat pozitivní a zdravé vzory vztahů. Mohou nedůvěřovat svým budoucím partnerům nebo si obtížně vytvářet silné vazby.

Pomozte jim rozvodu porozumět. Mluvte o tom, aniž byste vaše dítě poštvávali proti druhému rodiči. Je důležité, aby viděli vzájemnou podporu a sdílené hodnoty.

Na mezigenerační přenos mohou mít vliv také genetické faktory, styl výchovy, individuální osobnostní charakteristiky, prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, náboženské či socio-kulturní vlivy. Nelze proto v těchto případech zobecňovat.

Rozvod rodičů může mít ale na děti i pozitivní dopady v případě, že se rozhodnout poučit z rodinných problémů a vědomě učinit rozhodnutí, která přispějí k jejich vlastnímu úspěšnému manželství. Tito lidé si více uvědomují problémy spojené s manželstvím a mohou si záměrně zvolit jinou cestu. Vyhledávají zdravé vztahy, učí se dobrým komunikačním dovednostem a používají zdravé dovednosti řešení konfliktů.

Jak snížit riziko mezigeneračního přenosu?

Rodičovství po rozvodu se stává obtížnějším, ale pokud dokážete s bývalým manželem spolupracovat a soustředit se na vaše děti, je to výborný začátek. Vaše děti se potřebují naučit vztahové dovednosti, jako je zdravé řešení konfliktů, efektivní komunikace, empatie nebo emoční inteligence. Buďte jejich pozitivním vztahovým vzorem, naučte je zvládat problémy a modelujte jejich povědomí o duševním zdraví, zvládání stresu a silných emocí.

Pomozte jim rozvodu porozumět. Mluvte o tom, aniž byste vaše dítě poštvávali proti druhému rodiči. Je důležité, aby viděli vzájemnou podporu a sdílené hodnoty. Spolupracujte jako rodiče, a nezdráhejte se využít podpory v podobě kurzů společného rodičovství.

Zajistěte vašim dětem stabilitu v podobě dostupného vzdělání, bydlení a finančních jistot. Pokud vnímáte, že vaše dítě rozvod špatně snáší, zvažte pomoc terapeuta.

Související…

Manželství má stvrdit velkou lásku. Někdy ale vztahy naopak zabije
Milada Kadeřábková

foto: Shutterstock , zdroj: Psychology Today

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...