fbpx

Efekt vdovství aneb Proč truchlící muži umírají dříve než ženy? 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Vědci zjistili, že muži mají větší pravděpodobnost než ženy, že zemřou brzo po smrti své manželky

Zveřejněno: 4. 6. 2023

Co vidíte, když si představíte nejhorší věc, co by se vám v životě mohla stát? Pro mnohé je to smrt manžela či manželky. Když ten moment opravdu nastane, je to pro spoustu lidí taková rána, že často zemřou brzo poté sami na smutek.

Tomuto jevu se říká efekt vdovství. Ten vychází z předpokladu, že pokud zemře jeden z manželů, má druhý z partnerů, ve srovnání s ostatními lidmi stejného věku, zvýšenou šanci, že zemře také. Tento jev odráží skutečnost, že úmrtí manžela/manželky je vysoce stresující životní událostí, která zvyšuje pravděpodobnost negativních zdravotních příhod, jako je infarkt, u pozůstalé osoby.

Muži mají po ovdovění více zdravotních obtíží

Nová studie publikovaná ve vědeckém časopise PLOS ONE zkoumá, zda efekt vdovství může být ovlivněn biologickým pohlavím pozůstalého. Vědci analyzovali data týkající se více než 900 000 osob starších 65 let. Jedním ze sledovaných faktorů byla částka, kterou lidé utratili za zdravotní péči. Výzkumníci porovnávali, zda vdovci utratili více než ti, kteří o partnera nepřišli. Dále se také zaměřili na zmiňovaný efekt vdovství.

Efekt vdovství nejvíce postihuje muže ve věku 65 až 69 let. Obecně platí, že muži zažívají tento jev silněji než ženy.

Ztrátu manžela nebo manželky zažilo 8,4 % účastníků studie. Zhruba 65,8 % z nich byly ženy, což odráží skutečnost, že muži v průměru umírají dříve než ženy.

V případě nákladů na zdravotní péči byly mezi muži a ženami značné rozdíly. Muži, kteří přišli o manželku, vydávali v průměru o 42 eur týdně více, zatímco u žen byl nárůst pouze 35 eur, což naznačuje, že muži pociťují po smrti své manželky více zdravotních problémů než ženy.

U mladších mužů je šance na úmrtí vyšší

Rozdíl mezi pohlavími byl pozorován také u šance na úmrtí po smrti manžela/manželky, zde však měl vliv také věk. Vědci zjistili, že mezi osobami ve věku 65 až 69 let měli muži o 70 % vyšší šanci, že také zemřou během následujícího roku. U žen ve stejné věkové skupině bylo toto zvýšení pravděpodobnosti mnohem nižší, pouze o 27 %. Tento obecný vzorec, že muži mají vyšší šanci zemřít po smrti své manželky, zůstal stejný i ve všech ostatních věkových skupinách, ale celkové procento se s rostoucím věkem snižovalo.

Celkově tady studie ukázala, že efekt vdovství nejvíce postihuje muže ve věku 65 až 69 let. Obecně platí, že muži zažívají tento jev silněji než ženy. Zajímavé je, že analýza v průběhu času ukázala, že u mužů byla zvýšená pravděpodobnost úmrtí po smrti manželky po mnohem delší dobu než u žen.

Podle vědců výsledná zjištění odrážejí zvýšené problémy mužů s návratem do normálního, fungujícího stavu poté, co zažili ztrátu své manželky. Ženy zřejmě vykazují vyšší odolnost vůči stresu v dané situaci a lépe ovládají mechanismy psychického zvládání návratu do normálního života. Tato zjištění jasně naznačují, že muži (ale i ženy), kteří zažijí ztrátu manžela/manželky, by měli vyhledat pomoc a podporu rodiny, přátel nebo terapeuta, aby se lépe dokázali vyrovnat se stresem a zármutkem.

Související…

Co se během umírání děje s lidským tělem? A proč nám po smrti povolí svěrače?
Michal Švehla

foto: Shutterstock , zdroj: Psychology Today

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...