fbpx

Efekt otce: Vědecky potvrzený klíč k úspěšnosti a vyšší inteligenci dětí 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Měli jste milujícího a podporujícího otce? Poděkujte mu, možná jste díky němu dnes schopnější a šťastnější

Zveřejněno: 12. 3. 2023

Není překvapením, že děti potřebují lásku, vedení a přítomnost rodičů, aby se posléze v dospělosti staly šťastnými a schopnými jedinci. Často se mluví o důležitosti matky ve výchově dítěte, ale co otcové? Jaký je jejich efekt? Tuto otázku si položili i vědci.

Efekt otce

Již studie z roku 1991 zjistila, že děti, na jejichž výchově se aktivně podíleli i otcové, prospívaly lépe, dosahovaly lepších výsledků v testech a snadněji si zapamatovaly detaily. Vědci tenkrát zkoumali psychologické a kulturní dopady zapojení obou rodičů ve fázi od těhotenství až do konce prvního roku dítěte. Jiná studie následně ukázala, že tento efekt přetrvával nejméně do 36 měsíců věku dítěte.

V roce 1998 proběhl další sociologický výzkum, který se zaměřil na dopad zapojení otce do péče o dospívající děti. Z výsledků vyplynulo, že podpora ze strany otce má u dětí příznivé účinky v oblastech vzdělání, ekonomického zabezpečení, delikventního chování a v psychické pohodě. Jinými slovy, přítomnost otce v období dospívání zajišťuje dětem v budoucnu větší úspěšnost, sebevědomí a pocit štěstí.

„Dadddy issues“ nejsou mýtus

Sociologové tehdy také zjistili, že otcové mají tendenci se více angažovat u dospívajících synů než u dcer, což může vést ke vzniku otcovského komplexu, známého také pod názvem „daddy issues“. Ženy, trpící tímto komplexem, mohou vykazovat silné nevědomé impulsy, které je nutí vyhledávat a obdivovat starší muže, nebo naopak mají z mužů strach a pociťují k nim nedůvěru.

Dcery mohou díky neangažovaným otcům získat přesvědčení, že muži nemají zájem o smysluplné investování do dlouhodobých vztahů, což ve výsledku vede k tomu, že se v budoucnu spokojí s příležitostnými úlety.

„Řada dříve realizovaných studií zjistila souvislost mezi nekvalitním otcovstvím a dopady na sexuální život dcer, včetně časného a rizikového sexuálního chování,“ řekla serveru Fatherly psycholožka Danielle J. DelPrioreová.

DelPrioreová se domnívá, že dcery mohou díky neangažovaným otcům získat přesvědčení, že muži nemají zájem o smysluplné investování do dlouhodobých vztahů, což ve výsledku vede k tomu, že se v budoucnu spokojí s příležitostnými úlety.

Zapojení do zdravotní péče

Pozitivní dopady otců na životy dětí potvrzují i novější data. Výzkum z roku 2006 ukázal, že batolata, která mají alespoň jednoho podporujícího rodiče, dosahují lepších výsledků v kognitivních testech, ale také že děti s podporujícími matkami dosahují ještě lepších výsledků, pokud je do výchovy aktivně zapojený i otec.

Autoři další studie z téhož roku vycházeli z dříve realizovaných výzkumů, které prokázaly, kromě již zmiňovaných pozitivních dopadů zapojení otce, také příznivý vliv na nárůst hmotnosti předčasně narozených dětí, míru kojení, jazykové dovednosti a školní výsledky.

Výzkumníci se ale tentokrát blíže zaměřili na zapojení otců do zdravotní péče o děti. Vycházeli z předpokladu, že otcové jsou od tohoto druhu zapojení odrazováni, ačkoliv je to způsob, jak mohou o zdraví a vývoji svého potomka získat cenné informace.

Muži, kteří se studie zúčastnili, uváděli různé překážky, které jim v zapojení se do zdravotní péče brání. Jsou to například kolize s jejich pracovními povinnostmi nebo nedostatečná důvěra ze strany zdravotníků. Většina otců však měla pozitivní zkušenosti se zdravotním systémem a oceňovala možnost podpořit své dítě, položit lékaři otázky a získat informace „z první ruky“. 

Aktivní účast otců u preventivních a dalších zdravotních prohlídek dětí sice nemá dopad na vývoj dětí, ale hraje důležitou roli v kvalitě péče, kterou jim díky tomu mohou poskytnout.

Související…

Hnutí za otcovská práva: Upíráme mužům rodičovské kompetence?
Olivie Doleželová

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...