fbpx

Zveřejněno: 25. 4. 2017

Chování manažerů ovlivňují ženské a mužské principy. V procesu vzniku vůdčí osobnosti hraje důležitou roli několik cenných vlastností, ale každé pohlaví charakterizují jiné znaky. Jak by tedy měla vypadat dokonalá firma?

Základním přístupem u žen je vyjednávání konsensu a emoční vazby, které jsou někdy důležitější než výsledek jednání. Proto mohou ženy trpělivě znovu a znovu projednávat podmínky. A i když vyjednávají o principech, jsou pro ně důležité vztahy. Samozřejmě existují ženy prosazující se mužským způsobem a muži využívající ženské principy.

zena v praci shutterstock 567904579

Ženy na vysoké pozici jsou více empatické a záleží jim na dobrých vztazích na pracovišti.

Nejčastější rozdíly

Mužský styl vedení je spíše dominantní, sebeprosazující, aktivní, opírající se o využívání analýz, statistik, racionálních argumentů, využívající metod přesvědčování (i nátlaku), apelující při interakci na rozum a „rozumnost“ řešení problému.

Zatímco ženský styl vedení je naopak přizpůsobivější a méně direktivní, více se opírající o naslouchání, naladění se na potřeby partnerů, celostní hodnocení situace, apelující na sociální a emocionální potřeby účastníků a hodnoty jako sounáležitost či kvalita spolužití.

Empatie a porozumění

Ženy většinou nejsou tolik soutěživé a agresivní jako muži. Kladou větší důraz na týmovou práci, jsou schopné lépe porozumět subjektivnímu pohledu na realitu, zakládají si na kvalitě, častěji uplatňují intuitivní přístup, do jednání a spolupráce promítají více emoce. Jsou empatické, pečovatelské, spolupracující, schopné porozumět a pomáhat individuálně každému jednotlivci. Některé ženy se ale snaží chovat podle mužských vzorců chování a vystupují maskulinně. Tato tendence se více projevuje u dominantně orientovaných žen. Jinak je ženský styl řízení měkký, motivačně orientovaný a má svá specifika, která jsou výhodou pro práci s lidmi. Ženy reagují empaticky, vyhýbají se přímé konfrontaci i útočnému jednání a mají větší citlivost vůči kolegům.

muz v praci shutterstock 165336884

Muži zas disponují technickým myšlením a lépe se samostatně rozhodují.

Proč se někde ženy uplatní lépe než muži? 

V řadě profesí je ženský styl řízení pro firmu daleko výhodnější. Jedná se především o oblast personalistiky, zdravotnictví, školství a vzdělávání. Muži jsou totiž méně flexibilní a je pro ně snazší přistoupit na kompromis. Na rozdíl od nich ženy nerady přijímají rozhodnutí, které není stoprocentně zajištěno. Páni tvorstva nedovedou poskytovat kolegům takovou podporu jako něžné pohlaví, v pracovních záležitostech obvykle hledají podporu u jiných mužů. Jsou také méně komunikativní a jde jim více o samotný výkon. Ženy se zase snaží o udržování dobrých vztahů na pracovišti. 

Schopnosti na vysokém postu 

Pokud bychom to měli zobecnit, tak muži jsou lepší v technickém myšlení a jejich protějšky v komunikaci a v porozumění. V manažerské roli se ženy často chovají jako matky (řídí, organizují, naslouchají a řeší konflikty). Průzkumy také prokázaly, že jsou dámy v řídících pozicích otevřenější nápadům ostatních a projevují větší asertivitu. Jejich charakteristické vlastnosti jsou: intuitivnost, empatie, komunikační dovednosti, smysl pro pořádek, dodržování pravidel, trpělivost, orientace na výsledek, praktičnost a týmová práce.

Mužům jsou nejčastěji přisuzovány tyto charakteristiky: samostatné rozhodování, prosazování se, tendence riskovat, přehlížet detaily, racionalita, zaměření na věci a problémy (ne na mezilidské vztahy), technické myšlení, nižší odolnost zátěži.

Závěrem lze konstatovat, že přes rozdíly v řízení lidí a v jednání s kolegy je pro dobré komunikační vazby napříč firemním prostředím zastoupení obou pohlaví v managementu firem výhodné, protože nejefektivněji pracují takové týmy, kde jsou muži i ženy.

Čtěte také: 

Všechno je to v očích: Muži a ženy vidí věci opravdu jinak 

Nechceme děti ani práci. Jaký je tedy návod na dnešní život? 

Ženy v práci. Proč máme stále menší platy než muži

 

foto: Shutterstock

Tipy redakce

Je to ještě klimatická nouze, nebo už panika? 10 úvah o přehřívání Země

Je to ještě klimatická nouze, nebo už panika? 10 úvah o přehřívání Země

Praha 7 vyhlásila v květnu stav klimatické nouze , jak ji (a nejen ji, ale celou...

Co přineslo na Zemi život? Zřejmě vznikl tady. Díky pevninským sopkám

Co přineslo na Zemi život? Zřejmě vznikl tady. Díky pevninským sopkám

Vznik života je pořád ještě pro nás zahalen tajemstvím, tedy pokud nejsme...