fbpx

Zveřejněno: 25. 4. 2017

Chování manažerů ovlivňují ženské a mužské principy. V procesu vzniku vůdčí osobnosti hraje důležitou roli několik cenných vlastností, ale každé pohlaví charakterizují jiné znaky. Jak by tedy měla vypadat dokonalá firma?

Základním přístupem u žen je vyjednávání konsensu a emoční vazby, které jsou někdy důležitější než výsledek jednání. Proto mohou ženy trpělivě znovu a znovu projednávat podmínky. A i když vyjednávají o principech, jsou pro ně důležité vztahy. Samozřejmě existují ženy prosazující se mužským způsobem a muži využívající ženské principy.

zena v praci shutterstock 567904579

Ženy na vysoké pozici jsou více empatické a záleží jim na dobrých vztazích na pracovišti.

Nejčastější rozdíly

Mužský styl vedení je spíše dominantní, sebeprosazující, aktivní, opírající se o využívání analýz, statistik, racionálních argumentů, využívající metod přesvědčování (i nátlaku), apelující při interakci na rozum a „rozumnost“ řešení problému.

Zatímco ženský styl vedení je naopak přizpůsobivější a méně direktivní, více se opírající o naslouchání, naladění se na potřeby partnerů, celostní hodnocení situace, apelující na sociální a emocionální potřeby účastníků a hodnoty jako sounáležitost či kvalita spolužití.

Empatie a porozumění

Ženy většinou nejsou tolik soutěživé a agresivní jako muži. Kladou větší důraz na týmovou práci, jsou schopné lépe porozumět subjektivnímu pohledu na realitu, zakládají si na kvalitě, častěji uplatňují intuitivní přístup, do jednání a spolupráce promítají více emoce. Jsou empatické, pečovatelské, spolupracující, schopné porozumět a pomáhat individuálně každému jednotlivci. Některé ženy se ale snaží chovat podle mužských vzorců chování a vystupují maskulinně. Tato tendence se více projevuje u dominantně orientovaných žen. Jinak je ženský styl řízení měkký, motivačně orientovaný a má svá specifika, která jsou výhodou pro práci s lidmi. Ženy reagují empaticky, vyhýbají se přímé konfrontaci i útočnému jednání a mají větší citlivost vůči kolegům.

muz v praci shutterstock 165336884

Muži zas disponují technickým myšlením a lépe se samostatně rozhodují.

Proč se někde ženy uplatní lépe než muži? 

V řadě profesí je ženský styl řízení pro firmu daleko výhodnější. Jedná se především o oblast personalistiky, zdravotnictví, školství a vzdělávání. Muži jsou totiž méně flexibilní a je pro ně snazší přistoupit na kompromis. Na rozdíl od nich ženy nerady přijímají rozhodnutí, které není stoprocentně zajištěno. Páni tvorstva nedovedou poskytovat kolegům takovou podporu jako něžné pohlaví, v pracovních záležitostech obvykle hledají podporu u jiných mužů. Jsou také méně komunikativní a jde jim více o samotný výkon. Ženy se zase snaží o udržování dobrých vztahů na pracovišti. 

Schopnosti na vysokém postu 

Pokud bychom to měli zobecnit, tak muži jsou lepší v technickém myšlení a jejich protějšky v komunikaci a v porozumění. V manažerské roli se ženy často chovají jako matky (řídí, organizují, naslouchají a řeší konflikty). Průzkumy také prokázaly, že jsou dámy v řídících pozicích otevřenější nápadům ostatních a projevují větší asertivitu. Jejich charakteristické vlastnosti jsou: intuitivnost, empatie, komunikační dovednosti, smysl pro pořádek, dodržování pravidel, trpělivost, orientace na výsledek, praktičnost a týmová práce.

Mužům jsou nejčastěji přisuzovány tyto charakteristiky: samostatné rozhodování, prosazování se, tendence riskovat, přehlížet detaily, racionalita, zaměření na věci a problémy (ne na mezilidské vztahy), technické myšlení, nižší odolnost zátěži.

Závěrem lze konstatovat, že přes rozdíly v řízení lidí a v jednání s kolegy je pro dobré komunikační vazby napříč firemním prostředím zastoupení obou pohlaví v managementu firem výhodné, protože nejefektivněji pracují takové týmy, kde jsou muži i ženy.

Čtěte také: 

Všechno je to v očích: Muži a ženy vidí věci opravdu jinak 

Nechceme děti ani práci. Jaký je tedy návod na dnešní život? 

Ženy v práci. Proč máme stále menší platy než muži

 

foto: Shutterstock

Tipy redakce

Kdy u lidí skutečně nastává smrt? Odpověď přinesly pokusy s prasečím mozkem

Kdy u lidí skutečně nastává smrt? Odpověď přinesly pokusy s prasečím mozkem

Je smrt něco nezvratného? A kdy vlastně nastává? Všechny vyspělé státy mají ve...

Horská dráha: Původní zábava pro šlechtu může nyní sloužit i k eutanazii

Horská dráha: Původní zábava pro šlechtu může nyní sloužit i k eutanazii

Matějská pouť na pražském Výstavišti už běží nějaký ten pátek a zdá se, že...