fbpx

Zveřejněno: 29. 12. 2017

S novým rokem máme obvykle chuť zapracovat na svém osobním i profesionálním zlepšení. V rámci plánování se velmi osvědčily takzvané to-do-listy, které přehledně organizují jednotlivé kroky k dosažení našich cílů. Nicméně nedávná studie Michiganské státní univerzity prokázala, že pouhý soupis cílů nestačí. Pravděpodobnost jejich dosažení maximalizuje až vizuální zobrazení.

Výzkumu se účastnilo 200 pacientů, kteří se dostavili na ambulanci s tržnými ranami. Po ošetření a před propuštěním do domácího léčení dostali pokyny, jak dále léčit svá zranění. Polovina pacientů obdržela pouze textové instrukce, zatímco druhá polovina pacientů dostala stejný text doplněný vizuálním znázorněním, a to konkrétně karikaturami, které vysvětlovaly, co se rozumí písemnými popisy. Výzkumníci kontaktovali pacienty po dalších třech dnech, aby zjistili, do jaké míry byli úspěšní v dodržování předepsaných pokynů.

shutterstock 447954613

Své vize a cíle si nakreslete, budou se vám plnit lépe.

Výsledky byly i pro vědce zásadní. Celých 46 % pacientů, kteří obdrželi text spolu s vyobrazením, dokázalo správně a přesně odpovědět na všechny otázky, jež se týkaly doporučené následné péče o zranění. To samé dokázalo pouze 6 % pacientů z druhé skupiny. Pacienti, kteří si z pohotovosti odnesli i obrazovou přílohu, byli úspěšnější i v praxi – pokyny přesně dodržovalo o 43 % více pacientů než v „textové skupině“.

Síla vizualizace funguje všude

Podle autorů studie je psaní cílů důležité, neboť nám pomáhá zaměřit pozornost i snahu na správnou cestu. Přidání vizuálního prvku, jako je kresba, náčrt či fotografie, však mnohonásobně zvyšuje šance na úspěch, a proto je vhodné je zahrnout jak do pracovních, tak do soukromých plánů.

Vizuální obraz nám totiž více než text přiblíží situaci, kdy jsme svého úspěchu již dosáhli, a tak funguje jako výborný zdroj motivace, který vnáší do našeho jednání energii. Vizuální prvek do plánování zapojuje také emocionální stránku daného jedince, což je další nezbytný aspekt úspěchu.

Uvolňujeme kreativní myšlení

Podle autorů studie je důležitý i samotný proces kreslení, díky kterému si lépe uvědomíme, čeho a proč chceme dosáhnout, i kroky, které k cíli vedou. Tato činnost navíc uvolní naše kreativní myšlení, díky čemuž se nám mohou otevřít inovativní cesty a originální způsoby vedoucí k vytyčenému cíli, které by nám při samotném psaní možná zůstaly skryty.

V neposlední řadě tato metoda zaručuje úspěch nejen při plánování, ale i při učení, neboť informaci, která je nám podána v různých formách a prostřednictvím různých smyslů, si mnohem lépe zapamatujeme.

foto: Shutterstock, zdroj: PsychologyToday

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...