fbpx

Zveřejněno: 2. 10. 2017

Vyhnout se v současném světě toxinům, se kterými každý den přicházíme do styku, je téměř nemožné. Je ale možné snížit jejich množství alespoň v našich domovech. 

„Je důležité pochopit, co si vlastně představit pod pojmem karcinogen, tedy které látky jsou za ně považovány a jak jsou klasifikovány,“ říká vědkyně Cara Bondiová, zakladatelka webu Seventh Generation, který se zabývá propagací „zeleného“ způsobu života a radí, jak v našich životech množství toxinů snižovat. „První klasifikací karcinogenů rozumíme sloučeniny, o kterých je definitivně prokázáno, že jsou karcinogenní pro člověka. Pak ale máme ještě tzv. ‚pravděpodobné‘ karcinogeny, tedy přísady nebo chemikálie, o kterých lze předpokládat, že jsou karcinogeny. K tomu, aby za ně byly s definitivní platností prohlášeny, je ale zapotřebí více důkazů.

Které karcinogeny tedy běžně nacházíme ve většině domácností? 

Formaldehyd

Formaldehyd se přidává do mnoha výrobků, byť na etiketách se s nimi nemusíte setkat. Je to proto, že existuje skupina konzervačních látek, o kterých je známo, že formaldehyd uvolňují. Způsob, jakým tyto konzervační látky působí, je ten, že je přidáte do látky, ony následně projdou řadou chemických reakcí a poté do dané látky uvolní formaldehyd. A je to právě formaldehyd, který vykoná veškerou konzervační práci a zabije bakterie. Je to ale také známý lidský karcinogen, který je bez vědomí většiny lidí obsažen ve většině produktů lidské spotřeby.

 Naleznete jej ve většině kosmetických přípravků pro péči o tělo i obličej, make-upech – obzvláště řasenkách, tekutých mycích prostředcích, mýdlech a sprejích. Při koupi se rozhodně vyvarujte přípravků s následujícími složkami: DMDM ​​hydantoin, diazolidinyl, imidazolidinyl, quaternium-15, hydroxymethylglycinát, bronopol, což je obchodní název, který se někdy objevuje jako 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol. A pak existuje příbuzná sloučenina 5-brom-5-nitro-l, 3-dioxan.

Glyfosát

Jedná se o nový přírůstek do seznamu známých lidských karcinogenů, do kterého byl přidán v březnu roku 2015. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny tuto známou karcinogenní látku považuje za velmi nebezpečnou. Jedná se o jeden z nejčastěji používaných herbicidů v zemědělství, a proto je pravděpodobné, že jeho rezidua konzumujete i s potravinami pěstovanými konvenčním způsobem zemědělství. Tento herbicid je zkrátka všude včetně hygienických tamponů. Pokud používáte tampony, které nejsou vyrobeny z bio bavlny, zřejmě tuto látku zavádíte i do velmi citlivé oblasti svého těla. Stejně mohou samozřejmě být kontaminovány i další textilie.  

shutterstock 391747558

Glyfosfáty se ukrývají i ve vašich tamponech.

Ethanolaminy

Ethanolaminy jsou druhem uvolňovačů formaldehydu, samy o sobě tedy nejsou karcinogeny. Řadí se k nim některé problémy spojené s životním prostředím, ale samy o sobě nejsou škodlivé. Problém však je, že mohou interagovat s dalšími látkami – pokud tyto látky například obsahují dusičnany, pak mohou tvořit nitrosaminy, které už jsou známými lidskými karcinogeny. Tyto látky jsou opět běžné v produktech osobní péče, protože jsou používány jako emulgátory, jež způsobují, že se složky oleje a vody spojí a zůstanou spolu. Jsou také používány k úpravě rovnováhy pH.

1-4 Dioxan

Tato látka sice ještě není potvrzeným karcinogenem, ale určitě za ni bude brzy prohlášena.   Etoxylované povrchově aktivní látky mohou být při jejich zpracování kontaminovány 1-4 dioxanem. Tyto povrchově aktivní látky jsou doslova ve všem, co vytváří bubliny, ať už jde o mycí prášek, mýdlo, prostředek na mytí nádobí, prostředky osobní hygieny, šampony atd. Opět je to jedna z látek, o kterých se na štítku nedočtete.

shutterstock 348524153

Příjemná koupel - řekli byste. Až na to, že v pěnách a sprchových gelech je více toho méně příjemného.

Styren

Pod pojmem styren si možná představíte známý polystyren, styren je ale běžně používanou složkou parfémů. A opět známý lidský karcinogen. Pokud jde o parfémy, většina výrobců neuvádí jejich složení. Přitom mnohdy obsahují až 200 složek. My víme, že styren se nachází v mnoha parfémech, protože IFRA (International Fragrance Association) zveřejňuje seznam všech ingrediencí, které používají jejich členové, od největších domů až po nejsilnější výrobce. A styren je na seznamu. Kupujte si proto parfémy jen od těch výrobců, kteří zveřejňují jednotlivé složky parfému, a styren se mezi nimi nenachází.

Polychlorovaný bifenyl (PCB)

Polychlorované bifenyly již byly podrobeny mnoha diskusím a následným regulacím. V nedávné době tuto látku coby zpomalovače hoření obsahovala dětská pyžama, což se dnes už naštěstí neděje.   

Ale je tu ještě něco. Ukázalo se, že PCB se v některých spotřebitelských produktech stále objevují. Jedná se především o produkty se žlutým pigmentem, jako jsou žluté oděvy a textilie a žlutý papír. Snažte se proto takovýchto výrobků vyvarovat.

shutterstock 463711400

Žlutá patří k barvám sezóny. Ovšem kontrolujte barviva!

Olovo

V posledních letech se tradovalo, že olovo se nachází ve rtěnkách a starých barvách. Olovo se stále velmi často vyskytuje v barvivech, protože je to přirozeně se vyskytující prvek. Zatímco neexistuje jednoznačný důkaz, že je olovo karcinogenem pro člověka, skutečný problém olova je ten, že je to neurotoxin, který může vést k poruchám učení a vývojovým poruchám.

Benzen

Jedná se o další složku, o které se nedočtete na etiketách, ale běžně se objevuje v rozpouštědlech, pryžovém cementu, lepidlech a odmašťovacích přípravcích, tedy prostředcích, které zřejmě máte   pod kuchyňským dřezem nebo v garáži. Opět se jedná o známý lidský karcinogen. Na etiketách se také neobjevuje, ale mnoho společností si je vědomo tohoto problému a na obalu pak tvrdí, že se jedná o přípravek bez benzenu

 

foto: Shutterstock, zdroj: Goop

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...