fbpx

Zveřejněno: 18. 11. 2017

Podle výsledků nového výzkumu vědců z univerzity v Cambridge dokážou ovce rozpoznat lidskou tvář z fotografie. Studie je součástí série testů, které sledovaly kognitivní schopnosti ovcí. Vzhledem k velikosti jejich mozku a jejich dlouhověkosti se tato zvířata ukázala jako dobrý zvířecí model pro studium neurodegenerativních poruch u lidí, jako je třeba Huntingtonova nemoc.

Schopnost rozpoznat tváře je jednou z nejdůležitějších lidských sociálních dovedností. Ty známé člověk dokáže rozpoznat snadno a neznámé tváře je schopen identifikovat z opakovaně prezentovaných obrazů. Stejně jako některá jiná zvířata, jako jsou psi a opice, i ovce jsou sociální živočichové, kteří dokážou rozpoznat nejen další ovce, ale i lidi, se kterými pravidelně přicházejí do styku. Jen málo je však známo o jejich celkové schopnosti zpracovávat tváře.

Reagují jako psi

Vědci z oddělení fyziologie, vývoje a neurovědy na univerzitě v Cambridge vytrénovali osm ovcí, aby rozpoznaly tváře čtyř známých osobností, které se pak na monitoru náhodně střídaly s neznámými tvářemi.

Pokud ovce zvolily správnou fotografii, dostaly odměnu, pokud vybraly nesprávnou, ozval se signál a ovce odměnu nedostala. Postupně se naučily spojovat odměnu s fotografií celebrity. Po tréninku byly ovci ukázány další dvě fotografie – tvář celebrity a neznámá tvář. Osmkrát z deseti zvířata zvolila tu správnou fotografii.

shutterstock 104360954

Ovce rozpoznají tvář i pod určitým úhlem. Stejně jako pes, opice nebo člověk.

Dokážou poznat tvář i pod úhlem

Tváře se v testech ovcím zpočátku ukazovaly zepředu, později ale i pod jinými úhly. Zde výkon ovcí o něco klesl, ale jen o 15 %, což je výsledek srovnatelný s výkonem člověka v podobných testech. Nakonec se vědci zaměřili na to, zda ovce dokážou z fotografie rozpoznat svého majitele či farmáře, a to bez předešlého výcviku. Sledovaní farmáři s ovcemi trávili v průměru dvě hodiny denně, a ovce je tak dobře znaly.

Když byla fotografie majitele či farmáře náhodně zaměněna za fotografii celebrity, ovce jí dala sedmkrát z deseti pokusů přednost před fotografií celebrity. Během tohoto posledního úkolu vědci u ovcí zpozorovali zajímavé chování.

Když ovce poprvé viděla fotografický obraz svého majitele či farmáře (nutno podotknout, že nikdy předtím jeho fotografii neviděly), měla tendenci zkoumat obě fotografie. Nejprve zkontrolovala neznámou tvář, potom obrázek svého majitele a poté se znovu vrátila k neznámému obličeji, než se rozhodla zvolit známou majitelovu tvář.

Rozpoznávají jako člověk

„Každý, kdo kdy pracoval s ovcemi, vám potvrdí, že jsou to inteligentní zvířata, která dokážou rozpoznat ty, kteří s nimi tráví hodně času,“ říká profesorka Jenny Mortonová, která celou studii vedla. „Ukázali jsme, že ovce mají v rozpoznávání tváří schopnosti, které jsou srovnatelné s lidmi a opicemi.“

Ovce se dožívají poměrně vysokého věku a jejich mozky jsou podle Mortonové velikostí a složitostí podobné mozku některých opic. „To znamená, že mohou být užitečnými modely, které nám pomohou porozumět poruchám lidského mozku, jako je například Huntingtonova nemoc. Tyto nemoci se dlouho vyvíjejí a ovlivňují kognitivní schopnosti. Naše studie nám ukazuje jiný způsob sledování, jak se tyto schopnosti mění. Ovce navíc nesou mutaci genu, která Huntingtonovu chorobu způsobuje,“ dodává výzkumnice.

Výzkum Huntingtonovy choroby

Tým profesorky Mortonové nedávno začal studovat ovce, které byly geneticky modifikovány tak, aby přenesly mutaci, jež Huntingtonovu chorobu způsobuje. Huntingtonova nemoc jen ve Velké Británii postihuje více než 6 700 lidí ročně. Jedná se o nevyléčitelné neurodegenerativní onemocnění, které obvykle začíná v pozdější dospělosti.

Zpočátku onemocnění ovlivňuje motorickou koordinaci, náladu, osobnost a paměť, později se přidávají další příznaky, jako jsou poruchy rozpoznávání emocí obličeje. Nakonec mají pacienti problémy s řečí a polykáním, trpí ztrátou motorických funkcí a v relativně mladém věku umírají. Na tuto nemoc doposud neexistuje lék, léčba se tedy zaměřuje pouze na zvládnutí příznaků.

foto: Shutterstock, zdroj: ScienceDaily

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...