fbpx

Zveřejněno: 25. 8. 2017

Největší studie svého druhu, jejíž výsledky byly publikovány v Journal of Alzheimer's Disease, prokázala, že mozek žen vykazuje vyšší průtok krve v drtivé většině oblastí a v důsledku toho je aktivnější než mozek mužů. Toto zjištění má podle vědců přispět k léčení Alzheimerovy choroby, psychiatrických stavů i ke zlepšení komunikace mezi pohlavími.

Mezi subjekty výzkumu bylo zařazeno 119 zdravých dobrovolníků a 26 683 pacientů s různými psychiatrickými stavy, jakými jsou bipolární poruchy, poruchy nálad, trauma mozku, schizofrenie, ADHD a další. Vědci analyzovali neuvěřitelných 46 034 snímků z jednofotonové emisní výpočetní tomografie, přičemž sledovali 128 oblastí mozku, a to buď „v klidu“, nebo při provádění nejrůznějších úkolů.

Ženy jsou přebornice na emoce, muži na pohyb

Výsledky výzkumu prokázaly, že většina oblastí mozku žen je v porovnání s mozkem mužů mnohem prokrvenější, a tím pádem i aktivnější. Nejpatrnější rozdíly vědci zaznamenali zejména v oblasti prefrontálního kortexu, který lze označit za výkonné řídící středisko – zde dochází k myšlení, plánování, soustředění, rozhodování, zapamatování a k dalším složitějším kognitivním funkcím. Významné rozdíly v aktivitě mezi mužským a ženským mozkem vykazoval také limbický systém, mezi jehož nejdůležitější funkce patří kontrola sociálního a emočního chování i regulace chování rodičovského. Mužský mozek byl naopak aktivnější pouze v jedné části, a to v mozečku, který řídí koordinaci pohybů a motoriku, udržuje rovnováhu a reguluje svalové napětí.

Ženám hrozí emoční poruchy, mužům rizikové chování

Díky odhalení těchto rozdílů v aktivitě mozku mohli vědci potvrdit skutečnost, že mozkové poruchy ovlivňují muže a ženy jinak. U žen je prokazatelně vyšší riziko rozvoje Alzheimerovy choroby, deprese, která je sama o sobě rizikovým faktorem Alzheimerovy choroby, a úzkostných poruch. Naopak muži mají zvýšené riziko rozvoje ADHD a poruch chování, což vysvětluje také jejich výrazně vyšší podíl na trestné činnosti.

mozek giphy

Emocím vládnou ženy – ženám vládnou emoce

Podle vědců mohou tyto výsledky vrhnout nové světlo na léčbu Alzheimerovy choroby a různých psychiatrických stavů. Mohou také přispět ke zlepšení komunikace mezi muži a ženami. Aktivnější prefrontální kortex u žen vysvětluje jejich silnou pozici v oblastech empatie, intuice, spolupráce a sebekontroly. Silně prokrvený limbický systém pak zčásti objasňuje, proč jsou ženy citlivější na úzkost, depresi, nespavost a poruchy příjmu potravy. Emoce a mezilidské vztahy jsou tedy jednoznačně doménou žen. To, že se muži v těchto oblastech nedokážou angažovat a orientovat tak dobře jako ženy, je vědecky potvrzeným faktem, nikoli mužskou výmluvou. Přijetí těchto rozdílů může podle vědců významně přispět k porozumění mezi partnery.

 

 

foto: Shutterstock, zdroj: Science Daily

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...