fbpx

Zveřejněno: 9. 3. 2017

V České republice fungují 11 let a přesto o nich veřejnost ještě moc neví. Co přináší program Ekoškola do vzdělávání a naučí se zde děti více, než v klasických vzdělávacích institucích? 

V současné době je v programu Ekoškola 264 základních škol, 43 středních škol a 102 mateřských škol. A protože je zájem o vstup do programu vyšší a vyšší, zeptali jsme se na přínosy pana Petra Smrčka, vedoucího mezinárodního programu Ekoškola pro ČR

Pane Smrčku, ze které země projekt pochází a jak dlouho již funguje ve světě?

Do programu Ekoškola se může přihlásit každá škola, která přijme mezinárodní metodiku výuky

Program vznikl v roce 1995 v Dánsku na podnět konference OSN o životním prostředí a rozvoji z roku 1992. U nás funguje již 11 let. Zájem zejména školek narůstá a myslím, že by tomu tak bylo i u základních a středních škol. Momentálně ale nevynakládáme energii do žádné širší propagace, takže věřím, že větší vlna zájmu přijde až poté, co se projekt dostane více mezi lidi.

Co si klade takový program za cíl. Má učit děti hlavně k odpovědnosti za životní prostředí? 

Ano, hlavním cílem programu je vytvářet prostor, kde se učitelé, žáci a provozní zaměstnanci stávají partnery. Společně zlepšují svoji školu a vytvářejí z ní demokratičtější a přírodě bližší místo k životu. Základním pilířem je převádění zodpovědnosti na děti a podpora jejich samostatného rozhodování.

Když se chce škola do programu zapojit, musí splňovat nějaké "ekologické" normy? 

Ne, program Ekoškola je o způsobu práce, který je stanoven mezinárodní metodikou (7 kroků). Internacionální Ekoškolou se tedy může stát taková škola, která má perfektní ekoprovoz, zateplení, odpadové hospodářství, a navíc by měla zavést procesy práce stanovené mezinárodní metodikou. Stejně tak se jí může stát škola, která nic v takovém rozsahu nemá, ale těmito procesy k tomu svým způsobem směřuje. Jak u nás v TEREZE říkáme: „Velké změny začínají od nejmenších a to platí i v tomto programu.“

Dočetla jsem se, že nově spouštíte také program Ekoškolka, můžete mi jeho princip fungování osvětlit blíže? Například v tom směru, čemu se zde děti přiučí?

Program Ekoškola pro mateřské školy má za sebou první rok. Princip jeho fungování je naprosto totožný jako na ZŠ a SŠ. Rozdíl je ovšem v přístupu k problémům a předávání míry zodpovědnosti na děti. Také je zde povinností mít do programu zapojené i rodiče.

Ekoškoly zařazují do vzdělávacího programu více enviromentálních témat

I děti v MŠ tedy hledají problémy v oblasti životního prostředí a ekoprovozu na své škole a následně pomáhají plánovat řešení k jejich odstranění. Provedená evaluace programu na MŠ nám ukázala, že výsledkem dobrého fungování programu je efektivní osvojení si návyků šetrného chování, rozvoj a zaujetí dětí pro přírodu a hlavně posílení akčních kompetencí dětí v její ochraně se souvisejícím environmentálním vědomím.

Vyučují se na ZŠ či SŠ v programu Ekoškola navíc i nějaké speciálně zaměřené předměty? 

Jeden ze 7 kroků metodiky programu Ekoškola říká, že zapojená škola musí řešit environmentální témata, která jsou integrována i do výuky. V ČR je to dáno povinně pomocí průřezových témat. Žádný speciální předmět tedy není nutný. Důležité je jen propojení výuky s činností v Ekoškole, aby si žáci osvojili všechny souvislosti.

A jak můžu jako rodič Ekoškolu/Ekoškolku na první "dobrou" poznat? 

Jakmile škola projde programem, celým cyklem metodiky, tak může požádat o mezinárodní titul Ekoškola. K tomu slouží podrobná kritéria kvality a také auditorská návštěva. Pokud vše dopadne dobře, tak škola získá certifikát a „Zelenou vlajku“, symbol všech Ekoškol na planetě.

Foto: Pixabay

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...