meeting

V roce 1957 formuloval Cyril Northcote, britský akademik a autor šedesáti knih, takzvaný zákon triviality. Ten hovoří o tom, že existuje nepřímá...