knihy

The Washington Post popisuje výsledky studie o mladých Američanech a ukazuje, že se věnují hlavně zkratkovitým informacím na sociálních sítích,...

Studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Social Science & Medicine, prokázala, že vášniví čtenáři knih žijí v průměru o dva roky déle než...

Zní to skoro neuvěřitelně, ale ještě před osmi lety skoro žádný Američan neměl kindl (nebo jinou čtečku). Číst elektronicky bylo skoro neslýchané....

Číst elekronicky bylo skoro neslýchané. Před osmi lety je nikdo neznal, ale už čtyři roky nato měla elektronickou čtečku polovina Američanů....