Ježíš

Kamarád byl překvapen, že je v pátek volno. Netušil proč. Velikonoce stejně jako Vánoce pro mnoho lidí dávno nemají nějaký transcendentální,...

Historické důkazy o Ježíši Nazaretském jsou dlouhodobě známé a rozšířené. Během několika desetiletí jeho údajného života se o něm zmiňují židovští a...

Velikonoce jsou v údajně ateistických Čechách spíše jen prožívány jako příjemné jarní dny volna než jako nejdůležitější křesťanské svátky. Nejsem si...

Lidová moudrost vystihla, že v pohádkách a legendách je více pravdy než ve vědeckých spisech. Lze to i doložit – staleté a tisícileté legendy a...