intimní život

Soustředění se pouze na naše smysly a odpoutání myšlenek od všech okolních vjemů je jedním ze způsobů, jak mysl ukotvit v přítomném okamžiku....