fbpx

Žádná marnivost, terapie! Manikúra podporuje psychickou pohodu žen 1 fotografie
Zdroj: Shutterstock

Napadlo vás někdy do péče o duši zařadit i úpravu zevnějšku? Podle vědců je to dobrý nápad. Zejména v dnešním rychlém světě má smysl každé pozastavení, které nám pomůže nastolit pocit pohody. Vedle líčení třeba i péče o nehty

Zveřejněno: 6. 11. 2023

Lidé už od nepaměti hledají způsoby, jak vylepšit svůj vzhled. Prvním krokem na této cestě často bývá líčení. Jeho vliv na atraktivitu a psychickou pohodu vědci podrobně zkoumali a mnohé studie skutečně potvrzují, že líčení může posílit obojí. Jak je to ale s manikúrou? Nový výzkum publikovaný v časopise Frontiers in Psychology naznačuje, že péče o nehty, ať už prováděná v salonu nebo doma, může u žen podpořit pozitivní emoce a uvolnění. Ve svém článku pro PsyPost o tom píše psycholog Eric W. Dolan.

„O toto téma jsem se začal zajímat vzhledem k rostoucímu počtu výzkumů zaměřených na to, jaký vliv má péče o sebe sama na duševní pohodu,“ vysvětluje v článku autor studie Atsushi Kawakubo z japonské Saitama Gakuen University. „Zaujala mě myšlenka, že něco tak zdánlivě jednoduchého, jako je péče o nehty v salonu, by v kombinaci se sebepoznáváním mohlo mít významný psychologický účinek. Chtěl jsem prozkoumat potenciál této málo probádané oblasti,“ dodává.

Rád bych v našem rychlém světě zdůraznil důležitost péče o sebe. Věnování se činnostem, které nám umožňují relaxovat, přemýšlet a poznávat sebe sama, může být dobrý způsob, jak pečovat o své duševní zdraví.

On-line průzkumu se zúčastnilo celkem pět set Japonek ve věku od dvaceti do třiceti let, žijících v metropolitních oblastech v různých regionech. Výzkumníci se kromě jiného ptali na měsíční výdaje na kosmetiku. Kromě toho byly účastníce dotazovány na své návyky v péči o nehty – včetně toho, zda navštěvují salony, dělají si manikúru samy, nebo ani jedno z uvedeného. Následně měly dámy ohodnotit, do jaké míry prožívají během péče o nehty pozitivní emoce. V neposlední řadě studie zkoumala hloubku sdílení během péče o nehty v salonech – účastníce, kterým ji poskytovaly manikérky, měly uvést, do jaké míry s manikérkou probíraly koníčky, každodenní život, potíže nebo své slabé stránky a negativní osobnostní rysy. 

Sdílení s mírou

Účastníce studie uváděly, že během péče o nehty zažívají zvýšené pozitivní emoce, uvolnění a vitalitu. To naznačuje, že manikúra skutečně může přispívat k lepší emoční pohodě a relaxaci – podobně jako líčení. Výzkum také ukázal, že ženy, které si nechávají ošetřit nehty od manikérky v salonu, uváděly výraznější pozitivní emoce a větší uvolnění ve srovnání s těmi, které si nehty ošetřovaly samy. Na psychologické účinky přitom měla vliv hloubka sdílení během návštěvy salonu. Povrchní rozhovory o koníčcích a každodenním životě byly spojeny s nárůstem pozitivních emocí, uvolněním a vitalitou. Hlubší konverzace – zejména o negativních osobnostních rysech a potížích – však měly na psychiku v některých aspektech negativní dopad.

„Náš výzkum naznačuje, že péče o nehty v salonu spolu s pozitivním sdílením může podpořit psychický stav člověka. Tato praxe nabízí jednotlivcům způsob, jak podpořit svou duševní pohodu, a zdůrazňuje význam péče o sebe sama a potenciální přínos sdílení osobních myšlenek v příjemném prostředí,“ shrnuje pro PsyPost Kawakubo.

Povrchní rozhovory o koníčcích a každodenním životě byly spojeny s nárůstem pozitivních emocí, uvolněním a vitalitou. Hlubší konverzace – zejména o negativních osobnostních rysech a potížích – však měly na psychiku v některých aspektech negativní dopad.

A co muži?

Tato studia má nicméně své limity. Vzhledem k tomu, že nepracovala s kontrolní skupinou, nelze provést přímé srovnání. Dále vycházela z údajů, které poskytly samy respondentky – ze zjištění tedy nelze určit příčinnou souvislost. Studie se také zaměřila na specifickou demografickou skupinu, tudíž její výsledky nelze zobecnit na jiné populace nebo kultury. Vědci ale slibují další výzkum, který by se zaměřil i na další demografické skupiny. „V současné době projevuje zájem o krásu stále větší počet mužů i žen. Ačkoliv se tato studie zaměřila výhradně na ženy, máme v úmyslu v budoucnu provést výzkum, který by zahrnoval i muže,“ avizuje Kawakubo.

Navzdory zmíněným omezením ale zjištění poskytují důkaz, že rituály krásy, jako je péče o nehty, mohou pozitivně ovlivnit naši psychickou pohodu. „Rád bych v našem rychlém světě zdůraznil důležitost péče o sebe. Věnování se činnostem, které nám umožňují relaxovat, přemýšlet a poznávat sebe sama, může být dobrý způsob, jak pečovat o své duševní zdraví,“ věří Kawakubo.

Související…

Obličejová jóga zbaví vrásek i akné. A funguje také na psychiku, říká lektorka
Milada Kadeřábková

foto: Shutterstock, zdroj: Psypost.org

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...