fbpx

Nehoda vlaku v Ohiu je ekologická katastrofa. Jde o druhý Černobyl? 1 fotografie
Zdroj: Profimedia

Už dva týdny uplynuly od nehody vlaku u městečka East Palestine v americkém Ohiu. Místní lidé a někteří ekologové tvrdí, že následky jsou stejně zdrcující, jako byl výbuch Černobylu. Skutečně tomu tak je?

Zveřejněno: 20. 2. 2023

Pojďme si nejdřív říct, co se skutečně stalo. Vlak se 150 vagony společnosti Norfolk Southern nedaleko městečka East Palestine kvůli technické závadě vykolejil a začal z něj unikat vinylchlorid. Tato extrémně jedovatá látka se používá při výrobě PVC a dalších chemických látek a plastů. Vinylchlorid je pro člověka toxický a při expozici vysokými dávkami může být nebezpečný. Při vdechnutí vysokých koncentrací vinylchloridu může dojít k podráždění dýchacích cest a ke vzniku nevolnosti, závratím a bolesti hlavy, v závažnějších případech pak k poškození jater, ledvin a centrálního nervového systému. Vinylchlorid byl také klasifikován Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) jako karcinogen. Vyšší dávky vinylchloridu se spojují s výskytem rakoviny jater a plic.

Ve vlaku byly i další nebezpečné látky, mnohé z nich jsou klasifikovány jako karcinogenní a jedovaté, podle zpráv sice do přírody unikly, ale ne ve větším množství. Přesně to ovšem nikdo neví, protože tu je všechno obestřeno tajemstvím. Firma HEPACO, najatá na vyčištění místa neštěstí, nekomunikuje a odvolává se na vyšetřovací orgány, ty ovšem také mlčí, stejně jako přepravní společnost.

Méně nebezpečná volba?

Pokračujme ale v časové sekvenci po nehodě. Do půdy se během ní dostaly jedovaté látky a okamžitě začala operace na zmenšení škod. Vinylchlorid nelze nijak neutralizovat a hrozilo, že vybuchne. A tak se záchranáři po poradě s chemiky rozhodli, že vinylchlorid postupně vypustí a spálí. Není to žádná krásná věc – nad městečkem stoupal štiplavě černý kouř, který výrazně znesnadňoval dýchání. Tou dobou ale už byli obyvatelé East Palestine pryč, protože je úřady evakuovaly.

Jde o ohromnou ekologickou katastrofu, která ještě do budoucna může způsobit velké problémy. Nikdo neví přesně, kolik a jaké látky se dostaly do půdy a hlavně, kam až se dostaly.

 

Nad oblastí se ukázal ohromný kouřový sloupec, a dokonce i satelity zaznamenaly velký černý disk v oblacích nad celým Ohiem. Nutno podotknout, že spalování vinylchloridu je pro životní prostředí také velmi nebezpečné. Vznikají jedovaté látky jako oxid uhelnatý a uhličitý, dioxiny, furany… Podle záchranářů se tedy odborníci museli rozhodnout mezi dvěma špatnými volbami – nicméně ta první (bez spalování) znamenala extrémní nebezpečí výbuchu.

První následky

To, co se ukazuje nyní, vypadá jako ohromná ekologická katastrofa, kterou úřady silně marginalizovaly. Například evakuované lidi příliš brzy vrátily zpátky do svých domovů, ačkoli podle deníku Washington post většina z nich okamžitě začala mít silnou dušnost.

V okolí města začala hynout kuřata a ještě dvanáct kilometrů daleko byly v řekách zaznamenány mohutné úhyny ryb. Úřady sice ohlásily, že voda ve studních je v East Palestine v pořádku, nicméně starosta města přesto poprosil lidi, aby raději pili balenou vodu. Ostatně i senátor za Ohio J. D. Vance, který se na místo vypravil, ukázal, že v místním potoku je mnoho chemikálií, které na první pohled nejsou viditelné. Jen se drží u dna v bahně.

Jako Černobyl?

Okamžitě po incidentu se objevily výkřiky, že jde o katastrofu srovnatelnou s jadernou havárií v Černobylu. Mnoho politiků si na tom chce řádně zvednout své preference, a tak slovo Černobyl opakují pořád dokola. Dokonce se na čas stal v USA tento pojem nejvyhledávanějším na internetu.
Je ale na místě tato dvě neštěstí srovnávat? Je to dost sporné. Ale začněme tím, co obě havárie spojuje.

Jsou to karcinogenní látky. Jak v Černobylu, tak v East Palestine jde o toxiny, které podporují vznik rakoviny. Jsou na seznamu IARC a jejich účinky jsou za desítky let už mnohonásobně prokázány. Rozdíl je však v tom, že v Černobylu jde o radioaktivní látky, v Ohiu o chemikálie. V Černobylu došlo k ohromné explozi, která vychrlila do okolí velké množství radioaktivních látek, jako je plutonium, stroncium nebo cesium. Chemické látky, které vznikly spálením vinylchloridu, nejsou ani zdaleka tak nebezpečné jako radioaktivní odpad. Navíc se rychleji odbourají.

Podle odborníků jde o jednu z největších ekologických katastrof v Americe za poslední desetiletí. Srovnávají ji například s přetržením ropovodu Kalamazoo River v roce 2010.

Další společná věc, která láká ke spojování obou havárií, je nucené vystěhování obyvatel. Z East Palestine bylo vystěhováno 2. února 2000 obyvatel. Kolem místa události byla vytyčena bezpečnostní zóna v okruhu asi tří kilometrů. Už 8. února ale úřady povolily návrat lidí, protože laboratorní měření látek nezaznamenalo výraznější kontaminanty, které by mohly obyvatelstvo ohrožovat.

To v Černobylu byla vystěhována oblast o poloměru 30 kilometrů, která platí dodnes. Vystěhováno bylo 350 000 lidí. Oblast je stále neobyvatelná, a i když se tamní radiační zatížení výrazně snížilo, stále je zde na velmi vysoké úrovni.

Dopady na zdraví 

Havárie ze dne 26. dubna 1986 u města Pripjať by tedy mohla být s havárií v East Palestine v Ohiu možná, s přimhouřením obou očí, lehce srovnatelná, ovšem to bychom museli opomenout počet mrtvých. Zatímco při výbuchu jaderné elektrárny zemřeli okamžitě dva lidé z obsluhy a následně 30 lidí ze záchranné služby v důsledku akutní nemoci z ozáření, při nehodě v Ohiu nezemřel nikdo.

Můžeme se jen dohadovat, kolik lidí ovlivnila ta která nehoda na zdraví. Ovšem radioaktivní mrak, který se v roce 1986 vznesl do ovzduší, putoval tehdy daleko i nad evropský kontinent a mohl ovlivnit celou generaci lidí. Oficiální zprávy z roku 2005, které byly vydány Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a Světovou zdravotnickou organizací, odhadují, že do té doby zemřely v okolí elektrárny přibližně 4000 lidí v důsledku radiace spojené s havárií, a dalších 5000 až 6000 úmrtí se pravděpodobně odehrálo v důsledku vystavení se radiaci. Tyto údaje se však mohou lišit v závislosti na zdroji informací a metodologii použité k odhadu obětí.

Následky vlakové nehody dnes pochopitelně nemůžeme odhadnout. Každopádně kromě asi 3500 ryb a několika desítek kuřat se zdá, že zatím žádné ztráty na životech nejsou. Alespoň ne ty bezprostřední. 

Budoucnost ukáže

Na základě informací v článku se může možná zdát, že je vše v pořádku. Nehoda se stala, vše bylo řízeně evakuováno, dekontaminováno a lidé v East Palestine, které má slogan „Místo, kde chcete žít“, mohou dál nerušeně žít své životy, jako by se nic nestalo. Samozřejmě, že to tak není. Jde o ohromnou ekologickou katastrofu, která ještě do budoucna může způsobit velké problémy. Nikdo neví přesně, kolik a jaké látky se dostaly do půdy a hlavně, kam až se dostaly. To, že dnes neodhalily testy kontaminace ve studnách, neznamená, že je neodhalí za měsíc nebo za rok. Ovlivnění obyvatel chemikáliemi má dlouhodobý charakter. Agentura pro životní prostředí EPA bude ovzduší i půdy v okolí městečka dlouhodobě monitorovat. 

Úřady nehodu silně marginalizovaly. Například evakuované lidi příliš brzy vrátily zpátky do svých domovů, ačkoli podle deníku Washington post většina z nich okamžitě začala mít silnou dušnost.

Podle odborníků jde o jednu z největších ekologických katastrof v Americe za poslední desetiletí. Srovnávají ji například s přetržením ropovodu Kalamazoo River v roce 2010. Její následky by se tedy měly stát výstražným signálem pro zodpovědné orgány, které dohlížejí na bezpečnost. Chemické konglomeráty, přepravní firmy a úřady bdící nad výrobou a přepravou nebezpečných látek už dnes mají na krku desítky žalob, které v právním systému USA budou nejspíš úspěšné. Vytvoří tak precedent, který výrazně posune legislativu k tomu, aby se podobné incidenty už nestávaly.

Související…

Nová fakta o katastrofě v Černobylu: Šlo o jadernou explozi
Radek Chlup

foto: Profimedia, zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...