fbpx

Výsledky studie vedené na Northwestern University zpochybňují chápání genů jako neměnných rysů naší biologické výbavy. Naopak. Geny si dokážou zapamatovat zkušenost s chudobou a přenášet ji do dalších generací

Zveřejněno: 8. 7. 2019

Mnohé výzkumy ukazují, že socioekonomický status je silným determinantem lidského zdraví a sociální nerovnost je pro lidi na celém světě všudypřítomným stresorem. Nižší dosažené vzdělání nebo chudoba předznamenávají zvýšené riziko onemocnění srdce, cukrovky, mnoha druhů rakoviny a infekčních onemocnění. Nižší socioekonomický status je navíc spojen s fyziologickými procesy, které přispívají k rozvoji mnohých onemocnění, včetně chronických zánětů, inzulínové rezistence a dysregulace hormonu kortizol. V nové studii vědci navíc zjistili, že chudoba může být zakořeněna v lidském genomu, respektive zanechává stopy v téměř deseti procentech našich genů.

Nižší socioekonomický status je prý spojen s methylací DNA (jde o modifikaci nukleových bází cytosinu a adeninu kovalentním připojením methylového zbytku), která má potenciál formovat genovou expresi, kdy se v genu uložená informace převede v reálně existující strukturu či funkci.

Šablona zdůrazňuje potenciální mechanismus, jehož prostřednictvím může mít chudoba trvalý dopad na širokou škálu fyziologických systémů a procesů v lidském těle.

Thomas McDade, jeden z autorů studie, řekl, že jde o významný objev ze dvou důvodů. „Jednak jsme již dlouho věděli, že socioekonomický status je silným determinantem zdraví, ale základní mechanismy, kterými si naše těla pamatují zkušenosti s chudobou, nejsou známy. Naše zjištění naznačují, že methylace DNA může hrát důležitou roli a široký rozsah asociací mezi socioekonomickým statusem a methylací DNA je v souladu s širokým spektrem biologických systémů a zdravotních výsledků, o nichž víme, že jsou formovány právě socioekonomickým statusem.“

Jako imunita

Zkušenosti z vývoje jsou podle McDada ztělesňovány v genomu a doslova formují jeho strukturu a funkci. Sám je prý překvapen, že se najde tolik asociací mezi socioekonomickým statusem a methylací DNA napříč tak velkým počtem genů. Tato šablona zdůrazňuje potenciální mechanismus, jehož prostřednictvím může mít chudoba trvalý dopad na širokou škálu fyziologických systémů a procesů v lidském těle.

K určení konkrétních zdravotních důsledků methylace DNA budou nezbytné další podrobné studie, ale už nyní je známo, že mnoho z genů je spojeno s procesy souvisejícími s imunitními reakcemi na infekci, vývojem kostry a nervového systému. To jsou oblasti, na které se vědci zaměří, aby určili, zda je methylace DNA skutečně důležitým mechanismem, jehož prostřednictvím může socioekonomický status zanechat na těle trvalý molekulární otisk s důsledky pro zdraví v pozdějším životě člověka.

Související…

Julian Savulescu: V roce 2050 nechají rodiče upravit plod, aby jejich dítě nebylo asociální
Zdeněk Strnad

foto: Shutterstock, zdroj: EurekAlert

Tipy redakce

Zloději kradou písek z pláží. Je to velmi cenná komodita

Zloději kradou písek z pláží. Je to velmi cenná komodita

Loni v létě zaplatil jeden britský turista na Sardinii pokutu 1 032 eur, když byl...

Pohyb severního magnetického pólu se pořád zrychluje. To ohrožuje celou planetu

Pohyb severního magnetického pólu se pořád zrychluje. To ohrožuje celou planetu

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...