fbpx
Flowee

Výsledky studie vedené na Northwestern University zpochybňují chápání genů jako neměnných rysů naší biologické výbavy. Naopak. Geny si dokážou zapamatovat zkušenost s chudobou a přenášet ji do dalších generací

Zveřejněno: 8. 7. 2019

Mnohé výzkumy ukazují, že socioekonomický status je silným determinantem lidského zdraví a sociální nerovnost je pro lidi na celém světě všudypřítomným stresorem. Nižší dosažené vzdělání nebo chudoba předznamenávají zvýšené riziko onemocnění srdce, cukrovky, mnoha druhů rakoviny a infekčních onemocnění. Nižší socioekonomický status je navíc spojen s fyziologickými procesy, které přispívají k rozvoji mnohých onemocnění, včetně chronických zánětů, inzulínové rezistence a dysregulace hormonu kortizol. V nové studii vědci navíc zjistili, že chudoba může být zakořeněna v lidském genomu, respektive zanechává stopy v téměř deseti procentech našich genů.

Nižší socioekonomický status je prý spojen s methylací DNA (jde o modifikaci nukleových bází cytosinu a adeninu kovalentním připojením methylového zbytku), která má potenciál formovat genovou expresi, kdy se v genu uložená informace převede v reálně existující strukturu či funkci.

Šablona zdůrazňuje potenciální mechanismus, jehož prostřednictvím může mít chudoba trvalý dopad na širokou škálu fyziologických systémů a procesů v lidském těle.

Thomas McDade, jeden z autorů studie, řekl, že jde o významný objev ze dvou důvodů. „Jednak jsme již dlouho věděli, že socioekonomický status je silným determinantem zdraví, ale základní mechanismy, kterými si naše těla pamatují zkušenosti s chudobou, nejsou známy. Naše zjištění naznačují, že methylace DNA může hrát důležitou roli a široký rozsah asociací mezi socioekonomickým statusem a methylací DNA je v souladu s širokým spektrem biologických systémů a zdravotních výsledků, o nichž víme, že jsou formovány právě socioekonomickým statusem.“

Jako imunita

Zkušenosti z vývoje jsou podle McDada ztělesňovány v genomu a doslova formují jeho strukturu a funkci. Sám je prý překvapen, že se najde tolik asociací mezi socioekonomickým statusem a methylací DNA napříč tak velkým počtem genů. Tato šablona zdůrazňuje potenciální mechanismus, jehož prostřednictvím může mít chudoba trvalý dopad na širokou škálu fyziologických systémů a procesů v lidském těle.

K určení konkrétních zdravotních důsledků methylace DNA budou nezbytné další podrobné studie, ale už nyní je známo, že mnoho z genů je spojeno s procesy souvisejícími s imunitními reakcemi na infekci, vývojem kostry a nervového systému. To jsou oblasti, na které se vědci zaměří, aby určili, zda je methylace DNA skutečně důležitým mechanismem, jehož prostřednictvím může socioekonomický status zanechat na těle trvalý molekulární otisk s důsledky pro zdraví v pozdějším životě člověka.

Související…

Julian Savulescu: V roce 2050 nechají rodiče upravit plod, aby jejich dítě nebylo asociálníŽádné miliony. Za genovou terapii zaplatíte, jen když se povedeČíňané vyrábí atletické talenty. Pomáhají jim geny i kopírované metody trenérů

foto: Shutterstock, zdroj: EurekAlert

Tipy redakce

Fake news nejen o covidu: Třetina mileniálů v USA pochybuje, zda je Země kulatá

Fake news nejen o covidu: Třetina mileniálů v USA pochybuje, zda je Země kulatá

Tajná spiknutí okolo celebrit nejsou až tak nová. To první se objevilo na sklonku...

Mohou změnit Einsteinovu teorii relativity chameleoni? Zatím se žádný nechytil

Mohou změnit Einsteinovu teorii relativity chameleoni? Zatím se žádný nechytil

Vesmír se rozpíná a zároveň zrychluje. O tom mezi vědci panuje v zásadě shoda....