jirka vesely
poutník 

Jsem poutník nesmírně bohatou krajinou, věčný tulák s vlastní cestou k VšehoMÍRu. Mou vášní jsou doprovázené poutě, při kterých provázím lidi skutečnou ale i metafyzickou vnější i vnitřní krajinou se spirituálním přesahem. Společně s dalšími spřátelenými průvodci popularizujeme tento velmi účinný seberozvojový koncept “hry“ s Matkou Přírodou. 

Jsem nadšenec permakultury a RODových zaHRAD se svobodomyslným zodpovědným životním stylem a tvůrčí komunitní soběstačností. S tím je úzce spjato vědomé tvoření, celostní přístup a jednoduchý zdravý životní postoj k veškerému počínání, ať už mentálnímu či praktickému. 

Rád spojuji zdánlivě nemožné s heslem „vše souvisí se vším, nic není náhoda a všichni jsme součástí Jedno-Ty.“ Zřejmě proto mě nepřestává fascinovat zkoumání lidské podstaty, vzájemně ovlivňujících interakcí a Vesmírně přirozených principů. Věnuji se činoRODému podnikání, realizaci smysluplných projektů a ekonomice Daru tak, abych se co nejvíce přiblížil heslu, že jsem Boh-a-Ty. Jedním z takových projektů je tvůrčí spolupráce na Slovanském kulturním portálu Roduslava.

Mé další aktivity jsou v oblasti zdraví, kde mimo jiné vnímám vysokou hodnotu jednoho z nejcennějších, přesto stále plně nedoceněného přírodního zdroje - vody. Mým záměrem je rozšíření znalostí o efektivních možnostech čištění vody pro naše potřeby.

Se svou ženou aplikujeme respektující a vědomé partnerství k sobě navzájem, svému okolí a našim třem dětem, kteří mi jsou těmi největšími životními učiteli. V neposlední řadě je však mou naprostou prioritou syn Matýsek, který mi každým svým úsměvem denně připomíná, jak je krásně na světě. Další informace o mém přístupu naleznete na veselyjirka.cz.

Doprovázená pouť je jednoduchá a prastará technika sebepoznání a osobní transformace. Celý proces se odehrává při chůzi krajinou. Tato metoda se...