hpfoto2
Fyzioterapeut

Specializuji se na léčbu a prevenci bolesti v pohybovém systému a měl jsem to štěstí učit se od světoznámých odborníků. Jsem žákem Prof. PaedDr. Pavla Koláře Ph.D., přednosty rehabilitační kliniky v nemocnici Motol, u něhož jsem působil 10 let a kde jsem mohl vnímat základ pro nejnovější ověřené terapeutické postupy, které používám ve své praxi a stavím na nich přístup k léčbě těla.

V době studií jsem měl možnost se pravidelně potkávat a diskutovat např. s nestorem české i světové fyzioterapie Prof. Karlem Lewitem. Během studia jsem se mj. zabýval sledováním kvality pohybového vývoje novorozenců a jeho vlivem na lidskou motoriku i na vznik pozdějších bolestivých poruch.

Od roku 2001 provozuji soukromou fyzioterapeutickou praxi pro dospělé. V roce 2006 jsem rozšířil praxi o dětskou část a provádím diagnostiku a terapii hybných poruch novorozenců (držitel certifikátu garantovaného Mezinárodní Vojtovou společností). Ve svém osobním rozvoji jsem mimo jiné absolvoval víkendové studium Pražské psychoterapeutické fakulty a studoval jsem podstaty fungování lidské mysli, které vedou k nastolení vnitřního klidu. Podílím se na výuce fyzioterapeutů 2. lékařské fakulty UK v Praze. Přednáším rovněž fyzioterapii na Pražské psychoterapeutické fakultě.

Pořádám speciální semináře, které se zabývají předáváním zkušeností z oblasti tělesné, cvičením i přednášením o tom, jak se zbavit bolesti v těle a předcházet jim a rovněž jak najít rovnováhu a stabilitu mysli, naučit se zacházet se stresem, ale i jak mu předcházet a být v životní pohodě. V komplexním léčebném přístupu samozřejmě vnímám, jaký podíl na bolesti má stav mysli, stav psychiky. Vše, čemu se věnuji, jsem vyzkoušel sám na sobě, proto mohu odpovědně doporučit postupy, které budou fungovat i vám, abyste se mohli v životě věnovat příjemným věcem ve zdraví, radosti a s klidnou myslí.

Srdečně zdravím v novém roce. Jak vám je? Uvolněte napětí ze svého těla pomocí cvičení, která zapojují stabilizační svaly bez toho, abyste je...