fbpx

To, že je potřeba bojovat za čistší ovzduší kvůli lidskému zdraví i kvůli záchraně planety, vědí asi všichni. Málokdo ale ví, jak a čím začít. Není totiž z čeho vycházet

Zveřejněno: 5. 12. 2019

Víme, že znečištění ovzduší je velkým problémem. Je to problém pro zdraví lidí, pro zdraví potravin, obecně pro klima a další životně důležité oblasti. Existuje však rozdíl mezi všeobecným vědomím, že „musíme něco udělat“, a samotným využíváním možností, jak opravdu něco udělat. Takže jak na to?

Než začneme hledat odpovědi vycházející z dat a faktů, musíme se zaměřit na otázky, které mohou stav věcí změnit. Iniciativa World Resources Institute vyzývá komunity, jež se zabývají kvalitou ovzduší a prací s daty, aby se přidaly k vytváření nové vědy, která by tyto profese spojila.

Co vlastně dělat?

Podle WRI se nyní snahy odborníků upínají k široké a abstraktní racionalitě, tedy k poskytování důkazů nebo prokazování toho, kolik by různá řešení stála prostředků. To stačí pouze k tomu, abychom si uvědomili, že máme jednat. Samotná akce ale vyžaduje aktéry, aktéry s výhledy, obavami, prioritami a omezeními. Konkrétní a zásadní otázky pak jsou: „Proč jednat?“ a „Co dělat?“.

Veřejnost bude mít možnost hlasovat o tom, která témata budou upřednostněna.

Takový starosta se může třeba ptát, zda je lepší použít letošní rozpočet na modernizaci vozového parku nebo na zlepšení třídění odpadu. Ani jedno z těchto řešení nemusí být nejlepší, jsou to prostě dostupné možnosti. Regulátor se může zaměřit na to, kdo je za znečištění odpovědný. Nikoli tedy na to, jaké odvětví nejvíc znečišťuje vzduch, ale přímo na to, o jaké jde provozy či zařízení. K tomu jsou potřeba data a analýzy. 

Hledání otázek a odpovědí

World Resources Institute a The Governance Lab na New York University spolupracují, aby pomohly takové otázky zodpovědět. Další, tentokrát evropská iniciativa 100 Questions Iniciative, chce být průkopníkem nové „vědy o otázkách“. Chce systematicky a efektivně identifikovat otázky, na kterých záleží, a nabídnout odpovědi, které stojí za investice. Jde o pomoc městům, regionům a státům spravovat přírodní zdroje, které jsou základem ekonomické prosperity a příležitostí.

WRI provedl počáteční mapování otázek a odpovědí, které se zdají být důležité v různých fázích povědomí o znečištění ovzduší. Další odborníci jsou přizváni ke crowdsourcingu, který má vést k upřesnění hypotéz a spojení odborníků na ovzduší s datovými specialisty. Nejdůležitější otázky budou v tomto případě experty zpracovány a veřejnost bude mít možnost hlasovat o tom, která témata budou upřednostněna. 

Chce to nová pravidla a podmínky

Jakmile se poptávka po čistém vzduchu zaměří také na poptávku po správných opatřeních, objeví se další dvě překážky. Je třeba změnit pravidla a plánování, aby se stanovily podmínky umožňující čistší ovzduší, a je třeba prosazovat každou novou regulaci nebo investiční plány. Pouhé prohlášení o závazku čistého vzduchu, stanovení standardu kvality ovzduší nebo zpřísnění emisních omezení je stále daleko od toho, aby se emise snížily. Všechny tyto kroky jsou dosažitelné, ale je třeba je řešit.

Jaká bude návratnost investice například ze zlepšení kvality ovzduší plynoucí z přechodu naftových na elektrické autobusy?

Jaké otázky by tedy mohly urychlit pohyb od uvědomění k činu? Na začátku je potřeba cokoli, co pomůže rozšířit údaje o kvalitě ovzduší k co nejvíce lidem. Informace musejí být relevantní pro existující skupiny zastánců čistého ovzduší. Například projekty, které se zaměřují na monitorování kvality ovzduší v blízkosti škol, nepřispívají k větší informovanosti o tom, kolik lidí trpí nemocemi souvisejícími se znečištěním, ale zvyšují politický tlak. Identifikace zdroje, ze kterého znečištění pochází, pak pomáhá soustředit pozornost a tlak na změny konkrétního znečišťovatele, který zdraví dětí kolem škol ohrožuje.

Některé iniciativy, jako je IFC Breathe Better Bond, zkoumají možnosti zřízení tržních nástrojů, prostřednictvím kterých by se do čistoty ovzduší investovalo. Tyto nástroje však nefungují, pokud nelze vypočítat návratnost investic. Jaká bude návratnost investice například ze zlepšení kvality ovzduší plynoucí z přechodu naftových na elektrické autobusy? Problémy jsou například i s vymahatelností dodržování zákonných limitů emisí. To, aby investiční programy měly dopad, který avizují na papíře, vyžaduje konkrétní data. Jde o trochu jiné otázky a odpovědi než ty typu „jak špatný je dnes vzduch“, ale pro řešení jsou zásadní.

Související…

Rozhodnou zase města? Proč je potřeba, abychom se vrátili k cirkulární ekonomice
Jan Handl

foto: Shutterstock, zdroj: TheCityFix

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...