fbpx

Americký stát by mohl být lídrem v šetření klimatu, ale pokrokem v energetickém sektoru maskuje problém s emisemi v dopravě a průmyslu

Zveřejněno: 14. 11. 2019

Kalifornie, přestože se jí daří dobře využívat obnovitelných zdrojů energie, může mít v dosažení ambiciózních cílů v oblasti ochrany klimatu stoleté zpoždění. Jak to? Posun k obnovitelným zdrojům podle reportu Next 10 sice umožnil Kalifornii splnit její cíl do roku 2020 a snížit emise skleníkových plynů na úroveň z devadesátých let o čtyři roky dříve, jenže míra snižování emisí skleníkových plynů ve státě musí být třikrát rychlejší. To aby se do roku 2030 dostal o 40 % pod úroveň emisí z devadesátých let, což už ovšem vypadá nedosažitelně.

Pokud by tempo snižování emisí v Kalifornii probíhalo tak jako v roce 2017, tak by podle dat California Air Resources Board (CARB) bylo dosaženo cíle pro rok 2030 až v roce 2061. A cíle pro rok 2050 (emise 80 % pod úroveň roku 1990) až v roce 2157. Zpoždění oproti plánu by tedy činilo 31, respektive 107 let.

Brzdí to doprava i požáry

Snížení emisí v energetickém sektoru, které lze přičíst obnovitelným zdrojům, maskovalo růst emisí v kalifornském dopravním, stavebním a průmyslovém sektoru. Hospodářský růst vedl v roce 2017 k rekordně vysokým emisím pocházejícím z dopravy. Kalifornskému klimatu v roce 2018 neprospěly ani rozsáhlé požáry.

Před rokem 2016 data CARB naznačila, že Kalifornie bude muset snížit produkci skleníkových plynů o 3,92 % ročně, aby dosáhla svého oficiálního cíle do roku 2030. Stát však mezi lety 2016 a 2017 snížil emise pouze o 1,15 %, takže nyní musí snížit emise skleníkových plynů o 4,51 % ročně, aby tohoto cíle dosáhl. Hlavním faktorem nižší míry snižování byl ekonomický růst státu. Mnozí si mysleli, že přidání variabilních obnovitelných zdrojů energie zpomalí hospodářský růst, ale v Kalifornii k tomu nedošlo. V roce 2017 hrubý domácí produkt vzrostl o 3,1 %, obnovitelné zdroje tvořily více než 25 % elektrické energie a emise z energetického sektoru klesly o 1,8 %.

Jezdí se častěji a dál

V roce 2017 vlastnili vozidlo čtyři z pěti Kaliforňanů. Zvýšil se počet těch, kteří dojíždějí 90 minut a déle, a také počet ujetých kilometrů, mezi roky 2016 a 2017 konkrétně o 0,5 %. V důsledku toho emise z dopravy dosáhly v roce 2017 41,1 % celkových emisí, o rok dříve byl podíl 40,4 %. Elektrická auta se využívala víc. V roce 2017 jejich využití narostlo oproti roku minulému o 37 %. Vozidla s nulovými emisemi přitom podle zprávy v roce 2018 představovala 1,5 % všech registrovaných aut v Kalifornii. V roce 2017 získala 39,3 % registrací lehká nákladní vozidla, minidodávky a SUV, v roce 2018 už byl podíl těchto vozidel 57,3 %. Celková spotřeba elektřiny v Kalifornii byla v roce 2017 díky dobíjení elektroaut na nejvyšší úrovni po období krize v roce 2008.

Kalifornie aktuálně politicky prosazuje opatření na snižování emisí z dopravy, která budou mít dopad od roku 2025.

Výroba elektřiny má být do roku 2030 obstarávána z 33 % z obnovitelných zdrojů, to je plán na vybudování čistého energetického průmyslu. Obavy naopak vyvolávají průmysl a doprava, které úspěchy energie z obnovitelných zdrojů zdatně dorovnávají. Mnozí odborníci se na program Next 10 dívají skepticky a kritizují ho za špatné nastavení cílů a zkreslující pohled. Ovšem názor na to, jak v jednotlivých odvětvích zapracovat, je poměrně jednotný.

Podniky produkující emise se v roce 2021 začnou potýkat s ještě přísnějšími normami, jejich překročení bude znamenat placení drahých povolenek. Mnozí si myslí, že princip emisních povolenek při překročení norem by měl být uplatňován ve více oborech, které znečišťují životní prostředí. V hledáčku jsou samozřejmě auta jezdící na tradiční paliva, například profesor Daniel Kammen z Univerzity Berkeley se domnívá, že tato vozidla musejí být postupně vyřazována z provozu. Kalifornie aktuálně politicky prosazuje opatření na snižování emisí z dopravy, která budou mít dopad od roku 2025.

Pokuta za benzíňáky

Elektrifikace dopravy musí být urychlena, protože více než polovina skleníkových plynů pocházela v roce 2018 právě z dopravního sektoru. Uvažuje se o tom, že ten, kdo by ještě zakoupil benzínové auto, by platil poplatek, jenž by sloužil jako sleva na nákup elektrických aut. Mezi nápady jsou i pobídky pro výrobce těžších aut, aby vyráběli modely s nulovými emisemi, a pro provozovatele vozových parků, aby je pak kupovali.

Nejlevnější způsob, jak dosáhnout vysokých úrovní tepla a omezit emise, je získávání vodíku z metanu.

Pokrok v oblasti snižování průmyslových emisí je podle Julia Friedmanna z Columbia University nesmírně obtížný, nicméně poměrně levná, efektivní a jednoduchá řešení existují. Existuje jen málo alternativ ke spalování fosilních paliv pro dosažení teplot 300 °C a vyšších, potřebných například při výrobě cementu, ocele a plastů. Nejlevnější způsob, jak dosáhnout vysokých úrovní tepla a omezit emise, je získávání vodíku z metanu a jeho spárování se zachytáváním, využíváním a ukládáním uhlíku.

Zvýšilo by to náklady na průmyslové procesy o 10 % až 50 %, ale mohlo by to také vytvořit cestu k získávání vodíku z vody pomocí elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, až bude větrná a solární energie levnější. Přibližně 25 % kalifornských skleníkových plynů v průmyslovém odvětví lze řešit pomocí politických opatření, jako je například zákon Buy Clean California Act, který řídí poptávku po inovativních řešeních a vyžaduje splnění zákonného limitu pro emise.

Související…

Zabijáci s vysokými emisemi? Na zákazu SUV ve městech možná něco je
Jan Handl

foto: Shutterstock, zdroj: Utility Dive

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...