fbpx

Z programu je možné financovat provozní výdaje, tzv. pracovní kapitál. To obecně představuje náklady na mzdy a energie, platby za nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek či pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku

Zveřejněno: 13. 7. 2020

Vládní opatření zavedená proti šíření koronaviru způsobila podnikatelům nemalé ztráty. Pražský magistrát se v dubnu rozhodl ve spolupráci s Českomoravskou záruční rozvojovou bankou (ČMZRB) zřídit záruční program podpory COVID Praha pro ekonomicky postižené podnikatele na svém území, a nabídnout jim tak pomocnou ruku. Vzhledem k velkému zájmu podnikatelů o tuto podporu nyní Praha navyšuje alokaci podpůrného programu.

Na podporu podnikatelů magistrát v rámci krizového balíčku COVID Praha nejprve uvolnil 600 milionů Kč z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR. O záruční nástroj byl od samého spuštění obrovský zájem, o čemž svědčí jeho prakticky okamžité vyčerpání a obdržení žádostí v objemu, který značně přesáhl kapacitu vložených peněz. Díky multiplikačnímu efektu Praha odhadovala, že vložených 600 milionů Kč zaručí podnikatelům úvěry ve výši až 1,4 miliardy Kč.

Navýšení programu o 46 milionů korun z evropských fondů nám pomůže uspokojit další desítky malých a středních podnikatelů a zaručit jim úvěry až za 120 milionů korun.

„Abychom mohli podpořit co nejvíce úspěšných žadatelů, našli jsme dodatečné prostředky v rámci pražského operačního programu, jež by mohly být na tento účel použity. Navýšení programu o 46 milionů korun z evropských fondů nám pomůže uspokojit další desítky malých a středních podnikatelů a zaručit jim úvěry až za 120 milionů korun,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib.  

Pomoc už získalo 257 podniků

Na straně ČMZRB se od konce příjmu žádostí koná jejich hodnocení. Seznam prvních 126 úspěšných žadatelů pražský magistrát zveřejnil na konci května. Nyní publikuje soupis dalších poskytnutých záruk. Dosud byly vyhodnoceny, schváleny a zasmluvněny žádosti celkem od 257 podniků s výší zaručovaných úvěrů téměř 1,4 miliardy Kč.

Oproti předpokladům bude za stávajících podmínek možné zaručit úvěry až za 1,55 miliardy Kč, a podpořit tak více žadatelů, než se očekávalo.

„Drobné a malé podniky do 49 zaměstnanců tvořily 81,3 procenta úspěšných žadatelů. Podniky nad 100 zaměstnanců jsou zastoupeny jen ve 4,3 procenta případů. Vzhledem k tomu tedy lze tvrdit, že program COVID Praha cílil správně. Co se týká struktury příjemců podle jejich hlavní činnosti, 16,7 procenta úspěšných žadatelů podniká v oblasti ubytování, stravování a pohostinství,“ dodal radní pro školství, sport a podporu podnikání Vít Šimral. 

Vložené finanční prostředky se nyní chýlí k vyčerpání a ukazuje se, že oproti předpokladům bude za stávajících podmínek možné zaručit úvěry až za 1,55 miliardy Kč, a podpořit tak více žadatelů, než se očekávalo. I přes takovou míru efektivity by ale stále zůstaly desítky žadatelů neuspokojeny, což je důvod, proč hlavní město alokaci navýšilo.

Na provozní výdaje

Z programu je možné financovat provozní výdaje, tzv. pracovní kapitál. To obecně představuje náklady na mzdy a energie, platby za nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek či pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku. Účelem programu je zvýšit ochotu komerčních bank poskytovat likviditu i v období krize a zvýšit dostupnost úvěrů pro pražské malé a střední podnikatele.

Záruční fond COVID Praha byl vytvořen uzavřením dohody o financování mezi hlavním městem Prahou, ČMZRB a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Tato dohoda upravuje podporu pražským podnikům prostřednictvím záručního finančního nástroje, který je spolufinancován z evropských strukturálních fondů v rámci prioritní osy 1 OP PPR – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.

Související…

Starosta Prahy 1: Podnikatelům odpustíme nájem za duben a pomůžeme i víc
Zdeněk Strnad

zdroj: Praha.eu

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...