fbpx

Letos slavíme třicet let od sametové revoluce. A ptáme se: Jak bude Praha vypadat za dalších třicet let?

Zveřejněno: 12. 6. 2019

Praha potřebuje vlastní vizi. Potřebuje vědět, jak chce vypadat v roce 2050. Kvalitní životní prostor pro obyvatele, kulturní prostředí, architektura a atmosféra města i jeho mezinárodní prestiž – to všechno se buduje desítky let. Proto musí vize Prahy 2050 vzniknout již nyní – pokud chcete vybrat správnou cestu, musíte vědět, kam chcete dojít. Proto vzniká neformální sdružení vizionářsky naladěných osobností kolem CZECH TOP 100 a Flowee City. Naším cílem je vznik této pražské vize iniciovat, najít její tvůrce a inspirovat je k odvážným myšlenkám.

Cílem, kterého chceme dosáhnout, je učinit Prahu 2050 jedním z nejlepších měst pro život v Evropě. Chceme popsat prioritní oblasti, které k tomu povedou. Abychom mohli naznačit cesty, kterými by se Praha měla v těchto oblastech ubírat, je potřeba u nich zhodnotit jak současný, tak žádoucí (cílový) stav.

V roce 2012 navštívilo Prahu 6,5 milionu lidí, je pátým nejnavštěvovanějším hlavním městem Evropy.

 

Budeme se pohybovat na úrovni vize, nikoli detailu. Chceme oslovit odborníky napříč všemi obory a generacemi, aby s odvahou a invencí přispěli k vytvoření odvážné Vize 2050 pro Prahu. Platforma se zrodí z kreativity rozdílných lidí a bude i prostorem pro střet názorů. Výsledná vize již ale bude společná všem – svorností totiž malé věci rostou a ty velké bez ní vadnou.

Deset plus jedna otázka pro metropoli

1. Jak velká bude Praha v roce 2050, jak a kam poroste a co pro to musíme udělat?

Praha je 15. největší město Evropské unie. Rozkládá se na území 496 čtverečních kilometrů a má skoro 1,3 milionu obyvatel. V roce 2050 jich mohou být 2 miliony. Mnohé metropole evropských států s podobným počtem obyvatel, jako má ČR, jsou mnohem větší: Athény, Budapešť, Stockholm, Lisabon, Vídeň.

2. Jak se mají změnit předpisy a správa města, aby se situace zásadně zlepšila?

Již dnes v Praze chybí byty a domy. Prodlužuje se věk dožití, klesá počet dvougeneračních bydlení i počet členů domácností. Po roce 2014 se ale zásadně prodloužily schvalovací lhůty staveb. V Praze se musí rychleji stavět! Pražské „brownfieldy“ nabízejí ohromný stavební potenciál.

3. Ochráníme historické centrum před nežádoucími stavbami rušícími jeho charakter? A kde naopak bude růst moderní město s kvalitní architekturou? Kde se prolnou?

Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst světa. Historické centrum města je památkovou rezervací UNESCO. Rozvoj ale vyžaduje moderní stavby.

4. Jak si příslušníci dnešní mladé generace představují své město budoucnosti a život v něm? Co by jim a dalším generacím mělo poskytovat?

V Praze sídlí celkem 12 univerzit a vysokých škol univerzitního typu, na sto středních škol a nespočet základních. Jsou v nich statisíce mladých lidí. Chceme je do tvorby vize zapojit.

5. Jaká je vize inteligentní a plynulé dopravy v Praze 2050? Co se musí změnit, co by mělo vzniknout a dokdy?

Doprava Prahou je obtížná již dnes. Navíc jí projíždějí i ti, kteří do ní jet ani nechtějí. Všude stojí auta v kolonách. Doprava generuje 80 % znečistění ovzduší Prahy.

6. Uvidíme někdy na dno Berounky a Hostivařské nádrže? Budeme moci chodit po parcích bosi a dýchat čerstvý vzduch? Co je pro to třeba udělat?

Pražské řeky a nádrže jsou špinavé. Dýchat vzduch v okolí hlavních tříd chce jen sebevrah. Parky stále ještě bojují s nezodpovědnými pejskaři. To vše je dokladem, že navzdory zlepšením stále ještě potřebujeme prosadit základní parametry zdravého života ve městě.

7. Co naplní potřeby v oblasti kvality života obyvatel Prahy roku 2050 především?

Kvalita života ve městě je dána řadou faktorů. Jejich obsah a důležitost se mezi generacemi obyvatel liší. Bezpečnost a komfort veřejných prostor, styl jednání obyvatel k druhým, rozmanitost kulturní nabídky, „smart“ technologie, komunitní centra sem rozhodně patří.

8. Kolik a jaký typ turistů, návštěvníků a zahraničních podnikatelů by měla Praha v roce 2050 přitahovat? Co pro to musí město udělat?

V roce 2012 navštívilo Prahu 6,5 milionu lidí, je pátým nejnavštěvovanějším hlavním městem Evropy. Světová populace roste a cestuje čím dál více a stále movitějších lidí. Mezinárodní kapitál roste a investuje především tam, kam je snadné přivést vynikající manažery. Atraktivita Prahy je velmi důležitá pro investice v jejím prostoru a okolí.

9. Měla by vzniknout moderní „vládní a správní čtvrť“? Pro které instituce a kde?

Praha je sídlem velké části státních a dalších institucí. Sídlí zde parlament, vláda, ústřední státní orgány, jeden ze dvou vrchních soudů a Středočeský kraj. Jejich budovy jsou rozptýlené a není snadné u nich zaparkovat.

10. Jak omezit byrokracii? Jaké myšlenky a jaké technologie k tomu potřebujeme?

Podnikatelé i obyvatelé Prahy jsou neustále nuceni ke skokům přes zbytečné byrokratické překážky. Odbourat byrokracii a osvobodit obyvatele i podnikatele od nedůstojných a nepotřebných administrativních zbytečností znamená zlepšit kvalitu jejich života, vytvořit prostor pro seberealizaci v oblasti kultury, sportu, tvůrčí činnosti, zábavy i podnikání. Zvýší to prosperitu a atraktivitu hlavního města.

11. Jak bude Praha využívat data?

Praha potřebuje znát relevantní informace o Praze. Úřady, firmy a samozřejmě hlavně obyvatelé Prahy potřebují sdílená a přehledná data o správě a řízení města. Smart city, digitalizace, umělá inteligence, virtuální realita, ochrana osobních dat, 5G, IoT, kyberbezpečnost...

Při tvorbě vize Prahy 2050 budeme spolupracovat se všemi, kdo mají potenciál a chuť k ní tvůrčím způsobem přispět, nebo její tvůrce podpořit. Přidejte se k nám!

Související…

Jan Struž: Vize 2050 chce inspirovat ty, kteří rozhodujíŘeditel IPR: Městský developer má výrazně pomoct s bytovou krizíOndřej Boháč: Co říká muž, který má pod palcem rozvoj Prahy

foto: Shutterstock, zdroj: CZECH TOP 100

Tipy redakce

Zloději kradou písek z pláží. Je to podobně cenná komodita jako voda

Zloději kradou písek z pláží. Je to podobně cenná komodita jako voda

Loni v létě zaplatil jeden britský turista na Sardinii pokutu 1 032 eur, když byl...

Mohou změnit Einsteinovu teorii relativity chameleoni? Zatím se žádný nechytil

Mohou změnit Einsteinovu teorii relativity chameleoni? Zatím se žádný nechytil

Vesmír se rozpíná a zároveň zrychluje. O tom mezi vědci panuje v zásadě shoda....