fbpx

Catherine Rampellová na zprávě organizace FED dokládá, že generace Y není pro ekonomiku žádnou přítěží. Nutno dodat, že obhajuje generaci, do které sama patří

Zveřejněno: 27. 7. 2020

Federální rezervní systém (FED) je centrálním bankovním systémem USA. Jedná se o neziskovou společnost, která nemá žádného formálního vlastníka. Ve studii s výmluvným názvem Jsou mileniálové odlišní? se zabývá finančními a kulturními mezníky jedinců, kteří se narodili mezi lety 1981 až 1997, a porovnává jejich životní styl s předchozími generacemi. Mileniálové z ní vycházejí jako poměrně zodpovědní jedinci, kteří jsou často nespravedlivě obviňováni za hříchy předchozích generací.

Vědí, co chtějí

Příslušníci takzvané generace Y jsou podle Wikipedie děti rodící se do moderní internetové doby. Zažili její zrod i rozkvět, vyrůstali de facto společně s ní. Díky tomu jsou zběhlí v používání rozličných prostředků moderní komunikace stejně jako v užívání internetu, kde vytvářejí virtuální komunity a jsou otevřeni všemu, co mohou technologie nabídnout. Na rozdíl od předchozí generace kladou vyšší důraz na volný čas a požadují flexibilní pracovní dobu, která by neomezovala jejich osobní život. Ten kladou v žebříčku hodnot na první místo. Práce je pro ně spíš než cokoli jiného prostředkem vydělávání peněz.

Mnozí mileniálové vstoupili na trh práce, když bylo příležitostí ještě relativně málo, a tak uvízli na jedné platové hladině.

Catherine Rampellová, politická a ekonomická komentátorka pro CNN, která píše i pro deník Washington Post, sepsala pro server ArcaMax na studii FED poměrně emotivní reakci. Coby příslušnice (dle jejích slov) neustále propíraných mileniálů ve studii FEDu konečně spatřuje jakési zadostiučinění, které její generaci staví do lepšího světla. Jinak totiž na svoji generaci slyší věčné stížnosti na její zhýčkanost, nerozvážné utrácení a rozvracení ekonomiky. Rampellová dokonce zmiňuje, že ze studie lze vyčíst, že to nebyli mileniálové, kteří nerozvážnými půjčkami a neschopností je splácet před 10 lety způsobili ohromnou ekonomickou a finanční krizi, která zasáhla celý svět, ale že viníkem byla podle médií "stabilní a pracovitá generace" jejich rodičů, tedy generace X.

Práce a neslavné výdělky

Podle Rampellové a zprávy FED mají mileniálové finanční situaci oproti předchozím generacím X a baby boomerů ztíženou v tom, že jednoduše nemají prostředky na to, aby si zařídili hned po nástupu do zaměstnání vlastní domov. Na svůj sen si tak musejí počkat. A vypracovat se. Fakta ve zprávě FED hovoří podle novinářky jasně: Míra vlastníků domácností mezi mladými činila pro generaci X v roce 2001, ale i v roce 1989 pro takzvané baby boomery téměř 50 procent, zatímco pro věkově srovnatelně starou generaci Y šlo v roce 2016 pouze o 34 procent.

Rampellová argumentuje, že mnozí mileniálové vstoupili na trh práce, když bylo příležitostí ještě relativně málo, a tak uvízli na jedné platové hladině. I dokument FED poukazuje na to, že mileniálové pracující na plný úvazek mají obecně nižší příjmy než příslušníci generace X nebo baby boomerů v podobných věkových kategoriích.

Vyšší studentský dluh

Od mileniálů se podle Rampellové očekává, že pokud chtějí mít slušnou práci, tak by měli navštěvovat vysokou školu a ideálně si vzdělání sami financovat, protože už dochází k postupným škrtům v oblasti podpory vysokoškolského vzdělávání. Dluh, který je způsobený studentskými půjčkami, ale podle novinářky může vytlačit schopnost mileniálů, aby si půjčili na jiné záležitosti, jako je například dům. Dřívější generace tyto problémy řešit nemusely, z čehož pro mileniály plyne jasná nevýhoda.

Zároveň tato skutečnost osvětluje jejich neschopnost zařídit si vlastní bydlení. Rampellová vysvětluje, že se nejedná o nerozvážnost, jež by se týkala bezhlavého utrácení a neschopnosti spořit, ale jednoduše o skutečnost, na kterou příslušníci generace Y nemohou adekvátně reagovat, protože to není v jejich silách a možnostech. Tyto domněnky potvrzuje i zpráva FED, která ve výdajích na živobytí jednotlivých generací našla jen velmi málo rozdílů. Na základě těchto faktů se tak Rampellová domnívá, že je nespravedlivé vinit mileniály za rozvracení ekonomiky.

Související…

Čeští mileniálové hledají způsoby, jak se zabezpečit na stáří
Lucie Telievová, Zonky.cz

foto: Shutterstock, zdroj: ArcaMax

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...