fbpx

Zveřejněno: 21. 6. 2017

Lidé od nepaměti oslavovali proměny ročních období v souladu s cykly Země a Slunce. Jedním z těchto tajemných mezníků byl vždy i dnešní den – tedy slunovrat, který letos nastane přesně v 6.25 hodin. Z astronomického i astrologického hlediska jde jistě o velkou událost, ale možná netušíte, že spirituální pohled na tento den je ještě zajímavější. Dnes v sobě máte šanci probudit dřímající magické síly. 

Slovanské kolo roku, stejně jako to keltské, oslavuje osm svátků jako osm přechodových období v roce a stále se točí. Každá z těchto etap má svůj pozvolný začátek, vrchol a pozvolný konec. A kulminace celé periody Beltine (1. květen – 31. červenec) je letní slunovrat, který můžete oslavit právě dnes. 

Nejdelší den a nejkratší noc

Během letního slunovratu (Litha) se v noci nikdy úplně nesetmí. Slunovrat, který ohlašuje první den astronomického léta, přichází vždy 20. nebo 21. června. Slunce v tento den stráví na obloze nejdelší dobu, stojí nejvýše nad obzorem a stíny jsou v poledne nejkratší v celém roce.

slunovrat shutterstock 645593425

Zapalte oheň jako symbol očištění od všeho negativního.

Pohanské zvyky

V tento den lidé oslavovali slunce, které je v tu dobu na vrcholu své síly. Bůh Slunce se miluje s Matkou Zemí a z jejich spojení vzniká nový život – úroda. Letní slunovrat je tedy chvílí největší plodnosti v přírodě. Ta je plná vůní, květin, růstu a krásy. 

Pohané v tento den pořádali slavnosti, na které se připravovali očistnými koupelemi v řekách a potocích. Oslavovali v kostýmech, herci hráli různá představení, tančilo se za doprovodu hudby. Barevný průvod zdobil posvátné duby barevnými pentlemi, domy květinami a březovými větvičkami. Každé stavení se kropilo svěcenou nebo čistou pramenitou vodou. 

Za soumraku se zapalovaly na kopcích veliké ohně, aby dodaly ještě větší sílu Bohu Slunci. Lidé obcházeli ohně v kruhu a přeskakovali je. Symbolicky to vyjadřovalo očistu od všeho negativního a posílení a upevnění zdraví. Z kopců pak pouštěli zapálené dřevěné obruče jako sluneční symboly a vyhazovali hořící pometla pro zastrašení zlých sil. 

Kouzelné svatojánské bylinky

Dívky si vily věnce z pelyňku a chlapci nosili koruny z dubového listí. Společně je pak vhazovali do ohňů, aby se uchránili před nemocemi očí a bolestmi hlavy. Dary božstvu házeli všichni do studní nebo hlubokých vod. Lidé také nosili dary studánkám a pramenům. 

Staré bylinkářky vyrážely na svatojánské koření, protože bylinky natrhané právě v tuto noc mají největší moc. Využívají se k ochucení pokrmů, při léčení, ale také k magickým rituálům. 

Vdavek chtivé dívky trhaly v noci devatero kvítí. U sběru bylin nesměly promluvit ani se ohlédnout. Toto kouzelné kvítí uložily pod polštář a ve snu se jim zjevil jejich vyvolený. (Devatero kvítí: chrpa, kopretina, smolnička, planá růže, rozchodníček, mateřídouška, fialka, zvonek a čekanka)

slunovrat shutterstock 424877194

Ozdobte se květinami a bylinkami – ty mají dnes tu největší moc.

Magické nadpřirozené síly 

Také se tradovalo, že slunovratová noc byla tak významná, že ji, podle pověstí, oslavovali také víly, skřítci a podobné bytosti. A ten, kdo měl štěstí, se s nimi mohl tuto noc setkat. Král přírodních duchů, skřítků a víl měl moc splnit i to nejtajnější přání. Dále rozkvétalo „Zlaté kapradí“. Kdo ho našel, mohl rozumět řeči všech zvířat a ptáků. Země se otvírala a vydávala své poklady. Na vodní hladině bylo možné vidět budoucnost

A jak je to dnes?

Dnes sotva vnímáme posvátný rytmus proměňujících se ročních období a regeneračních sil přírody během roku. Pokud byste i přesto rádi uspořádali nějakou oslavu, zde najdete tipy: Zapalte oheň, udržujte ho po celou dobu oslavy a můžete si kolem něj i zatancovat. Dle tradic našich předků se ozdobte letními květinami a bylinkami. Léčivky si samozřejmě nezapomeňte nasbírat. Uvijte si věneček a ozdobte si s ním vstupní dveře – prý si tím přivoláte do svého domova štěstí a blahobyt. Pokud máte někde poblíž studánku nebo pramen, můžete ji ozdobit a případně jí „věnovat“ nějaký dar (květiny, malé sošky, mince).  Ráno přivítejte východ slunce například meditací v přírodě nebo rituálem.

slunovrat shutterstock 315697523

Ve světě je slunovrat velmi významným svátkem.

A jaké provádět rituály? 

Právě teď je velice vhodný čas pro poděkování a uctění všeho, co máme – lidí, které kolem sebe máme, kteří nás obklopují, podporují nás a milují. Je nejlepší období vyjádřit své city vůči nim a dát jim najevo, jak moc je máme rádi. 

Druhým rituálem je jakákoliv práce s námi samotnými. S našimi emocemi a naším tělem. Je ten správný čas na zpracování starých křivd, pocitů studu nebo samoty a dalších nepříjemných pocitů a emocí, které v těle máme. Je vhodné vše nechat plynout skrz slzy, přinesou nám totiž úlevu. Upřímné popovídání si a vyjasnění vztahů, to všechno patří k období letního slunovratu.  

A jak se slaví Letní slunovrat ve světě? 

Ve Skandinávii jsou oslavy slunovratu a Svatojánské noci velice významnými svátky, které se slaví jako jeden a patří mezi nejvýznamnější hned po Vánocích. V Anglii probíhají tradičně a každoročně velké oslavy poblíž městečka Salisbury v jižní Anglii v komplexu menhirů a kamenných kruhů Stonehenge. Stonehenge se přisuzuje role astronomického kalendáře. Rozestavení kamenů má určitý astronomický význam, většina z nich nějakým způsobem souvisela s východy a západy Slunce a Měsíce. Lidé věří, že tato megalitická stavba byla postavena hlavně proto, aby si pamatovali v minulosti velice významné slunovraty. Například ve Švédsku slunovrat ohlašuje příchod krátkého severského léta, kdy i v noci je světlo jako ve dne. Lidé i zde mohutně slaví v národních krojích a zdobí májky, tedy symboly úrody a plodnosti. 

Je škoda, že dnes je již tradice oslav slunovratu, svatojánských ohňů a nocí téměř zapomenuta. Protože pokud se naladíte na to, co se v přírodě děje, pochopíte její proměny a přijmete je, začnete vnímat krásu a výjimečnost každého ročního období. Už nebudete na podzim propadat špatné náladě a podzimním chmurám z nedostatku slunečních paprsků, ale budete se těšit z toho, že život je neustálá změna.

foto: Shutterstock

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...