fbpx

Pokud jste jako děti šikanováni, nebo šikanujete, máte třikrát vyšší pravděpodobnost psychických poruch

Zveřejněno: 3. 3. 2018

Výzkum warvické univerzity potvrdil, že u lidí, kteří mají zkušenosti s dětskou sourozeneckou šikanou, existuje v rané dospělosti až třikrát vyšší pravděpodobnost vývoje psychotických poruch, mezi něž patří třeba schizofrenie. Zajímavé je, že nezáleží na tom, zda se jedná o oběť či trýznitele.

Tým vedený Dieterem Wolkem, profesorem psychologického oddělení Warvické univerzity, představil světu vůbec první studii, která zkoumala vztah mezi sourozeneckým šikanováním a vývojem psychotických poruch. V rámci studie Avon Longitudinal Study of Parents and Children vyplnilo téměř 3600 dětí ve věku 12 let dotazník a následně se ve věku 18 let podrobily klinickému vyšetření, které hodnotilo jejich psychotické příznaky.

Psychotické poruchy, jako je schizofrenie nebo bipolární porucha osobnosti, jejichž riziko sourozenecká šikana výrazně zvyšuje, způsobují abnormální myšlenky a zkreslené vnímání reality. Často jsou s nimi spojené halucinace nebo bludy. U osob, které jimi trpí, dochází k náhlým změnám nálad, chování, a je u nich mnohem vyšší riziko sebevražd či dalších zdravotních problémů.

664 obětí sourozenecké šikany

Výzkumníci po vyšetření napočítali 664 obětí sourozenecké šikany, 486 šikanujících sourozence a 771 obětí násilí mezi sourozenci, které bylo příznaky šikany doprovázeno. Z celkového počtu 3600 dětí pak prvky psychotické poruchy vykazovalo 55 z nich. To vedlo odborníky k závěru, že čím častěji jsou děti zapojeny do sourozenecké šikany, tím více u nich roste riziko budoucího rozvoje psychotické poruchy.

Ty, které mají se šikanou zkušenost několikrát týdně nebo měsíčně, mají dvakrát až třikrát vyšší pravděpodobnost vývoje psychotické poruchy než jiné děti. Nejvíce ohrožené nejsou jen oběti, ale i jedinci, kteří šikanu aktivně provozují. Děti, které jsou šikanovány doma i ve škole, jsou na tom vůbec nejhůř – riziko budoucích psychických problémů je oproti běžným dětem až čtyřikrát vyšší.

Čtěte také:

Výzkum kyberšikany: Šikanují více chlapci, funguje „stádní chování“
Časy se mění: Zakladatelé sociálních sítí varují před sociálními sítěmi

Podle profesora Wolkeho byla sourozenecká šikana až donedávna ignorována a zcela se opomíjelo trauma, které působí a které může vést k závažným duševním problémům. „Děti tráví doma se svými sourozenci hodně času, a pokud jsou šikanováni, může to vést k sociálnímu odloučení, sebevraždě a závažným poruchám duševního zdraví,“ říká Wolke.

To potvrzuje i další autorka studie Slava Dantchevová: „Šikana doma i ve škole zvyšuje riziko psychotických poruch. Adolescenti nemají žádné bezpečné místo, kam by mohli utéct nebo se schovat,“ říká. „Nelze také vyloučit, že následné problémy společenských vztahů mohou být spíše příznaky vývoje závažných problémů duševního zdraví než jejich příčinou.“

Informovanost je podle vědců nezbytná

Na základě varovných zjištění dospěli odborníci k závěru, že rodiče a zdravotníci by měli být informováni o dlouhodobých důsledcích, které může mít šikana mezi sourozenci na duševní zdraví. Domnívají se, že je třeba zasáhnout, aby se taková agrese v rodinách omezila, a ideálně, aby se jí zabránilo úplně.

foto: Profimedia, zdroj: ScienceDaily

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...